AUTÓ – “HITELESEKNEK”

AUTÓ-HITELESEKNEK! Első lépés: Szerezd meg az Autód tulajdonjogát!

AUTÓ-HITELESEKNEK! Első lépés: Szerezd meg az Autód tulajdonjogát!!!

CSAK MAGADRA SZÁMÍTHATSZ, ÉS KÖTELESSÉGED A KÖVETKEZŐKET MEGTENNED, ÖNMAGADÉRT!

(OLVASD VÉGIG A CIKKET!)

1. /Nézd meg, hogy a hitelfelvétel óta eltelt-e az 5 év. Valószínűleg igen. Akkor lásd. 2.pont.

TÖRZSKÖNYV VISSZAKÉRŐ, AUTÓSOKNAK!

2./ Küldd el a hitelt folyósító banknak az un. TÖRZSKÖNYV VISSZAKÉRŐ MINTALEVELET, fentebb megtalálod!
Írasd alá mindenkivel, az adósokkal, és a kezesekkel is egyaránt, és add fel postán tértivevénnyel, vagy ügyfélkapus megoldással.

Ezen levél alapján 8 napon belül meg kell, hogy kapjad a Törzskönyvet, és az opciós jog törlésére vonatkozó banki igazolást.
Ha nem kapod meg, reklamálj, és ismételten szólítsd fel őket, hivatkozva az alábbi törvényi tényállásra:


OPCIÓS JOG MEGHOSSZABBÍTÁSA TÖRVÉNYTELEN!!!!!!

A Legfelsőbb Bíróság Pfv. IX. 21.323/2010/6. számú ítéletében kimondja, hogy „ A Ptk 375.§. (4) bek alapján a vételi jog esetében is irányadó a Ptk 374.§. (2) bekezdése értelmében vételi jogot legfeljebb 5 évre lehet kikötni, az ezzel ellentétes megállapodás pedig semmisnek minősül. E rendelkezés meghozatalakor a jogalkotó figyelembe kívánta venni, hogy a vételi jog fennállása alatt a tulajdonosnak rendelkezési joga nagyfokú korlátozását kell elszenvednie, – biztosítani kell, hogy a vevő egyoldalú nyilatkozatával gyakorolhassa vételi jogát – és e korlátozás ellensúlyozása érdekében indokoltnak találta, hogy a vételi jog kikötésére legfeljebb 5 éves időtartamra szólóan kerülhessen sor” továbbá „az ÁSzF azon rendelkezésének, hogy a kölcsönszerződésben kikötött korábbi vételi jogot annak megszűnésekor ugyancsak a kölcsönszerződésben kikötött, de a korábbi vételi jog megszűnésének napját követő napon hatályba lépő másik vételi jog váltja fel, egyetlen oka, hogy a vételi jog 5 éves időtartama meghosszabbodjon, tehát a vitatott rendelkezés tipikus esete a jogszabály megkerülésére irányuló tilos szerződésnek! Azzal hogy az ÁSzF a második vételi jog beálltának a hatályát az első vételi jog megszűnését követő naphoz köti, ugyan két részre osztja az eladót 5 évet meghaladóan folyamatosan megillető vételi jogot, de ettől függetlenül ez a rendelkezés érvénytelen mert célját tekintve a hivatkozott jogszabályi rendelkezés megkerülésére irányul” 

3./ Ha a banktól megkapod a Törzskönyvet és a banki igazolást, akkor irány az okmányiroda!

A következő dokumentumokra lesz szükséged: 

– forgalmi engedély,
– bejegyzésre, törlésre irányuló eredeti banki igazolás,
– érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély, útlevél),
– lakcímigazolvány (ha kiállításra került),
– cég esetén: eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, cégbírósági kivonat (3 hónapnál nem régebbi),
– teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, ha az ügyintézésben nem a tulajdonos vagy a cég képviselője vesz részt,
– a záradék bejegyzés/törlés díjának megfizetését tanúsító igazolás.

Fő szabály szerint 30 nap, de a kérelem hiánytalan benyújtása esetén azonnal megtörténik a nyilvántartásba vétel. 


A gépjármű tulajdonjogot korlátozó bejegyzés, záradék törlése okmány kiadása nélkül:
– 2.300 Ft illeték befizetése csekken.

A csekket az ügyintéző adja.

Feladatod az, hogy azonnal cselekszel, mert ezzel korlátozod a bank jogait, és ez jobb pozícióba hoz Téged. A kocsit nem fogják elvenni.
És számodra megfelelő tárgyalási alapot biztosít a továbbiakhoz!

Utána irány a következő lépés: az aláírási jogosultság ellenőrzése, és az ezzel kapcsolatos teendők végzése.

Mert a szerződésed nagy valószínűséggel semmis, de előbb legyen a tiéd az autó, csak 2300 Ft illeték+ postaköltségért!

Van bank, akitől 8 napon belül ilyen visszaigazolást fogsz kapni, és akkor irány az okmányiroda. 
De vannak bankok,pénzintézetek, akik jogtalanul visszatartják a törzskönyvet, ott ismételten próbálkozni kell. 
Nem szabad feladni. Bírósági perek, Legfelsőbb Bírósági állásfoglalások tanúsítják, hogy 5 éven túl nincs opció hosszabbítás, és egyéb trükközés!
Ne add fel, küzdeni kell tovább, mert nekünk van igazunk, a törvény Bennünket véd.
Úgy hogy hajrá!

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM