JÖVEDELEM LETILTÁS, INKASSZÓ.

JÖVEDELEM LETILTÁS, INKASSZÓ.

JÖVEDELEM LETILTÁS, INKASSZÓ.

[good_old_share]


Miből, miért és mennyit vehet el ?

A végrehajtási eljárás egyik első lépése, hogy az adóst úgy kényszerítik rendszeres fizetésre, hogy a jövedelmének egy részét nem ő kapja meg, hanem közvetlenül a végrehajtónak, vagy a jogosultnak juttatják.Milyen jövedelmek esetén lehetséges ez, és milyen mértékben ?

Jövedelem letiltás és hatósági inkasszó okán előfordulhat, hogy nem annyi pénz van a számlán, mint amennyire számítottunk.

Ez rettenetesen kellemetlen tud lenni !!!

A letiltás közvetlenül a jövedelem ellen indul !

Az inkasszó pedig a bankszámla ellen, függetlenül attól, hogy honnan érkezik pénz !!!

Letiltásra, végrehajtásra csak jogszabály, vagy végrehajtható határozat alapján van lehetőség.

A jövedelem letiltása azt jelenti, hogy a végrehajtó hivatalos úton utasítja a jövedelmet folyósító szervet (munkáltató, nyugdíjfolyósító, stb.), hogy az adós jövedelméből rendszeresen vonjon le bizonyos összeget a tartozása fejében és azt utalja át a végrehajtónak, illetve a hitelezőnek.

A letiltás mindig a nettófizetésünkből történik azzal a kitétellel, hogy meg kell hagyni az adós részére a mindenkori öregségi nyugdíj minimális összegét (jelenleg 28.500 forint) !!!
Öregségi nyugdíj minimális összege itt olvasható: http://ado.hu/rovatok/tb-nyugdij/a-nyugdij-osszege-2017

Több letiltás esetén a sorrendiség számít.

A végrehajtás során befolyt összegből mindenekelőtt a végrehajtási költséget kell kiegyenlíteni.

Hogyan indulhat végrehajtás a munkabérre ?

Ahhoz, hogy valakinek végrehajtás alá vonják a munkabérét, az szükséges, hogy megfelelő módon meginduljon a végrehajtási eljárás.

Ennek alapja a végrehajtható okirat.

A végrehajtásra a bruttó bért illető levonások után fennmaradó összegből (nettó bér) kerülhet sor azzal a kitétellel, hogy meg kell hagyni az adós számára a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét. „ tehát jelenleg 28.500.- Ft”

A mentesség nem áll fenn a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség végrehajtása esetén !!!

Ha az adós ugyanattól a munkáltatótól egyidejűleg több jogcímen kap munkabért, ezeket a mentesség szempontjából összevontan kell figyelembe venni.

A munkabérre kivetett végrehajtás hatálya újabb letiltás nélkül kiterjed arra a munkabérre is, amelyet az adós a munkáltató megváltozása esetén az új munkáltatótól kap.

Ellenőrzés………..

 

A végrehajtó a munkáltatónál ellenőrizheti, hogy betartja-e a munkabérre vezetett végrehajtás szabályait.

A munkáltató a levonásért ellenértéket nem követelhet !!!

33 százalékot lehet levonni:

– a táppénzből,

– a végkielégítésből,

– a jutalomból,

– a szolgálati viszony alapján járó illetményből,

– a munkaviszony jellegű jogviszony alapján megillető munkadíjból,

– a munkabér jellegű ösztöndíjból,

– bármely munkából eredő olyan díjazásból, juttatásból, amelyet rendszeresen, vagy időszakonként visszatérően kap.

A gyermekgondozási segélyből, a gyermeknevelési támogatásból, a családi pótlékból, a munkanélküli-ellátásból (idetartozik a munkanélküli-járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély), az iskoláztatási támogatásból, a baleseti járadékból, a baleseti táppénzből, a táppénzből, a gyermekgondozási díjból, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyből szintén legfeljebb

33 százalékot lehet levonni, de csak az alábbi követelések fejében:
– gyermektartásdíj,

– jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátás,

– levonás a gyermekek ellátásához kapcsolódó juttatásokból,

– a jogalap nélkül felvett gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás és anyasági támogatás fejében

A levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50 százalékáig terjedhet az alábbi követelések fejében:

– tartásdíj,

– az adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér-követelés,

– jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási ellátás,

– több letiltás esetén a levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50 százalékáig terjedhet.

Milyen jövedelmek mentesek a végrehajtás alól ?

 

– az átmeneti segély,

– a rendszeres szociális segély,

– az időskorúak járadéka,

– a munkanélküliek jövedelempótló támogatása,

– az ápolási díj,

– az anyasági segély,

– a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka,

– a megváltozott munkaképességű személyt megillető juttatás,

– átmeneti jövedelem-kiegészítés,

– átmeneti járadék,

loading…


– a törvényen alapuló tartásdíj, ideértve a bíróság által előlegezett gyermektartásdíjat is, a gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,

– a nevelőszülő részére az államilag gondozott gyermek tartásáért fizetett gondozási díj,

– az ösztöndíj (a tudományos továbbképzési ösztöndíjas munkabér jellegű ösztöndíjának kivételével),

– a kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés,

– a meghatározott kiadás fedezésére szolgáló összeg,

– a fogyatékossági támogatás

Levonási, kielégítési sorrendje.

Az adóssal szemben fennálló több követelést a munkabérből a Vht.-nak a kielégítési sorrendre vonatkozó szabályai szerint kell levonni.

A kielégítési sorrendben azonos helyen szereplő több követelés egymás közötti sorrendjét aszerint kell megállapítani, hogy az egyes követelésekre vonatkozó letiltások (a levonás alapjául szolgáló okiratok) közül melyik érkezett előbb a munkáltatóhoz.

A kielégítési sorrend a következő:

1. gyermektartásdíj,

2. egyéb tartásdíj,

3. munkavállalói munkabér és a vele egy tekintet alá eső járandóság,

4. a büntető, és a büntetés-végrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg, a vagyonelkobzásból eredő követelés,

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

5. adó-, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás,

6. egyéb követelés,

loading…


7. a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság.

Inkasszó, ami nem összetévesztendő a végrehajtással !!!

 

A hatósági átutalás inkasszó azt jelenti, hogy az adós bankszámlája ellen olyan intézkedést ad ki a hatóság, hogy a bank utalja át a megadott számlára a hatósági átutalásban szereplő összeget.

Ezt a banknak kötelessége megtenni !!!

A hatósági átutalás beérkezésének napján a bank megnézi a számlán lévő összegeket és bizonyos kötelezően a számlán maradó összeg számlavezetési díj, egyéb banki költség kivételével átutalja a hatóságnak.

Ha nincs a teljes összeg a számlán, akkor részteljesítésre kerül sor.

Inkasszó mindaddig marad a számlán, amíg a teljes összeg kiegyenlítésre nem került, de maximum a sorba állítási idő (35 nap) leteltéig.

Ezt követően az inkasszó újból kiadható !!!

Dr. Budaházi János ügyvéd, Szabó Miklós ügyvédi iroda vezető, biztonság – jogi és kommunikációs szaktanácsadó.

Ügyvédi iroda elérhetősége: 2030. Érd. Mályva utca 14. Tel: 06-70-632-3583. Vezetékes telefon/fax: 06-23-360-472

Email cím: drbudahazijanos.erd@gmail.com, H-CS 09:00-17:00-ig, Pénteken 09:00-15:00-ig Ügyelfogadás kizárólag telefonos egyeztetés után lehetséges.

[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM