JÖVEDELEM LETILTÁS, INKASSZÓ.

JÖVEDELEM LETILTÁS, INKASSZÓ.

JÖVEDELEM LETILTÁS, INKASSZÓ.

[good_old_share]


Miből, miért és mennyit vehet el ?

A végrehajtási eljárás egyik első lépése, hogy az adóst úgy kényszerítik rendszeres fizetésre, hogy a jövedelmének egy részét nem ő kapja meg, hanem közvetlenül a végrehajtónak, vagy a jogosultnak juttatják.Milyen jövedelmek esetén lehetséges ez, és milyen mértékben ?

Jövedelem letiltás és hatósági inkasszó okán előfordulhat, hogy nem annyi pénz van a számlán, mint amennyire számítottunk.

Ez rettenetesen kellemetlen tud lenni !!!

A letiltás közvetlenül a jövedelem ellen indul !

Az inkasszó pedig a bankszámla ellen, függetlenül attól, hogy honnan érkezik pénz !!!

loading...

Letiltásra, végrehajtásra csak jogszabály, vagy végrehajtható határozat alapján van lehetőség.

A jövedelem letiltása azt jelenti, hogy a végrehajtó hivatalos úton utasítja a jövedelmet folyósító szervet (munkáltató, nyugdíjfolyósító, stb.), hogy az adós jövedelméből rendszeresen vonjon le bizonyos összeget a tartozása fejében és azt utalja át a végrehajtónak, illetve a hitelezőnek.

A letiltás mindig a nettófizetésünkből történik azzal a kitétellel, hogy meg kell hagyni az adós részére a mindenkori öregségi nyugdíj minimális összegét (jelenleg 28.500 forint) !!!
Öregségi nyugdíj minimális összege itt olvasható: http://ado.hu/rovatok/tb-nyugdij/a-nyugdij-osszege-2017

Több letiltás esetén a sorrendiség számít.

A végrehajtás során befolyt összegből mindenekelőtt a végrehajtási költséget kell kiegyenlíteni.

Hogyan indulhat végrehajtás a munkabérre ?

Ahhoz, hogy valakinek végrehajtás alá vonják a munkabérét, az szükséges, hogy megfelelő módon meginduljon a végrehajtási eljárás.

Ennek alapja a végrehajtható okirat.

A végrehajtásra a bruttó bért illető levonások után fennmaradó összegből (nettó bér) kerülhet sor azzal a kitétellel, hogy meg kell hagyni az adós számára a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét. „ tehát jelenleg 28.500.- Ft”

A mentesség nem áll fenn a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség végrehajtása esetén !!!

Ha az adós ugyanattól a munkáltatótól egyidejűleg több jogcímen kap munkabért, ezeket a mentesség szempontjából összevontan kell figyelembe venni.

A munkabérre kivetett végrehajtás hatálya újabb letiltás nélkül kiterjed arra a munkabérre is, amelyet az adós a munkáltató megváltozása esetén az új munkáltatótól kap.

Ellenőrzés………..

 

A végrehajtó a munkáltatónál ellenőrizheti, hogy betartja-e a munkabérre vezetett végrehajtás szabályait.

A munkáltató a levonásért ellenértéket nem követelhet !!!

33 százalékot lehet levonni:

– a táppénzből,

– a végkielégítésből,

– a jutalomból,

– a szolgálati viszony alapján járó illetményből,

– a munkaviszony jellegű jogviszony alapján megillető munkadíjból,

– a munkabér jellegű ösztöndíjból,

– bármely munkából eredő olyan díjazásból, juttatásból, amelyet rendszeresen, vagy időszakonként visszatérően kap.

A gyermekgondozási segélyből, a gyermeknevelési támogatásból, a családi pótlékból, a munkanélküli-ellátásból (idetartozik a munkanélküli-járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély), az iskoláztatási támogatásból, a baleseti járadékból, a baleseti táppénzből, a táppénzből, a gyermekgondozási díjból, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyből szintén legfeljebb

33 százalékot lehet levonni, de csak az alábbi követelések fejében:
– gyermektartásdíj,

– jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátás,

– levonás a gyermekek ellátásához kapcsolódó juttatásokból,

– a jogalap nélkül felvett gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás és anyasági támogatás fejében

A levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50 százalékáig terjedhet az alábbi követelések fejében:

– tartásdíj,

– az adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér-követelés,

– jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási ellátás,

– több letiltás esetén a levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50 százalékáig terjedhet.

Milyen jövedelmek mentesek a végrehajtás alól ?

 

– az átmeneti segély,

– a rendszeres szociális segély,

– az időskorúak járadéka,

– a munkanélküliek jövedelempótló támogatása,

– az ápolási díj,

– az anyasági segély,

– a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka,

– a megváltozott munkaképességű személyt megillető juttatás,

– átmeneti jövedelem-kiegészítés,

– átmeneti járadék,

loading…


– a törvényen alapuló tartásdíj, ideértve a bíróság által előlegezett gyermektartásdíjat is, a gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,

– a nevelőszülő részére az államilag gondozott gyermek tartásáért fizetett gondozási díj,

– az ösztöndíj (a tudományos továbbképzési ösztöndíjas munkabér jellegű ösztöndíjának kivételével),

– a kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés,

– a meghatározott kiadás fedezésére szolgáló összeg,

– a fogyatékossági támogatás

Levonási, kielégítési sorrendje.

Az adóssal szemben fennálló több követelést a munkabérből a Vht.-nak a kielégítési sorrendre vonatkozó szabályai szerint kell levonni.

A kielégítési sorrendben azonos helyen szereplő több követelés egymás közötti sorrendjét aszerint kell megállapítani, hogy az egyes követelésekre vonatkozó letiltások (a levonás alapjául szolgáló okiratok) közül melyik érkezett előbb a munkáltatóhoz.

A kielégítési sorrend a következő:

1. gyermektartásdíj,

2. egyéb tartásdíj,

3. munkavállalói munkabér és a vele egy tekintet alá eső járandóság,

4. a büntető, és a büntetés-végrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg, a vagyonelkobzásból eredő követelés,

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

5. adó-, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás,

6. egyéb követelés,

loading…


7. a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság.

Inkasszó, ami nem összetévesztendő a végrehajtással !!!

 

A hatósági átutalás inkasszó azt jelenti, hogy az adós bankszámlája ellen olyan intézkedést ad ki a hatóság, hogy a bank utalja át a megadott számlára a hatósági átutalásban szereplő összeget.

Ezt a banknak kötelessége megtenni !!!

A hatósági átutalás beérkezésének napján a bank megnézi a számlán lévő összegeket és bizonyos kötelezően a számlán maradó összeg számlavezetési díj, egyéb banki költség kivételével átutalja a hatóságnak.

Ha nincs a teljes összeg a számlán, akkor részteljesítésre kerül sor.

Inkasszó mindaddig marad a számlán, amíg a teljes összeg kiegyenlítésre nem került, de maximum a sorba állítási idő (35 nap) leteltéig.

Ezt követően az inkasszó újból kiadható !!!

Dr. Budaházi János ügyvéd, Szabó Miklós ügyvédi iroda vezető, biztonság – jogi és kommunikációs szaktanácsadó.

Ügyvédi iroda elérhetősége: 2030. Érd. Mályva utca 14. Tel: 06-70-632-3583. Vezetékes telefon/fax: 06-23-360-472

Email cím: drbudahazijanos.erd@gmail.com, H-CS 09:00-17:00-ig, Pénteken 09:00-15:00-ig Ügyelfogadás kizárólag telefonos egyeztetés után lehetséges.

[good_old_share]

loading…


Facebook hozzászólások
loading...