MI A TEENDŐ AKKOR, HA A BANK SOROZATOSAN MEGTAGADJA A TÖRZSKÖNYV KIADÁSÁT?

MI A TEENDŐ AKKOR, HA A BANK SOROZATOSAN MEGTAGADJA A TÖRZSKÖNYV KIADÁSÁT?

Vannak olyan bankok, pl. CIB, MERKANTIL, LOMBARD, akik többszöri felszólítás ellenére, törvénysértést elkövetve, sorozatosan megtagadja a törzskönyv kiadását.

Ebben az esetben ingóság kiadatása iránt lehet pert indítani abban az esetben, ha például a törzskönyvet (adott esetben itt ingóság) szeretnénk Bíróság útján kikényszeríteni az ilyen bankoktól.

loading...

Így a perilleték minimális, mert nincs a per tárgyának számszerű értéke.

A törzskönyv kérdésnél lényegtelen a szerződés státusza, kizárólag a vételi opciós szerződés (az első, eredeti) lejárata lényeges ebben az esetben.
Érdemes kombinálni a keresetet a semmisség megállapításával, és részítéletben/ideiglenes intézkedéssel, kérni a törzskönyv kiadását.

JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS:


OPCIÓS JOG MEGHOSSZABBÍTÁSA TÖRVÉNYTELEN!!!!!!

loading...

A Legfelsőbb Bíróság Pfv. IX. 21.323/2010/6. számú ítéletében kimondja, hogy „ A Ptk 375.§. (4) bek alapján a vételi jog esetében is irányadó a Ptk 374.§. (2) bekezdése értelmében vételi jogot legfeljebb 5 évre lehet kikötni, az ezzel ellentétes megállapodás pedig semmisnek minősül. E rendelkezés meghozatalakor a jogalkotó figyelembe kívánta venni, hogy a vételi jog fennállása alatt a tulajdonosnak rendelkezési joga nagyfokú korlátozását kell elszenvednie, – biztosítani kell, hogy a vevő egyoldalú nyilatkozatával gyakorolhassa vételi jogát – és e korlátozás ellensúlyozása érdekében indokoltnak találta, hogy a vételi jog kikötésére legfeljebb 5 éves időtartamra szólóan kerülhessen sor” továbbá „az ÁSzF azon rendelkezésének, hogy a kölcsönszerződésben kikötött korábbi vételi jogot annak megszűnésekor ugyancsak a kölcsönszerződésben kikötött, de a korábbi vételi jog megszűnésének napját követő napon hatályba lépő másik vételi jog váltja fel, egyetlen oka, hogy a vételi jog 5 éves időtartama meghosszabbodjon, tehát a vitatott rendelkezés tipikus esete a jogszabály megkerülésére irányuló tilos szerződésnek!

Azzal hogy az ÁSzF a második vételi jog beálltának a hatályát az első vételi jog megszűnését követő naphoz köti, ugyan két részre osztja az eladót 5 évet meghaladóan folyamatosan megillető vételi jogot, de ettől függetlenül ez a rendelkezés érvénytelen mert célját tekintve a hivatkozott jogszabályi rendelkezés megkerülésére irányul”

"PRECEDENS ÉRTÉKŰ" ÍTÉLETEK:

1./ CIB elleni ítélet:
http://hitelsikerek.hu/wp-content/uploads/2014/02/28.P.24.021_2012_CIB-Lízing_dr.Léhner.pdf


2./ LOMBARD elleni ítélet:
16.G.40.544_2013_11_Lombard-törzskönyv_Watermark.pdf

Mit lehet tenni, ha a hitelintézet közben el akarja vinni az autónkat? 

Ha el akarja vinni a pénzügyi intézmény megbízottja a gépjárművet, azonnal rendőrt kell hívni. 
Egyúttal ajánlott írásban felszólító levéllel követelni a pénzügyi intézményt, hogy azonnal hagyjon fel a bűncselekményt megvalósító magatartásával.
Egyúttal a kerület vagy helység jegyzőjétől lehet birtokvédelmet kérni, hiszen jóhiszemű birtokos az adós.
A rendőrséghez is feljelentéssel lehet élni, zaklatás és birtokháborítás miatt.

Éva Nagy – Facebook

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
AUTÓ HITELESEK FIGYELEM! KOCSIT ODA NEM ADUNK! Tételezzük fel, hogy autóhitel esetén a bank rendelkezik egy érvényes és hatályos vételi jogot (opció) alapító szerződéssel.
AUTÓ HITELESEK FIGYELEM! KOCSIT ODA NEM ADUNK!

"Na kérem... Tételezzük fel, hogy autóhitel esetén a bank rendelkezik egy érvényes és hatályos vételi jogot (opció) alapító szerződéssel. Tételezzük...

ELESETT AZ ERSTE BANK HATVANBAN. A Kúria nem állt a bankok oldalára, amit legékesebben a 10/2013. számú gazdasági elvi határozata bizonyít.
ELESETT AZ ERSTE BANK HATVANBAN

A Kúria nem állt a bankok oldalára, amit legékesebben a 10/2013. számú gazdasági elvi határozata bizonyít. Ennek alapján minden olyan...

Close