AUTÓ – “HITELESEKNEK”

AUTÓ-HITELESEKNEK! Első lépés: Szerezd meg az Autód tulajdonjogát!!!

CSAK MAGADRA SZÁMÍTHATSZ, ÉS KÖTELESSÉGED A KÖVETKEZŐKET MEGTENNED, ÖNMAGADÉRT!

(OLVASD VÉGIG A CIKKET!)

1. /Nézd meg, hogy a hitelfelvétel óta eltelt-e az 5 év. Valószínűleg igen. Akkor lásd. 2.pont.

TÖRZSKÖNYV VISSZAKÉRŐ, AUTÓSOKNAK!

2./ Küldd el a hitelt folyósító banknak az un. TÖRZSKÖNYV VISSZAKÉRŐ MINTALEVELET, fentebb megtalálod!
Írasd alá mindenkivel, az adósokkal, és a kezesekkel is egyaránt, és add fel postán tértivevénnyel, vagy ügyfélkapus megoldással.

Ezen levél alapján 8 napon belül meg kell, hogy kapjad a Törzskönyvet, és az opciós jog törlésére vonatkozó banki igazolást.
Ha nem kapod meg, reklamálj, és ismételten szólítsd fel őket, hivatkozva az alábbi törvényi tényállásra:


OPCIÓS JOG MEGHOSSZABBÍTÁSA TÖRVÉNYTELEN!!!!!!

A Legfelsőbb Bíróság Pfv. IX. 21.323/2010/6. számú ítéletében kimondja, hogy „ A Ptk 375.§. (4) bek alapján a vételi jog esetében is irányadó a Ptk 374.§. (2) bekezdése értelmében vételi jogot legfeljebb 5 évre lehet kikötni, az ezzel ellentétes megállapodás pedig semmisnek minősül. E rendelkezés meghozatalakor a jogalkotó figyelembe kívánta venni, hogy a vételi jog fennállása alatt a tulajdonosnak rendelkezési joga nagyfokú korlátozását kell elszenvednie, – biztosítani kell, hogy a vevő egyoldalú nyilatkozatával gyakorolhassa vételi jogát – és e korlátozás ellensúlyozása érdekében indokoltnak találta, hogy a vételi jog kikötésére legfeljebb 5 éves időtartamra szólóan kerülhessen sor” továbbá „az ÁSzF azon rendelkezésének, hogy a kölcsönszerződésben kikötött korábbi vételi jogot annak megszűnésekor ugyancsak a kölcsönszerződésben kikötött, de a korábbi vételi jog megszűnésének napját követő napon hatályba lépő másik vételi jog váltja fel, egyetlen oka, hogy a vételi jog 5 éves időtartama meghosszabbodjon, tehát a vitatott rendelkezés tipikus esete a jogszabály megkerülésére irányuló tilos szerződésnek! Azzal hogy az ÁSzF a második vételi jog beálltának a hatályát az első vételi jog megszűnését követő naphoz köti, ugyan két részre osztja az eladót 5 évet meghaladóan folyamatosan megillető vételi jogot, de ettől függetlenül ez a rendelkezés érvénytelen mert célját tekintve a hivatkozott jogszabályi rendelkezés megkerülésére irányul” 

3./ Ha a banktól megkapod a Törzskönyvet és a banki igazolást, akkor irány az okmányiroda!

A következő dokumentumokra lesz szükséged: 

– forgalmi engedély,
– bejegyzésre, törlésre irányuló eredeti banki igazolás,
– érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély, útlevél),
– lakcímigazolvány (ha kiállításra került),
– cég esetén: eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, cégbírósági kivonat (3 hónapnál nem régebbi),
– teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, ha az ügyintézésben nem a tulajdonos vagy a cég képviselője vesz részt,
– a záradék bejegyzés/törlés díjának megfizetését tanúsító igazolás.

Fő szabály szerint 30 nap, de a kérelem hiánytalan benyújtása esetén azonnal megtörténik a nyilvántartásba vétel. 


A gépjármű tulajdonjogot korlátozó bejegyzés, záradék törlése okmány kiadása nélkül:
– 2.300 Ft illeték befizetése csekken.

A csekket az ügyintéző adja.

Feladatod az, hogy azonnal cselekszel, mert ezzel korlátozod a bank jogait, és ez jobb pozícióba hoz Téged. A kocsit nem fogják elvenni.
És számodra megfelelő tárgyalási alapot biztosít a továbbiakhoz!

Utána irány a következő lépés: az aláírási jogosultság ellenőrzése, és az ezzel kapcsolatos teendők végzése.

Mert a szerződésed nagy valószínűséggel semmis, de előbb legyen a tiéd az autó, csak 2300 Ft illeték+ postaköltségért!

Van bank, akitől 8 napon belül ilyen visszaigazolást fogsz kapni, és akkor irány az okmányiroda. 
De vannak bankok,pénzintézetek, akik jogtalanul visszatartják a törzskönyvet, ott ismételten próbálkozni kell. 
Nem szabad feladni. Bírósági perek, Legfelsőbb Bírósági állásfoglalások tanúsítják, hogy 5 éven túl nincs opció hosszabbítás, és egyéb trükközés!
Ne add fel, küzdeni kell tovább, mert nekünk van igazunk, a törvény Bennünket véd.
Úgy hogy hajrá!

Szólj hozzá

Hozzászólás