TOLONG A SAJTÓ AZ ELSŐ “DEVIZAHITELES” PERNÉL

TOLONG A SAJTÓ AZ ELSŐ "DEVIZAHITELES" PERNÉL.

Tolong a sajtó az első devizahiteles pernél

Pénteken tárgyalja a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma az első olyan devizahiteles pert, amelyet hitelintézet indított a magyar állam ellen a szerződések egyoldalú módosításának tisztességtelenségét vélelmező törvénnyel kapcsolatban. A tét nagy: ha a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet elbukja a pert, akkor az intő jel lehet a többi pénzintézetnek, de lesznek még tárgyalási fordulók. 

Az indoklás szerint az általános szerződési feltételek kialakításában nem vettek részt az ügyfelek

A bíró figyelembe sem vette a benyújtott szerződések kockázatfeltáró kiegészítéseit, mert a törvény szerint meghatározott pontoknak az általános szerződési feltételekben kell szerepelniük, ennek bizonyítása pedig a pénzintézet feladata. A pénzintézet képviselője erre azonban nem tett kísérletet, hanem a kockázatfeltáró kiegészítésekre hivatkozott, amik azonban a bíró szerint nem képezték a vizsgálat tárgyát. Dr. Komáromi József, a takarékszövetkezet képviselője nem jó fronton próbálkozott.
2014. augusztus 22., péntek, 13:45

 

<<< Itt az ítélet: bukta a pert a takarékszövetkezet! >>>

Elutasította a Fővárosi Törvényszék a takarékszövetkezet keresetét, és a perköltség megfizetésére kötelezi. Ugyanakkor engedett a takarékszövetkezet perköltség csökkentésére vonatkozó kérésének ezért csak 464 ezer forintot kell fizetnie.

2014. augusztus 22., péntek, 12:32
A tárgyalás véget ért, egy óra múlva várható az ítélet

A bíró visszavonult, 13:30-kor folytatódik a tárgyalás az ítélet kihirdetésével.
2014. augusztus 22., péntek, 12:30
Az eljárás felfüggesztését kérik

A takarékszövetkezet képviselője az eljárás felfüggesztését kéri a bírói függetlenség megsértésének okán, amit az alperes képviselője elutasít.
2014. augusztus 22., péntek, 12:22
Sehogy sem jön ki a perköltség

A takarékszövetkezet képviselője szerint 38 ezer forintos ügyvédi óradíj és a 700 ezer forintos megbízási díjból sehogy sem jön ki az említett 2,828 millió forint. Az alperes állítása szerint 56 órát fordítottak a perre való felkészülésre, de ezt írásban nem tudják igazolni, csak szóban. A felperes szerint ha 56 óráig tartott is volna a felkészülés, akkor sem csak erre az egy perre készültek, így továbbra is a mérséklését kéri.

2014. augusztus 22., péntek, 12:15
A takarékszövetkezet sokkalja a perköltséget

A takarékszövetkezet képviselője szerint az állam által fizetett ügyvédi munkadíj egyáltalán nem áll arányban a  felkészülés díjával, ezért annak mérséklését kéri.
2014. augusztus 22., péntek, 12:07
Alperes: utasítsák el a takarékszövetkezet keresetét!Az államot képviselő alperes képviselője szerint minden egyes kereseti kérés alaptalan. A felperes által felsorolt érvek szerintük irrelevánsak az ügy szempontjából, egy dolgot vizsgálhat a bíróság: szerződéskikötések megfelelnek-e a törvényben szabályozottal. Az államot képviselő ügyvéd szerint a felperesnek kellett volna bizonyítania ezt, de erre vonatkozóan érvet nem hallottak, ezért a kereset elutasítását kérik, és perköltség megtérítését, ami 2 828 ezer forintnak felel meg.
2014. augusztus 22., péntek, 11:44
Kevesebb mint 100 devizahiteles szerződést kötöttek

A Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 2007-től kezdődően kevesebb mint 100 svájci frank szerződést kötött, 109 millió forint értékben, amiknek kamatait a liborhoz kötöttek, plusz 3,9 százalék kamatfelárat számoltak fel. A pénzintézetnek nem volt devizatartaléka, ezért kénytelen volt venni. Amennyiben a vételi árat a hitelfelvevő nem tartotta elfogadhatónak, díjmentesen felmondhatta a szerződést, minden esetben, állítja a takarékszövetkezet képviselője.

2014. augusztus 22., péntek, 11:26

"Tessék nyugodtan leülni"

A felpres képviselője határozott orgánummal, állva adja tudtára a bíróságon egybegyűlteknek, hogy az uniós szabvánnyal szemben – ami szerinte 40-60 oldalas bolhabetűkkel írt szöveg – a takarékszövetkezet kozkázatismertető csatolmánya csupán néhány oldalas kiegészítése a szerződésnek, amit érdemes elolvasni a hitelszerződés megkötése előtt. A bíró jegyzőkönyveztette a felperes mondatait, majd javasolta neki, hogy nyugodtan üljön le. Az alperes képviselői még nem jutottak szóhoz, egyikük sóhajtva tekintett órájára.
2014. augusztus 22., péntek, 11:16
Meglobogtatták az ominózus szerződéseket

A felperes a pódium elé járulva felmutatta a bírónak az ügy tárgyát képező kölcsönszerződéseket. "A kockázatfeltáró kiegészítések csatolva vannak a szerződésekhez, amiket közjegyző jelenlétében ismertettek a szerződő felekkel" – állítja Dr. Komáromi József, a takarékszövetkezet képviselője.

 


2014. augusztus 22., péntek, 10:55
Felperes: brutálisan korlátozzák a bizonyítékok benyújtásának lehetőségét

Kiegészítéssel élt volna a felperes, de mivel a csak egy példányban készült az irat, a bíró nem tudta kézbesíteni a másik félnek. Végül az a megoldás született, hogy csatolták az iratokhoz és bíróság ismerteti a kiegészítést. A kiegészítés a bírói függetlenség sérelmére tér ki, mert a felperes szerint brutálisan korlátozzák a bizonyítékok benyújtásának lehetőségét, és nagyon rövid időt hagynak ennek (30 nap), aminek következtében nincs lehetőség a per későbbi fejleményei során indokolttá vált bizonyítékok benyújtására.

2014. augusztus 22., péntek, 10:45
Ismertetik a per tárgyát

Az elmúlt tíz percben a bíróság a felperesi keresetet ismertette, amit Dr. Komáromi József, a felperes (a takarékszövetkezet) képviselője megerősített.
2014. augusztus 22., péntek, 10:42
Megkezdődött!

Még csak arról nyilatkoztak a felek jogi képviselői, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a sajtó képet, illetve hangfelvételt készítsen, a termet félig megtöltő sajtómunkások máris rávetették magukat a témára.
2014. augusztus 22., péntek, 10:31
Indul a nagy dömping

A pénteki tárgyalási forduló még csak az első az ilyen per lesz, ugyanis az első tárgyalásokat hasonló perek sora követheti, tekintve hogy a hét elejéig már több mint 30 bank és pénzintézet nyújtott be keresetlevelet az állam ellen a Fővárosi Törvényszékhez. A keresetek benyújtásának végső határideje augusztus 25.

A perekben arról a kérdésről kell dönteni, hogy tisztességesek-e a pert indító pénzügyi intézmény egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő rendelkezései.

A július 26-án hatályba lépett törvény a hitelszerződések egyoldalú módosítását – például kamat-, költség-, vagy díjemelést – megengedő szerződéses kikötéseknél azt a vélelmet állítja fel, hogy azok tisztességtelenek és érvénytelenek. Ám, ezt a vélelmet a mintegy 400 magyarországi pénzintézet megkísérelheti bíróság előtt megdönteni az állam elleni perben. Minden pénzügyi intézmény csak egyetlen ilyen keresetet nyújthat be, a szakértők hozzávetőleg másfélszáz ilyen perre számítanak.


A törvény e perekben a résztvevők számára szigorú határidőket szab és számos speciális eljárásjogi rendelkezést tartalmaz, melyek célja, hogy a perek ne húzódjanak el. Például nincs lehetőség hiánypótlásra, beavatkozásra, keresetváltoztatásra, viszontkeresetre, szünetelésre, továbbá csak szűk körben van lehetőség bizonyításra, a tárgyalást pedig csak egyszer, legfeljebb 7 napra lehet elhalasztani, ha ez a felek által felajánlott bizonyítás lefolytatása érdekében szükséges.

Várhatóan szeptember végére a törvényszék túl lesz a nagy rohamon, októberben a Fővárosi Ítélőtáblán a sor, amelynek a törvény szerint az esetleges fellebbezések nyomán szintén 30 napon belül kell meghoznia másodfokú döntéseit, a jogerős határozatok ellen pedig a Kúriához fordulhatnak a felek rendkívüli jogorvoslattal. Így várhatóan az év vége felé lezárulhat a perfolyam.

2014. augusztus 22., péntek, 10:08
A takarékszövetkezet szerint az adósoknak mindennel tisztában kellett lenniük

A felperes szerint az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatos információkat kivétel nélkül belefoglalták a szerződések szövegébe, így az adósok tudomására hoztak minden szükséges információt, azonban a rövid határidő miatt lehetetlen minden szerződő fél engedélyét kérni, hogy szerződéseiket a bizonyítás során felhasználhatják-e. Ugyanis ezen információk banktitoknak minősülnek, és a bírósági eljárásban való felhasználásukhoz szükség van a felek engedélyére. – HVG

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM