TOLONG A SAJTÓ AZ ELSŐ “DEVIZAHITELES” PERNÉL

TOLONG A SAJTÓ AZ ELSŐ "DEVIZAHITELES" PERNÉL.

Tolong a sajtó az első devizahiteles pernél

Pénteken tárgyalja a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma az első olyan devizahiteles pert, amelyet hitelintézet indított a magyar állam ellen a szerződések egyoldalú módosításának tisztességtelenségét vélelmező törvénnyel kapcsolatban. A tét nagy: ha a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet elbukja a pert, akkor az intő jel lehet a többi pénzintézetnek, de lesznek még tárgyalási fordulók. 

Az indoklás szerint az általános szerződési feltételek kialakításában nem vettek részt az ügyfelek

loading...

A bíró figyelembe sem vette a benyújtott szerződések kockázatfeltáró kiegészítéseit, mert a törvény szerint meghatározott pontoknak az általános szerződési feltételekben kell szerepelniük, ennek bizonyítása pedig a pénzintézet feladata. A pénzintézet képviselője erre azonban nem tett kísérletet, hanem a kockázatfeltáró kiegészítésekre hivatkozott, amik azonban a bíró szerint nem képezték a vizsgálat tárgyát. Dr. Komáromi József, a takarékszövetkezet képviselője nem jó fronton próbálkozott.
2014. augusztus 22., péntek, 13:45

 

<<< Itt az ítélet: bukta a pert a takarékszövetkezet! >>>

Elutasította a Fővárosi Törvényszék a takarékszövetkezet keresetét, és a perköltség megfizetésére kötelezi. Ugyanakkor engedett a takarékszövetkezet perköltség csökkentésére vonatkozó kérésének ezért csak 464 ezer forintot kell fizetnie.

2014. augusztus 22., péntek, 12:32
A tárgyalás véget ért, egy óra múlva várható az ítélet

A bíró visszavonult, 13:30-kor folytatódik a tárgyalás az ítélet kihirdetésével.
2014. augusztus 22., péntek, 12:30
Az eljárás felfüggesztését kérik

A takarékszövetkezet képviselője az eljárás felfüggesztését kéri a bírói függetlenség megsértésének okán, amit az alperes képviselője elutasít.
2014. augusztus 22., péntek, 12:22
Sehogy sem jön ki a perköltség

loading...

A takarékszövetkezet képviselője szerint 38 ezer forintos ügyvédi óradíj és a 700 ezer forintos megbízási díjból sehogy sem jön ki az említett 2,828 millió forint. Az alperes állítása szerint 56 órát fordítottak a perre való felkészülésre, de ezt írásban nem tudják igazolni, csak szóban. A felperes szerint ha 56 óráig tartott is volna a felkészülés, akkor sem csak erre az egy perre készültek, így továbbra is a mérséklését kéri.

2014. augusztus 22., péntek, 12:15
A takarékszövetkezet sokkalja a perköltséget

A takarékszövetkezet képviselője szerint az állam által fizetett ügyvédi munkadíj egyáltalán nem áll arányban a  felkészülés díjával, ezért annak mérséklését kéri.
2014. augusztus 22., péntek, 12:07
Alperes: utasítsák el a takarékszövetkezet keresetét!Az államot képviselő alperes képviselője szerint minden egyes kereseti kérés alaptalan. A felperes által felsorolt érvek szerintük irrelevánsak az ügy szempontjából, egy dolgot vizsgálhat a bíróság: szerződéskikötések megfelelnek-e a törvényben szabályozottal. Az államot képviselő ügyvéd szerint a felperesnek kellett volna bizonyítania ezt, de erre vonatkozóan érvet nem hallottak, ezért a kereset elutasítását kérik, és perköltség megtérítését, ami 2 828 ezer forintnak felel meg.
2014. augusztus 22., péntek, 11:44
Kevesebb mint 100 devizahiteles szerződést kötöttek

A Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 2007-től kezdődően kevesebb mint 100 svájci frank szerződést kötött, 109 millió forint értékben, amiknek kamatait a liborhoz kötöttek, plusz 3,9 százalék kamatfelárat számoltak fel. A pénzintézetnek nem volt devizatartaléka, ezért kénytelen volt venni. Amennyiben a vételi árat a hitelfelvevő nem tartotta elfogadhatónak, díjmentesen felmondhatta a szerződést, minden esetben, állítja a takarékszövetkezet képviselője.

2014. augusztus 22., péntek, 11:26

"Tessék nyugodtan leülni"

A felpres képviselője határozott orgánummal, állva adja tudtára a bíróságon egybegyűlteknek, hogy az uniós szabvánnyal szemben – ami szerinte 40-60 oldalas bolhabetűkkel írt szöveg – a takarékszövetkezet kozkázatismertető csatolmánya csupán néhány oldalas kiegészítése a szerződésnek, amit érdemes elolvasni a hitelszerződés megkötése előtt. A bíró jegyzőkönyveztette a felperes mondatait, majd javasolta neki, hogy nyugodtan üljön le. Az alperes képviselői még nem jutottak szóhoz, egyikük sóhajtva tekintett órájára.
2014. augusztus 22., péntek, 11:16
Meglobogtatták az ominózus szerződéseket

A felperes a pódium elé járulva felmutatta a bírónak az ügy tárgyát képező kölcsönszerződéseket. "A kockázatfeltáró kiegészítések csatolva vannak a szerződésekhez, amiket közjegyző jelenlétében ismertettek a szerződő felekkel" – állítja Dr. Komáromi József, a takarékszövetkezet képviselője.

 


2014. augusztus 22., péntek, 10:55
Felperes: brutálisan korlátozzák a bizonyítékok benyújtásának lehetőségét

Kiegészítéssel élt volna a felperes, de mivel a csak egy példányban készült az irat, a bíró nem tudta kézbesíteni a másik félnek. Végül az a megoldás született, hogy csatolták az iratokhoz és bíróság ismerteti a kiegészítést. A kiegészítés a bírói függetlenség sérelmére tér ki, mert a felperes szerint brutálisan korlátozzák a bizonyítékok benyújtásának lehetőségét, és nagyon rövid időt hagynak ennek (30 nap), aminek következtében nincs lehetőség a per későbbi fejleményei során indokolttá vált bizonyítékok benyújtására.

2014. augusztus 22., péntek, 10:45
Ismertetik a per tárgyát

Az elmúlt tíz percben a bíróság a felperesi keresetet ismertette, amit Dr. Komáromi József, a felperes (a takarékszövetkezet) képviselője megerősített.
2014. augusztus 22., péntek, 10:42
Megkezdődött!

Még csak arról nyilatkoztak a felek jogi képviselői, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a sajtó képet, illetve hangfelvételt készítsen, a termet félig megtöltő sajtómunkások máris rávetették magukat a témára.
2014. augusztus 22., péntek, 10:31
Indul a nagy dömping

A pénteki tárgyalási forduló még csak az első az ilyen per lesz, ugyanis az első tárgyalásokat hasonló perek sora követheti, tekintve hogy a hét elejéig már több mint 30 bank és pénzintézet nyújtott be keresetlevelet az állam ellen a Fővárosi Törvényszékhez. A keresetek benyújtásának végső határideje augusztus 25.

A perekben arról a kérdésről kell dönteni, hogy tisztességesek-e a pert indító pénzügyi intézmény egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő rendelkezései.

A július 26-án hatályba lépett törvény a hitelszerződések egyoldalú módosítását – például kamat-, költség-, vagy díjemelést – megengedő szerződéses kikötéseknél azt a vélelmet állítja fel, hogy azok tisztességtelenek és érvénytelenek. Ám, ezt a vélelmet a mintegy 400 magyarországi pénzintézet megkísérelheti bíróság előtt megdönteni az állam elleni perben. Minden pénzügyi intézmény csak egyetlen ilyen keresetet nyújthat be, a szakértők hozzávetőleg másfélszáz ilyen perre számítanak.


A törvény e perekben a résztvevők számára szigorú határidőket szab és számos speciális eljárásjogi rendelkezést tartalmaz, melyek célja, hogy a perek ne húzódjanak el. Például nincs lehetőség hiánypótlásra, beavatkozásra, keresetváltoztatásra, viszontkeresetre, szünetelésre, továbbá csak szűk körben van lehetőség bizonyításra, a tárgyalást pedig csak egyszer, legfeljebb 7 napra lehet elhalasztani, ha ez a felek által felajánlott bizonyítás lefolytatása érdekében szükséges.

Várhatóan szeptember végére a törvényszék túl lesz a nagy rohamon, októberben a Fővárosi Ítélőtáblán a sor, amelynek a törvény szerint az esetleges fellebbezések nyomán szintén 30 napon belül kell meghoznia másodfokú döntéseit, a jogerős határozatok ellen pedig a Kúriához fordulhatnak a felek rendkívüli jogorvoslattal. Így várhatóan az év vége felé lezárulhat a perfolyam.

2014. augusztus 22., péntek, 10:08
A takarékszövetkezet szerint az adósoknak mindennel tisztában kellett lenniük

A felperes szerint az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatos információkat kivétel nélkül belefoglalták a szerződések szövegébe, így az adósok tudomására hoztak minden szükséges információt, azonban a rövid határidő miatt lehetetlen minden szerződő fél engedélyét kérni, hogy szerződéseiket a bizonyítás során felhasználhatják-e. Ugyanis ezen információk banktitoknak minősülnek, és a bírósági eljárásban való felhasználásukhoz szükség van a felek engedélyére. – HVG

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
"DEVIZA"-PEREK - MÁRIS BUKOTT NÉHÁNY BANK? PRÓBÁLKOZNI CSAK EGYSZER LEHET?
“DEVIZA”-PEREK – MÁRIS BUKOTT NÉHÁNY BANK? PRÓBÁLKOZNI CSAK EGYSZER LEHET?

"DEVIZA"-PEREK - MÁRIS BUKOTT NÉHÁNY BANK?  PRÓBÁLKOZNI CSAK EGYSZER LEHET?   Devizahiteles perek: máris elbukott a bankok egy része A...

"DEVIZÁS" GONDOLATOK - FACEBOOK - TEO FISER VITAINDÍTÓ.
“DEVIZÁS” GONDOLATOK – FACEBOOK – TEO FISER VITAINDÍTÓ

FIGYELEM MINTHAdevizások! ("DEVIZÁS" GONDOLATOK - FACEBOOK - TEO FISER VITAINDÍTÓ) Lehet gondolkodni a 2014.évi XXXVIII. törvény okán! Hitelszövetség Hivatalos Oldal írta:...

Close