TÖRTÉNELMI FELELŐSSÉG

TÖRTÉNELMI FELELŐSSÉG.

A párt és a civil szervezet egy-egy társadalmi réteg, csoport érdekét szokta képviselni. Esetünkben a devizaalapú hitel miatti ellehetetlenülés más-más rétegeket eggyé kovácsolt.

De be kell látni, hogy ez az eggyé kovácsolódás össztársadalmi szintre emeli a mi mozgalmunkat, mint amely a problémát fel kívánja tárni és a megoldást keresi. S igaz ez magára a pártra is. A folyamat során azt kellett felismernünk, hogy a devizaalapú hitelezés célja nem más, mint a

– magyar nemzet kifosztása,

– vagyonának elkobzása és az

– országból történő kiűzetése.


Ezt a folyamatot a nyugati Bankok indították el csalással, a lakosság és a vállalkozó szektor megtévesztésével, hogy pénzkölcsönt nyújt, miközben pusztán könyvelni könyveltek pénzkölcsönnyújtást, majd erre alapozva egyre növekvő terheket róttak ki az adósokra. A jogellenesen emelkedő törlesztő részletek miatt azonban a felmondástól kezdődően csak a magyar állam engedélyével valósulhat meg az, hogy a szerződés felmondását követően, a végrehajtási kényszer bevetésével minden vagyonunktól megfoszthatókká váltunk, és már-már korlátlan mértéket ölthetnek a havi terheink-fizetések, nyugdíjak megterhelése, inkasszók a bankszámláinkon, betétek elvétele, egyösszegű végkielégítés megcsapolása, sorolhatnánk.

magyar állam, úgy, mint

törvényhozó testület, maga

az igazságszolgáltatási rendszer és

végrehajtó hatalom

együtt kell feleljenek azért, hogy a törvényellenesen folyó hitelezési gyakorlatot nem fékezik meg, ami az ország lakosságának és vállalkozó szektorának összeomlásához vezet. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT ezt az összeomlást akarja megállítani, és valóban, ez a feladat túlível egyes társadalmi rétegeken, hiszen az egész magyar nemzet léte forog kockán.

Mégis, jelenleg a pártként történő megmérettetésünk a feladat, hogy a parlamentbe történő bejutásunkkal a jogérvényesítés más szintjét is igénybe tudjuk venni. Mint parlamenti párt magának a nemzeti katasztrófának a megállítása a legfontosabb feladatunk. Nem történhet az meg, hogy miközben a Bankok számlapénzt könyveltek fel az Adósok bankszámlájára, ami egy korlátolt lehetőség volt valamely gazdasági cél vagy magánjellegű elképzelés megvalósítására, addig a Bankok a magyar emberek, vállalkozások teljes vagyonát követelik, az ingatlanvagyonhoz tartozó magyar földdel együtt… Mindez a folyamat a megállítható. És meg is kell állítani. Hiszen jogellenesen folytak eddig a banki szolgáltatások, és egy jogellenes folyamatot csak törvényt megkerülve lehet a végrehajtás útjára indítani.


Ezt a folyamatot meg kell állítani!

Ez a történelmi felelőssége A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRTNAK!

EZ A TÖRTÉNELMI FELELŐSSÉGE A VÁLASZTÓPOLGÁROKNAK!

Szavazzanak A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRTRA!

Szavazzanak Magyarországra!

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM