DR. LÉHMANN-A BANKOK FEKETE NAPJAI

DR. LÉHMANN-A BANKOK FEKETE NAPJAI.

Bankoknak fekete napjai, és egyebek
 
Hétfőn kézbesített három és kedden kézbesített egy darab nyert ügyemben hozott ítélet után – ERSTE, CIB, K&H, MKB bankok elleni kettő jogerős és kettő törvényszéki ítélet – jutott eszembe egy AXA bankos levél miatt is Petőfi Sándor egyik versének alábbi verssorai:
 
"Foglalod a kurvanyádat, 
De nem ám a mi hazánkat!…"

 
Ha most Petőfi Sándor élne, nyugodtan aktualizálhatná verssorait az alábbiak szerint:
 
Foglalod a kurvanyádat, 
De nem ám a mi házunkat!…

 
A címe a versnek pedig "MIT NEM BESZÉL AZ A NÉMET…" -ről "MIT NEM BESZÉL AZ A BANK.." -ra változhatna.

Ezeknek és az immár folyamatosan érkező, az adósok kérelmére a bankok egyoldalu szerződésmódosítását lehetővé tevő szerződési feltételek semmisségét megállapító itéleteknek ismeretében számomra megfejthetetlen az, hogy a Kormány nevében nyilatkozó Gulyás Gergelyt és a többieket milyen körülmény készteti arra, hogy a következő ciklus végére – 2018. év – tudja a Kormány megoldani a devizahitelezés problémáját.
 
Azért megfejthetetlen számomra, mert nem a Kormánynak kell megoldani egy polgári jogi szerződésből fakadó felek közötti vitás problémát, azaz mit okvetetlenkedik, miért üti be az orrát a Kormány mások között felmerülő vitába, de azért is, mert elképzelni sem tudom azt, hogy mi tart négy évig akkor, ha a bíróság előtt az Európai szokásoknak megfelelő időtartam alatt lezárulnak a szerződő felek között felmerülő viták miatti peres ügyek. 
 
Addig vacakol a Kormány ezzel a szerencsétlenkedésével, míg ugy nem jár, mint a kocsmai verekedőknél megjelenő békítő, verekedőket szétválasztó ember. A végén mindkét verekedő a békítőt veri el, de nagyon. 
 
Egyet tehetne a Kormány, ha eddigi tisztességtelen magatartássorozatát a bankok érdekében abba akarná hagyni, hogy szól egyik Miniszterének azért, hogy ugyan tegyen eleget már az 93/13 EGK Irányelvben leírt követelménynek, és indítsa már meg soron kívűliségi bírósági eljárást kérve a közérdekű peres eljárást minden olyan bank ellen, amelyik devizában nyilvántartott forintkölcsönt nyújtott. 
 
Addig pedig magyarázhat Gulyás Gergelytől Dr. Navracsics Tiborig a Kormány részéről bárki azt amit csak akar, minden magyar állampolgár tisztában van azzal, hogy az eddigi országháziak valamennyien cinkostársai a bankoknak. 
 
Gulyás Gergely szavaival élve a "bankok stabilitása" érdekében. 
 
Az én szavaimmal élve pedig a bankok által elcsalt, bűncselekménnyel megszerzett pénz megtartása érdekében. 
 
Ellenben a hét első két napján nemcsak ítéleteket kaptam, hanem az alábbi "Kedvezményes tartozásrendezés" nevű iratot is megküldték részemre:

Ha jól értem, eszerint a Bank kész elengedni a vele szerződést kötő adós tartozásának több mint a felét csak azért, hogy az adós egyetlen lakását banki ingatlanközvetítői partnerek eladják, és az egyébként adósnak járó eladási árat a bank tartozás fejében megszerezze. 
 
Arról egy szót sem ír az ajánlat, hogy a bank szerint az adós azok után, hogy a "partnerek" közreműködésével sem lakása, sem pénze nem marad, mégis hogyan élje az életét családjával együtt az adós. 
 
Válaszként indokolt újból idéznem Petőfinek aktualizált verssorait:
 
"Foglalod a kurvanyádat, 
De nem ám a mi házunkat!…"
 
Ellenben lenne a banki javaslatra nekem is ajánlatom. 
 
Mondjuk egy olyan tartalmu, hogy a levél tartalmából következően a banki tartozáselengedés mértékét az adósok részére a bankok által jogtalanul felszámított követelésnek tekintve, az adósok életviszonyai romlásának a banki károkozás miatti bekövetkezése folytán nem vagyoni kártérítésként elfogadja az adós a bank által megállapított csökkentett mértékű adósi tartozásnak megfelelő összeget azzal, hogy jövőben az adós lakása a saját tulajdonában marad, és felek kijelentik, hogy egymásnak a jövőben nem tartoznak a közöttük létrejött korábbi kölcsönszerződéssel kapcsolatosan. 
 
 Ez az ajánlatom legalább tisztességes és mindkét fél számára méltányos. 
 
Visszatérve az egyéni perekre, a jelenleg lehetséges egyetlen megfelelő és törvényes megoldására a devizában nyilvántartott forinthitelekkel kapcsolatosan, természetes az, hogy amennyiben a nálam már révbe jutott banki egyoldali szerződésmódosítás semmisségét kérelmező pereket nem egyedül csinálom ingyenesen, hanem mondjuk még húsz ügyvéd, akkor husszor annyi embernek lesz helyretéve a banki szerződése, mint így. 
 
Arra is gondoltam, hogy amennyiben a mostanában a választás miatt utcán vonulgató odacsődített emberek közlekedési költségeit, mondjuk személyenként 1.000.-Ft-ban meghatározva összeadjuk, akkor a hol jobbos, hol balos vonulgatókat összesen 200.000 főben számolva 200 millió forint az eredmény. 
 
Amennyiben az egyébként céltalan vonulgatások helyett ezt a 200 millió forintot olyan ügyvédek megbízására fordítanák, akik havi 500.000 bruttó jövedelemért hajlandóak két évig kizárólag az általam javasolt és eredményes pereket folytatni, – rengeteg jóképességű ügyvédnek jelent a villanyszámla kifizetése gondot – akkor pontosan 20 ügyvédet lehetne az adósok érdekében megfogadni. 
 
Na jó, talán még 200 Ft-tal kellene kipótolni személyenként az 1.000.-Ft. összeget. 
 
Én a fárasztó menetelések helyett inkább ezt javasolnám. 
 
És még a cipőjük sem kopna az utcán vonuló embereknek…
 
Siófokon 2014. március 26. napján.
 
Léhmann György

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM