DR. LÉHMANN-A BANKOK FEKETE NAPJAI

DR. LÉHMANN-A BANKOK FEKETE NAPJAI.

Bankoknak fekete napjai, és egyebek
 
Hétfőn kézbesített három és kedden kézbesített egy darab nyert ügyemben hozott ítélet után – ERSTE, CIB, K&H, MKB bankok elleni kettő jogerős és kettő törvényszéki ítélet – jutott eszembe egy AXA bankos levél miatt is Petőfi Sándor egyik versének alábbi verssorai:
 
"Foglalod a kurvanyádat, 
De nem ám a mi hazánkat!…"

 
Ha most Petőfi Sándor élne, nyugodtan aktualizálhatná verssorait az alábbiak szerint:
 
Foglalod a kurvanyádat, 
De nem ám a mi házunkat!…

 
A címe a versnek pedig "MIT NEM BESZÉL AZ A NÉMET…" -ről "MIT NEM BESZÉL AZ A BANK.." -ra változhatna.

Ezeknek és az immár folyamatosan érkező, az adósok kérelmére a bankok egyoldalu szerződésmódosítását lehetővé tevő szerződési feltételek semmisségét megállapító itéleteknek ismeretében számomra megfejthetetlen az, hogy a Kormány nevében nyilatkozó Gulyás Gergelyt és a többieket milyen körülmény készteti arra, hogy a következő ciklus végére – 2018. év – tudja a Kormány megoldani a devizahitelezés problémáját.
 
Azért megfejthetetlen számomra, mert nem a Kormánynak kell megoldani egy polgári jogi szerződésből fakadó felek közötti vitás problémát, azaz mit okvetetlenkedik, miért üti be az orrát a Kormány mások között felmerülő vitába, de azért is, mert elképzelni sem tudom azt, hogy mi tart négy évig akkor, ha a bíróság előtt az Európai szokásoknak megfelelő időtartam alatt lezárulnak a szerződő felek között felmerülő viták miatti peres ügyek. 
 
Addig vacakol a Kormány ezzel a szerencsétlenkedésével, míg ugy nem jár, mint a kocsmai verekedőknél megjelenő békítő, verekedőket szétválasztó ember. A végén mindkét verekedő a békítőt veri el, de nagyon. 
 
Egyet tehetne a Kormány, ha eddigi tisztességtelen magatartássorozatát a bankok érdekében abba akarná hagyni, hogy szól egyik Miniszterének azért, hogy ugyan tegyen eleget már az 93/13 EGK Irányelvben leírt követelménynek, és indítsa már meg soron kívűliségi bírósági eljárást kérve a közérdekű peres eljárást minden olyan bank ellen, amelyik devizában nyilvántartott forintkölcsönt nyújtott. 
 
Addig pedig magyarázhat Gulyás Gergelytől Dr. Navracsics Tiborig a Kormány részéről bárki azt amit csak akar, minden magyar állampolgár tisztában van azzal, hogy az eddigi országháziak valamennyien cinkostársai a bankoknak. 
 
Gulyás Gergely szavaival élve a "bankok stabilitása" érdekében. 
 
Az én szavaimmal élve pedig a bankok által elcsalt, bűncselekménnyel megszerzett pénz megtartása érdekében. 
 
Ellenben a hét első két napján nemcsak ítéleteket kaptam, hanem az alábbi "Kedvezményes tartozásrendezés" nevű iratot is megküldték részemre:

loading...

Ha jól értem, eszerint a Bank kész elengedni a vele szerződést kötő adós tartozásának több mint a felét csak azért, hogy az adós egyetlen lakását banki ingatlanközvetítői partnerek eladják, és az egyébként adósnak járó eladási árat a bank tartozás fejében megszerezze. 
 
Arról egy szót sem ír az ajánlat, hogy a bank szerint az adós azok után, hogy a "partnerek" közreműködésével sem lakása, sem pénze nem marad, mégis hogyan élje az életét családjával együtt az adós. 
 
Válaszként indokolt újból idéznem Petőfinek aktualizált verssorait:
 
"Foglalod a kurvanyádat, 
De nem ám a mi házunkat!…"
 
Ellenben lenne a banki javaslatra nekem is ajánlatom. 
 
Mondjuk egy olyan tartalmu, hogy a levél tartalmából következően a banki tartozáselengedés mértékét az adósok részére a bankok által jogtalanul felszámított követelésnek tekintve, az adósok életviszonyai romlásának a banki károkozás miatti bekövetkezése folytán nem vagyoni kártérítésként elfogadja az adós a bank által megállapított csökkentett mértékű adósi tartozásnak megfelelő összeget azzal, hogy jövőben az adós lakása a saját tulajdonában marad, és felek kijelentik, hogy egymásnak a jövőben nem tartoznak a közöttük létrejött korábbi kölcsönszerződéssel kapcsolatosan. 
 
 Ez az ajánlatom legalább tisztességes és mindkét fél számára méltányos. 
 
Visszatérve az egyéni perekre, a jelenleg lehetséges egyetlen megfelelő és törvényes megoldására a devizában nyilvántartott forinthitelekkel kapcsolatosan, természetes az, hogy amennyiben a nálam már révbe jutott banki egyoldali szerződésmódosítás semmisségét kérelmező pereket nem egyedül csinálom ingyenesen, hanem mondjuk még húsz ügyvéd, akkor husszor annyi embernek lesz helyretéve a banki szerződése, mint így. 
 
Arra is gondoltam, hogy amennyiben a mostanában a választás miatt utcán vonulgató odacsődített emberek közlekedési költségeit, mondjuk személyenként 1.000.-Ft-ban meghatározva összeadjuk, akkor a hol jobbos, hol balos vonulgatókat összesen 200.000 főben számolva 200 millió forint az eredmény. 
 
Amennyiben az egyébként céltalan vonulgatások helyett ezt a 200 millió forintot olyan ügyvédek megbízására fordítanák, akik havi 500.000 bruttó jövedelemért hajlandóak két évig kizárólag az általam javasolt és eredményes pereket folytatni, – rengeteg jóképességű ügyvédnek jelent a villanyszámla kifizetése gondot – akkor pontosan 20 ügyvédet lehetne az adósok érdekében megfogadni. 
 
Na jó, talán még 200 Ft-tal kellene kipótolni személyenként az 1.000.-Ft. összeget. 
 
Én a fárasztó menetelések helyett inkább ezt javasolnám. 
 
És még a cipőjük sem kopna az utcán vonuló embereknek…
 
Siófokon 2014. március 26. napján.
 
Léhmann György

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
TÖRTÉNELMI FELELŐSSÉG.
TÖRTÉNELMI FELELŐSSÉG

A párt és a civil szervezet egy-egy társadalmi réteg, csoport érdekét szokta képviselni. Esetünkben a devizaalapú hitel miatti ellehetetlenülés más-más...

"DEVIZA"-"HITELEK" -MEGSZÓLALT AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG!
“DEVIZA”-“HITELEK” -MEGSZÓLALT AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG!

Április 30-án, szerdán hirdet ítéletet az Európai Bíróság Kásler Árpád és az OTP Bank ügyében - közölte a Portfolio.hu-val a...

Close