FORINTOSÍTÁS – AZ EGYENLEGHAMISÍTÁS LEGALIZÁLÁSA

FORINTOSÍTÁS - AZ EGYENLEGHAMISÍTÁS LEGALIZÁLÁSA.

FORINTOSÍTÁS – AZ EGYENLEGHAMISÍTÁS LEGALIZÁLÁSA

Menyhért Péter – Forintosítás = a BANKÁRLOPÁS legalizálása

új csaló-bankár fogalmak:
a megújuló deviza-forrás és a nem teljesült deviza-tartozás

ÉBRESZTŐ kedves barátaim!
Pártunk és kormányunk a „devizahitelesek megmentése” néven, a csaló bankármaffia által a magyar polgároktól EDDIG ELLOPOTT, devizának keresztelt FORINT kölcsönünket akarja átváltani FORINTRA. Ezzel a lépéssel legalizálni kívánja a tartozásként beállított, az adósoktól már eddig ELLOPOTT összeget, és a magyar nép tulajdonát képező devizatartalék magán kezekbe átjátszását akarja megvalósítani a november 17-én benyújtott, az „egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről” szóló, T/2055. számú törvényjavaslatával.

Emberek, gondolkozzatok
A világon sehol sem létezhet olyan kölcsön, ahol a tartozás nagyobb lehet, mint a felvett kölcsön. Felejtsétek el az eddigi bankár-hülyítéseket, és gondolkozzatok józan paraszti ésszel.

 A tények:
A kölcsön mindig a RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT PÉNZ (azaz a forint), függetlenül attól, hogy a bank aranyban, makimajomban, hintalóban, vagy svájci frankban tartja nyilván. A nyilvántartás ugyanis kizárólag azt jelenti, hogy a bank a kölcsönből fennmaradó tartozás egyenlegét milyen MÉRTÉKEGYSÉG -ben könyveli. A mértékegység vajon pénz lenne ???
A bank által TŐKÉNEK becézett egyenleg sohasem pénz, hiszen a pénz nálad, az adósnál van. Az egyenleg MINDIG egy matematikai művelet eredménye, amely egyszerűen leírható: Folyósított pénz vagy előző egyenleg – törlesztett pénz +kirótt kamat és költség = EGYENLEG azaz tőke.

Tudnotok kell: pont ilyen egyszerű, ÁTLÁTHATÓ és ÉRTHETŐ elszámolást lenne KÖTELES ADNI a bank a Hitelintézetekről szóló törvény szerint minden évben legalább egyszer; nem pedig FIKTÍV, VALÓTLAN és ÉRTHETETLEN DEVIZA KIVONATOT.

A hatályos Magyar jogszabályokat semmibe véve, egyetlen egy devizahiteles sem kapott sohasem érthető és átlátható elszámolást, csak fiktív, valótlan papírfecnit, ezért MA senki sem tudhatja, hogy a bank által közölt tartozást milyen alapon róják fel neki; mennyi is az IGAZI tartozása.
Mit jelent a tőke értékállandósága? Minden esetben a rendelkezésre bocsátott pénz értékállandóságát, nem pedig a kirovó pénznem matematikai eredményének az értékállandóságát. Egy matematikai eredmény sohasem lehet állandó, hiszen legalább egy változót (esetünkben az árfolyamszorzót) tartalmaz!

 

Egy egyszerű számítási példával érhetővé válik a csaló bankárok egyenleghamisítása. – Elsőként a hatályos magyar jogszabályok szerinti értékelés látható. Ha a Ft árfolyam romlik, akkor a deviza nyilvántartásban a deviza értéknek csökkennie kell, mivel csak a pénz lehet értékállandó. A példai ezer svájci frank árfolyamveszteség csak a bank kockázata lehet, mert kizárólag az ő érdekében történik a devizában könyvelés. Az árfolyam nyereséget és veszteséget egy technikai számlán kell a bank könyvvitelében nyilvántartani, és év végén a technikai számla összesített értékét elkönyvelnie: árfolyam nyereségnél az összegzett jövedelmet és árfolyam veszteségnél a tényleges veszteséget.

A bankok ezzel szemben devizahitelként könyvelnek – ezért olyan fontos nekik, hogy „DEVIZAHITEL” elnevezés legyen minden minden kommunikációjukban.

Ebben a csaló banki termékben a kétszázezer forint különbséget (amit az adós nem kapott meg; erről nem adott bizonylatot sem a bank) úgy terheli az adós forint tartozására, hogy arról az adós nem is tudhat. Ha minden hónapban így meglopják az adóst, akkor növekedni fog az adósság és a tartozás meghaladja az eredetileg folyósított összeget. A NEM LÉTEZŐ PÉNZ NEM LÉTEZŐ ÁRFOLYAM-KOCKÁZATA így válik valóságos forint adóssággá.
Ez az egyenleghamisítás, amit most a forintosítással VALÓDI TARTOZÁSSÁ akar tenni a tudatlan, vagy a korrupt jogalkotó képviselő. Meg kell állapítanunk: minden a forintosítást megszavazó képviselő a személyében lopja meg a devizahiteleseket. Nincsen náci típusú „parancsra tettem” kibúvó!

 

FONTOS! Kedves olvasók, „devizahitelesek”! A Honlapunkon illetve Facebook oldalunkon is folyamatosan tájékoztatni fogunk Titeket az Államperrel, és más ügyekkel kapcsolatos friss hírekről. Kérjük, hogy segítsd a munkánkat azzal, hogy a Facebook oldalunkra meghívod az ismerőseidet, illetve ide kattintva feliratkozol a hírlevelünkre is. Nemzeti Civil Kontroll.

Van-e deviza a deviza alapú hitelben?
Egyrészt valóban deviza ezeknek a hiteleknek a forrása. A bankármaffia azonban kitalálta és megvalósította a MEGÚJULÓ PÉNZFORRÁST. A banknak ugyanis csak egyszer kellett idegen valutát (pl. svájci frankot) vásárolnia, mert a teljes idegen pénzösszeget a szerződés megkötésének pillanatában vételi árfolyamon megvásárolta, azaz kivonta az ügyletből.
Ez a tény, valamint az, hogy az adósnak nem lehet idegen pénznemben TARTOZÁSA (amelyet a Kúria jogegységi határozata is bizonyít) bizonyítja, hogy nem kell idegen valutát váltani.

 

Mit jelent az árfolyamkockázat?
Árfolyama csak pénznek van, árfolyamkockázata is csak csak pénznek lehet. Ennek megfelelően árfolyamkockázat csak a törlesztés összegére számolható, a tőkére NEM! A tőketartozás csak akkor válik pénzzé, ha visszafizetem.

 

Mit jelent a TARTOZÁS?
Ehhez a Kúria 6/2013.PJE jogegységi határozatában használt joganyagot kell ismernünk, mert a Kúria jóhiszeműen, bizonyos részeket – vélhetően evidenciaként – nem írt bele a határozatába. A Kúria megállapítása, mely szerint ezek a kölcsönök devizahitelek, és az adósok devizában adósodtak el, igaz ugyan, de csak akkor, ha a tartozás devizában jött létre. Idézem, mit ír erről a joganyag:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 231. § (3) bekezdése a következőket tartalmazza:
„A pénztartozás meghatározott mennyiségű pénz, azaz a forgalomban lévő bankjegy, illetőleg fémpénz, mint általános egyenérték fizetésére vonatkozó kötelezettség. Fizetésnek minősül minden olyan jogcselekmény, amely a tartozás megszűnését vagy csökkenését eredményezi.”

„A pénztartozást akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha a pénz eljut a jogosulthoz. A teljesítés megvalósulhat azzal, hogy a pénztartozás kötelezettje a pénzt közvetlenül átadja a jogosultnak, vagy a készpénzt a pénzintézet pénztáránál vagy postán befizeti. De a pénztartozás teljesítésének minősül a bankszámlák közötti elszámolás is … … … a fizetési megbízás teljesítésének időpontja az a nap, amikor a pénzösszeget az átutalás, illetve a beszedési megbízás jogosultjának bankszámláján jóváírták. A bankszámlára történő készpénzbefizetés akkor teljesült, amikor a készpénzt a hitelintézet pénztáránál vagy a postán befizetik.”

Mit kell ebből értenie egy hétköznapi kisembernek?
A Kúria határozatának azon megállapításai, melyek szerint a deviza alapú ügyletek devizahitelek, és az adósok devizában adósodtak el, CSAK AKKOR TELJESÜLNEK, ha a deviza tartozás létrejött.
Ha a bank igazolja, hogy az adós devizaszámlájára, átutalta, vagy az adósnak bizonylat ellenében átadta a kölcsön valuta (CHF, Euró, stb) összegét, akkor deviza tartozás valósult meg.

Ha a deviza tartozás nem jött létre, akkor az adós NEM ADÓSODHATOTT EL DEVIZÁBAN a kölcsöne tehát CSAK tiszta forintkölcsön lehet. Ebben az esetben tehát szó sem lehet a forint átváltásáról.

A DEVIZAHITEL KOMMUNIKÁCIÓ kizárólag a magyar és külföldi banki alkalmazottak és tulajdonosok becsapását szolgálja. Ezt igazolja például az a tény is, hogy a kölcsönök deviza összege töredék valuta/pl. svájci frank értékű, amit a bank fizikailag sem tudott volna sohasem kifizetni.Mit tehetünk azért, hogy az állam ne szentesítse a meglopatásunkat?
Ezt a cikket nyomtassátok ki, és juttassátok el minél több banktisztviselőnek, bírónak, ügyésznek, ügyvédnek, polgármesternek, értelmiséginek.
Az emberek tömegeinek kell szembesülnie a 2006-tól működő gyurcsányi-propaganda-gépezet hazugságával, a csalás valóságával, hiszen e a bűncselekmény az egész társadalmunkat meglopta, és ma is, minden hónapban, meglopja.

Miben tudok látatlanul segíteni minden devizásnak?
Ha valaki tudja a törlesztéseit és a bank adott neki devizában havonta részletezett elszámolást, akkor a https://www.facebook.com/groups/584870318200840/ oldalról letöltheti a dacúj.xls fált, az egyenleghamisítás munkalapon a sárga hátterű cellákba minden hónapban beírja a bank által megadott kamat+költség összegét chf-ban. Ugyanitt a kék hátterű cellákba minden hónapban beírja az általa befizetett törlesztést forintban. A táblázat függvényei kiszámolják a többi értéket, és az alján megtalálhatja az érintett az egyenleghamisítás értékét devizában és forintban is! Ez általában az eredeti kölcsön 50-60 %-át teszi ki – ezért több az adósság, mint a felvett pénz! Ezt a tételt polgári peres eljárásban nem lehet kimutatni, mert a szerződésekben sehol nem szerepel – ez tisztán könyvelési csalás.

Végül egy utolsó gondolat:
Megkerestem levélben Falus Zsolt urat, a Bankcsapda Egyesület elnökét, hogy működjünk együtt. Ha valóba igaz az állítása az AIG viszont-biztosító kockázatkezelési biztosításával kapcsolatban, akkor a vádlottak padjára kerülő:
1. Csányi Sándor – OTP elnök-vezérigazgató,
2. Felcsuti Péter – Raiffeisen Bank (korábban Unicbank) vezérigazgató, 2008. április 25-étől a Magyar Bankszövetség elnök, korábban alelnök,
3. Papp Edit – Erste Bank vezér 2007-től 2011. május 31-ig,
4. Erdei Tamás – 1997-től 2012 márciusig az MKB elnök-vezérigazgató és a Magyar Bankszövetség elnök,
5. Gyuris Dániel – FHB Jelzálogbank vezérigazgató 1999-2010. október 22-ig,
6. Patai Mihály – UnicreditBank Hungary Zrt elnök-vezérigazgató 2006 óta,
7. Török László – CIB Bank 2005–2009 vezérigazgató,
8. Csicsáky Péter – TakarékBank elnök-vezérigazgató, (Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.)
9. valamint bűntársként Kovács Levente főtitkár – az önálló jogi személy Magyar Bankszövetség, mint vélelmezhető bűnszervezet érintett felelős vezető tisztségviselő
ellen feljelentést kívánok tenni az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepénél, valamint az USA nagykövetségénél.

Reményeim szerint a magyar kormány a miniszterelnök legfrissebb nyilatkozata alapján, a „józan ész” filozófiájára fog hallgatni a probléma elöli menekülés helyett.
Ahogy Orbán Viktor mondta: ki kell állni a konfliktusok rendezéséért, akkor is, ha rettegnek a bankármaffia bosszújától.
Első lépésként vissza kell vonniuk a forintosítást, és abba kell hagyniuk a bűnszervezet Magyar Bakszövetséggel való alkudozást.
Második lépésként elvárható, hogy a bűnpártoló és korrupt Ügyészségi és NAV vezéreket nyilvános vizsgálaton tisztázzák, az ellenük közel egy éve tett büntető feljelentésem alól.
Ha a kormányunk és kétharmados képviselői hűek maradnak a képviselői esküjükhöz, és a magyar jogrendet, a hatályos törvényeket védik, akkor nem vállalják a bűnpártolás és hűtlen kezelés vádját.
Menyhért Péter, a sértetti közösség által meghatalmazott pótmagánvádló, a KÖZVÁDLÓ kötelezettségi feladatkörében eljáró szolgálati nyugdíjas tűzoltó

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM