AUTÓ HITELESEK FIGYELEM! KOCSIT ODA NEM ADUNK!

AUTÓ HITELESEK FIGYELEM! KOCSIT ODA NEM ADUNK! Tételezzük fel, hogy autóhitel esetén a bank rendelkezik egy érvényes és hatályos vételi jogot (opció) alapító szerződéssel.

"Na kérem…
Tételezzük fel, hogy autóhitel esetén a bank rendelkezik egy érvényes és hatályos vételi jogot (opció) alapító szerződéssel. Tételezzük fel azt is hogy a bank a vételi jog gyakorlása során ajánlott tértivevényes levélben küldi meg a joggyakorlási értesítőt.
Át kell-e adni az autót, vagy ha nem, a bank jogszerűen küldheti a trélert meg a gorillákat? Itt a válasz:

Ptk. A teljesítés megtagadása
313. § Ha a kötelezett a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, a jogosult választhat a késedelem és a lehetetlenülés következményeinek alkalmazása között.

Tehát – mint azt annyiszor elmondtam már – önkéntes teljesítés hiányában SEM LEHET ÖNHATALOMMAL "TELJESÍTENI" a szerződést!!!!!!
Ha az adós nem adja járművet, a behajtók lógó orral elkulloghatnak, a bank meg pert indíthat, ha akar…


Ami az autós ügyeket pikánssá teszi az, hogy ez esetben a felek kölcsönös teljesítéssel tartoznak. (Az adós az autó átadásával, a bank az opciós vételár megfizetésével!!!!) Végső soron mondhatjuk azt, hogy HA kifizetik az opciós vételárat, AKKOR átadjuk az autót…

Ptk Magyarázata "Visszterhes szerződéseknél az egyidejű teljesítés követelménye érvényesül. Eszerint saját teljesítése egyidejű felajánlása mellett bármelyik szerződő fél felszólíthatja a másik szerződő felet a teljesítésre, ezzel az ellenszolgáltatás esedékessé válik. A szerződésszerű teljesítés felajánlása nélkül a másik fél teljesítése nem válik esedékessé, és a felszólítás eredménytelensége késedelemmel nem jár."

Száz szónak is egy a vége, autót, önként senkinek oda nem adunk!!!!

Na kérem 2.0…
Bár sokat beszéltünk a témáról, a “tisztelt” behajtó “urak” figyelmét nyomatékosan fel kellene hívni az alábbiakra, mikor bejelentik, hogy ők márpedig vinnék az autót:

Birtoklás jogalap nélkül
Ptk. 193. § (1) Aki jogalap nélkül van a dolog birtokában, köteles a dolgot a birtoklásra jogosultnak kiadni.

A Ptk. 193-195. §-ai a birtokháborításnál szélesebb körre vonatkoznak, mert minden birtoklásra jogosult és minden jogalap nélküli birtokos viszonyát rendezik.
Jogalap nélkül van a dolog birtokában, akit a birtoklásra sem tulajdonjoga, sem egyéb – jogszabályon, vagy szerződésen alapuló jogcím – nem jogosít fel. A jogalap nélküli birtokos legalapvetőbb kötelessége az, hogy a dolgot adja ki a birtoklásra jogosultnak. Ennek az igénynek az érvényesítése iránt az ellen kell pert indítani, akinek a dolog ténylegesen a birtokában van. A kérelem ennek alapján a dolog kiadására irányul.


A forgalomból kivonással kapcsolatban:

A birtokvédelem
Ptk. 188. § (1) Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg.

(2) A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.

Tehát nem viheti el az autót, a Ptk. 193.§ alapján ingóság kiadása iránt pert kell indítana a banknak Ha kivonja a forgalomból, vagy ne adj isten, elviszi, az illetékes jegyzőtől azonnal birtokvédelmet kell kérni.
A vételi jog meghosszabbítása a Ptk. 374.§ alapján semmis.

Ha a törzskönyv letétben van a banknál, úgy a Ptk. 466.§ (2) bekezdés alapján a letevő a letétet bármikor indoklás nélkül visszakövetelheti."

Facebook – Dr Várhelyi Tamás

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM