A szerződés semmis, mert lehetőséget ad arra, hogy a pénzintézet bármikor, saját érdekei szerint módosítsa a hitelszerződéseket

A szerződés semmis, mert lehetőséget ad arra, hogy a pénzintézet bármikor, saját érdekei szerint módosítsa a hitelszerződéseket

FIGYELEM! FONTOS:

Ez elyik "deviza"-hitel szerződésnél nincs így??? A szerződés semmis, mert lehetőséget ad arra, hogy a pénzintézet bármikor, saját érdekei szerint módosítsa a hitelszerződéseket.


 

A szerződés semmis, mivel már a megkötése időpontjában sem volt törvényes. Ugyanis ha a létrejöttekor nem álltak fenn a törvényes feltételek, akkor azáltal sem vált jogszerűvé, hogy azt a felek egybehangzóan elfogadták.

A Szegedi ítélőtábla a Partiscum perben kimondta, hogy az általános szerződési feltételek azért tisztességtelenek, mert lehetőséget adnak arra, hogy a pénzintézet bármikor, saját érdekei szerint módosítsa a hitelszerződéseket, miközben ugyanilyen egyoldalú változtatásra az ügyfeleknek nincs lehetősége.

Devizahitel és egyenjogúságAmikor a 2010-es választások után felállt új hatalom egyes potentátjainak megnyilvánulásai következtében bedőlt a forint, akkor nagyon sok irányból próbálták az ügyfelek javára érdemben megoldani a deviza alapú forinthitel szerződések kérdését.

Ez azonban a kormány érdekeinek nem felelt meg, olyannyira, hogy amivel látszólag segíteni akartak, azzal valójában csak még jobban belenyomták az adósokat a gödörbe.

A lényeg: a szerződéses jogviszonyokban a felek egyenrangúak, azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. Ami azt jelenti, hogy ha az egyik szerződő fél határozza meg a szerződés valamennyi feltételét, amelyet a másik fél aláír (vagy sem), de ezt meghaladóan nem szólhat bele, csak tudomásul veheti, az egyáltalán nem felel meg a felek egyenjogúsága elvének.

Ebből következően az ilyen szerződés semmis, mivel már a megkötése időpontjában sem volt törvényes. Ugyanis ha a létrejöttekor nem álltak fenn a törvényes feltételek, akkor azáltal sem vált jogszerűvé, hogy azt a felek egybehangzóan elfogadták. 

A Szegedi ítélőtábla a Partiscum perben kimondta, hogy az általános szerződési feltételek azért tisztességtelenek, mert lehetőséget adnak arra, hogy a pénzintézet bármikor, saját érdekei szerint módosítsa a hitelszerződéseket, miközben ugyanilyen egyoldalú változtatásra az ügyfeleknek nincs lehetősége.

A szerződés módosítása általában nem lehetséges olyan körülmények változása miatt, melyek csak az egyik szerződő fél tevékenységi, működési körében merülnek fel. Minden fél maga köteles feltárni a szerződéskötéssel együtt járó kockázati tényezőket, azok későbbi csökkentésére, kiküszöbölésére a felek valamelyikének egyoldalú szerződésmódosításával nincs lehetőség.

Az üzleti kockázatok egyoldalú áthárítása az ügyfelekre ezért tisztességtelen. 

A bíróság szerint ha a Partiscumnak jogában állt az egyoldalú módosítás, akkor a felek közötti egyenlőség elve csak akkor érvényesül, ha az adósok is módosíthatnának a szerződésük kamat- és díjköltségein.

Például akkor, ha közterheik, a közszolgáltatási díjaik vagy megélhetési költségeik hátrányosan változnak.

A bank gazdasági erőpozíciója ellenére jogi értelemben nincs fölérendelve a kölcsönvevőknek, éppen ezért nem erőltethet az utóbbiakra számukra hátrányos feltételeket. A hitelező bank nem hatóság, az adós pedig nem alárendelt ügyfél.

A szerződési szabadság körében a szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg, közösen. A felek szerződési akarata a szerződés megkötésekor nyilvánvalóan az, hogy a szerződéskötéskor fennálló külső feltételek mellett kívánják szerződési kötelezettségeiket teljesíteni, és az esetleges későbbi változások ésszerűen előrelátható kockázatának viselésére vállalkoznak.

Ne maradj le semmiről! Kattints ide és iratkozz fel a hírlevelekre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Ha ezek a feltételek lényegesen megváltoznak, akkor az eredeti tartalommal már nem méltányos a szerződés teljesítését kikényszeríteni.Alapvető jogelv, hogy a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás egyensúlyban legyen. A szerződési jog a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését követeli meg a felektől, azzal a tartalommal, ahogyan szerződéskötéskor megállapodtak.

Ehhez képest a szerződés módosítását – ha az nem a felek közös megegyezésével történik – az teheti indokolttá és a másik félre rákényszeríthetővé, ha tartós jogviszonyok esetén a szerződéskötéskor fennállt körülmények – előre nem látható módon – lényegesen megváltoznak, ezért a szerződés eredeti feltételekkel történő teljesítése egyik, vagy mindkét fél lényeges érdekét sérti. 

A körülmények lényeges megváltozása miatt tehát a szerződés lebonyolódása lényegesen eltérhet a szerződéskötéskor megfogalmazott céltól, így a szerződés eredeti feltételeiben már teljesíthetetlen, megvalósíthatatlan.

Ilyenkor a bíróságnak az egyik fél szolgáltatásának az elnehezülésével szemben a másik fél szerződésbe vetett bizalmát kell mérlegelnie, és ezeket egyeztetve a szerződési terheknek egy új, méltányos elosztását kell megoldania. Mindez eddig elmaradt. Ferincz Jenő.

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM