FORINTOSÍTÁS – AZ EGYENLEGHAMISÍTÁS LEGALIZÁLÁSA

FORINTOSÍTÁS - AZ EGYENLEGHAMISÍTÁS LEGALIZÁLÁSA.

FORINTOSÍTÁS – AZ EGYENLEGHAMISÍTÁS LEGALIZÁLÁSA

Menyhért Péter – Forintosítás = a BANKÁRLOPÁS legalizálása

új csaló-bankár fogalmak:
a megújuló deviza-forrás és a nem teljesült deviza-tartozás

ÉBRESZTŐ kedves barátaim!
Pártunk és kormányunk a „devizahitelesek megmentése” néven, a csaló bankármaffia által a magyar polgároktól EDDIG ELLOPOTT, devizának keresztelt FORINT kölcsönünket akarja átváltani FORINTRA. Ezzel a lépéssel legalizálni kívánja a tartozásként beállított, az adósoktól már eddig ELLOPOTT összeget, és a magyar nép tulajdonát képező devizatartalék magán kezekbe átjátszását akarja megvalósítani a november 17-én benyújtott, az „egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről” szóló, T/2055. számú törvényjavaslatával.

loading...

Emberek, gondolkozzatok
A világon sehol sem létezhet olyan kölcsön, ahol a tartozás nagyobb lehet, mint a felvett kölcsön. Felejtsétek el az eddigi bankár-hülyítéseket, és gondolkozzatok józan paraszti ésszel.

 A tények:
A kölcsön mindig a RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT PÉNZ (azaz a forint), függetlenül attól, hogy a bank aranyban, makimajomban, hintalóban, vagy svájci frankban tartja nyilván. A nyilvántartás ugyanis kizárólag azt jelenti, hogy a bank a kölcsönből fennmaradó tartozás egyenlegét milyen MÉRTÉKEGYSÉG -ben könyveli. A mértékegység vajon pénz lenne ???
A bank által TŐKÉNEK becézett egyenleg sohasem pénz, hiszen a pénz nálad, az adósnál van. Az egyenleg MINDIG egy matematikai művelet eredménye, amely egyszerűen leírható: Folyósított pénz vagy előző egyenleg – törlesztett pénz +kirótt kamat és költség = EGYENLEG azaz tőke.

Tudnotok kell: pont ilyen egyszerű, ÁTLÁTHATÓ és ÉRTHETŐ elszámolást lenne KÖTELES ADNI a bank a Hitelintézetekről szóló törvény szerint minden évben legalább egyszer; nem pedig FIKTÍV, VALÓTLAN és ÉRTHETETLEN DEVIZA KIVONATOT.

A hatályos Magyar jogszabályokat semmibe véve, egyetlen egy devizahiteles sem kapott sohasem érthető és átlátható elszámolást, csak fiktív, valótlan papírfecnit, ezért MA senki sem tudhatja, hogy a bank által közölt tartozást milyen alapon róják fel neki; mennyi is az IGAZI tartozása.
Mit jelent a tőke értékállandósága? Minden esetben a rendelkezésre bocsátott pénz értékállandóságát, nem pedig a kirovó pénznem matematikai eredményének az értékállandóságát. Egy matematikai eredmény sohasem lehet állandó, hiszen legalább egy változót (esetünkben az árfolyamszorzót) tartalmaz!

 

loading...

Egy egyszerű számítási példával érhetővé válik a csaló bankárok egyenleghamisítása. – Elsőként a hatályos magyar jogszabályok szerinti értékelés látható. Ha a Ft árfolyam romlik, akkor a deviza nyilvántartásban a deviza értéknek csökkennie kell, mivel csak a pénz lehet értékállandó. A példai ezer svájci frank árfolyamveszteség csak a bank kockázata lehet, mert kizárólag az ő érdekében történik a devizában könyvelés. Az árfolyam nyereséget és veszteséget egy technikai számlán kell a bank könyvvitelében nyilvántartani, és év végén a technikai számla összesített értékét elkönyvelnie: árfolyam nyereségnél az összegzett jövedelmet és árfolyam veszteségnél a tényleges veszteséget.

A bankok ezzel szemben devizahitelként könyvelnek – ezért olyan fontos nekik, hogy „DEVIZAHITEL” elnevezés legyen minden minden kommunikációjukban.

Ebben a csaló banki termékben a kétszázezer forint különbséget (amit az adós nem kapott meg; erről nem adott bizonylatot sem a bank) úgy terheli az adós forint tartozására, hogy arról az adós nem is tudhat. Ha minden hónapban így meglopják az adóst, akkor növekedni fog az adósság és a tartozás meghaladja az eredetileg folyósított összeget. A NEM LÉTEZŐ PÉNZ NEM LÉTEZŐ ÁRFOLYAM-KOCKÁZATA így válik valóságos forint adóssággá.
Ez az egyenleghamisítás, amit most a forintosítással VALÓDI TARTOZÁSSÁ akar tenni a tudatlan, vagy a korrupt jogalkotó képviselő. Meg kell állapítanunk: minden a forintosítást megszavazó képviselő a személyében lopja meg a devizahiteleseket. Nincsen náci típusú „parancsra tettem” kibúvó!

 

FONTOS! Kedves olvasók, „devizahitelesek”! A Honlapunkon illetve Facebook oldalunkon is folyamatosan tájékoztatni fogunk Titeket az Államperrel, és más ügyekkel kapcsolatos friss hírekről. Kérjük, hogy segítsd a munkánkat azzal, hogy a Facebook oldalunkra meghívod az ismerőseidet, illetve ide kattintva feliratkozol a hírlevelünkre is. Nemzeti Civil Kontroll.

Van-e deviza a deviza alapú hitelben?
Egyrészt valóban deviza ezeknek a hiteleknek a forrása. A bankármaffia azonban kitalálta és megvalósította a MEGÚJULÓ PÉNZFORRÁST. A banknak ugyanis csak egyszer kellett idegen valutát (pl. svájci frankot) vásárolnia, mert a teljes idegen pénzösszeget a szerződés megkötésének pillanatában vételi árfolyamon megvásárolta, azaz kivonta az ügyletből.
Ez a tény, valamint az, hogy az adósnak nem lehet idegen pénznemben TARTOZÁSA (amelyet a Kúria jogegységi határozata is bizonyít) bizonyítja, hogy nem kell idegen valutát váltani.

 

Mit jelent az árfolyamkockázat?
Árfolyama csak pénznek van, árfolyamkockázata is csak csak pénznek lehet. Ennek megfelelően árfolyamkockázat csak a törlesztés összegére számolható, a tőkére NEM! A tőketartozás csak akkor válik pénzzé, ha visszafizetem.

 

Mit jelent a TARTOZÁS?
Ehhez a Kúria 6/2013.PJE jogegységi határozatában használt joganyagot kell ismernünk, mert a Kúria jóhiszeműen, bizonyos részeket – vélhetően evidenciaként – nem írt bele a határozatába. A Kúria megállapítása, mely szerint ezek a kölcsönök devizahitelek, és az adósok devizában adósodtak el, igaz ugyan, de csak akkor, ha a tartozás devizában jött létre. Idézem, mit ír erről a joganyag:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 231. § (3) bekezdése a következőket tartalmazza:
„A pénztartozás meghatározott mennyiségű pénz, azaz a forgalomban lévő bankjegy, illetőleg fémpénz, mint általános egyenérték fizetésére vonatkozó kötelezettség. Fizetésnek minősül minden olyan jogcselekmény, amely a tartozás megszűnését vagy csökkenését eredményezi.”

„A pénztartozást akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha a pénz eljut a jogosulthoz. A teljesítés megvalósulhat azzal, hogy a pénztartozás kötelezettje a pénzt közvetlenül átadja a jogosultnak, vagy a készpénzt a pénzintézet pénztáránál vagy postán befizeti. De a pénztartozás teljesítésének minősül a bankszámlák közötti elszámolás is … … … a fizetési megbízás teljesítésének időpontja az a nap, amikor a pénzösszeget az átutalás, illetve a beszedési megbízás jogosultjának bankszámláján jóváírták. A bankszámlára történő készpénzbefizetés akkor teljesült, amikor a készpénzt a hitelintézet pénztáránál vagy a postán befizetik.”

Mit kell ebből értenie egy hétköznapi kisembernek?
A Kúria határozatának azon megállapításai, melyek szerint a deviza alapú ügyletek devizahitelek, és az adósok devizában adósodtak el, CSAK AKKOR TELJESÜLNEK, ha a deviza tartozás létrejött.
Ha a bank igazolja, hogy az adós devizaszámlájára, átutalta, vagy az adósnak bizonylat ellenében átadta a kölcsön valuta (CHF, Euró, stb) összegét, akkor deviza tartozás valósult meg.

Ha a deviza tartozás nem jött létre, akkor az adós NEM ADÓSODHATOTT EL DEVIZÁBAN a kölcsöne tehát CSAK tiszta forintkölcsön lehet. Ebben az esetben tehát szó sem lehet a forint átváltásáról.

A DEVIZAHITEL KOMMUNIKÁCIÓ kizárólag a magyar és külföldi banki alkalmazottak és tulajdonosok becsapását szolgálja. Ezt igazolja például az a tény is, hogy a kölcsönök deviza összege töredék valuta/pl. svájci frank értékű, amit a bank fizikailag sem tudott volna sohasem kifizetni.Mit tehetünk azért, hogy az állam ne szentesítse a meglopatásunkat?
Ezt a cikket nyomtassátok ki, és juttassátok el minél több banktisztviselőnek, bírónak, ügyésznek, ügyvédnek, polgármesternek, értelmiséginek.
Az emberek tömegeinek kell szembesülnie a 2006-tól működő gyurcsányi-propaganda-gépezet hazugságával, a csalás valóságával, hiszen e a bűncselekmény az egész társadalmunkat meglopta, és ma is, minden hónapban, meglopja.

Miben tudok látatlanul segíteni minden devizásnak?
Ha valaki tudja a törlesztéseit és a bank adott neki devizában havonta részletezett elszámolást, akkor a https://www.facebook.com/groups/584870318200840/ oldalról letöltheti a dacúj.xls fált, az egyenleghamisítás munkalapon a sárga hátterű cellákba minden hónapban beírja a bank által megadott kamat+költség összegét chf-ban. Ugyanitt a kék hátterű cellákba minden hónapban beírja az általa befizetett törlesztést forintban. A táblázat függvényei kiszámolják a többi értéket, és az alján megtalálhatja az érintett az egyenleghamisítás értékét devizában és forintban is! Ez általában az eredeti kölcsön 50-60 %-át teszi ki – ezért több az adósság, mint a felvett pénz! Ezt a tételt polgári peres eljárásban nem lehet kimutatni, mert a szerződésekben sehol nem szerepel – ez tisztán könyvelési csalás.

Végül egy utolsó gondolat:
Megkerestem levélben Falus Zsolt urat, a Bankcsapda Egyesület elnökét, hogy működjünk együtt. Ha valóba igaz az állítása az AIG viszont-biztosító kockázatkezelési biztosításával kapcsolatban, akkor a vádlottak padjára kerülő:
1. Csányi Sándor – OTP elnök-vezérigazgató,
2. Felcsuti Péter – Raiffeisen Bank (korábban Unicbank) vezérigazgató, 2008. április 25-étől a Magyar Bankszövetség elnök, korábban alelnök,
3. Papp Edit – Erste Bank vezér 2007-től 2011. május 31-ig,
4. Erdei Tamás – 1997-től 2012 márciusig az MKB elnök-vezérigazgató és a Magyar Bankszövetség elnök,
5. Gyuris Dániel – FHB Jelzálogbank vezérigazgató 1999-2010. október 22-ig,
6. Patai Mihály – UnicreditBank Hungary Zrt elnök-vezérigazgató 2006 óta,
7. Török László – CIB Bank 2005–2009 vezérigazgató,
8. Csicsáky Péter – TakarékBank elnök-vezérigazgató, (Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.)
9. valamint bűntársként Kovács Levente főtitkár – az önálló jogi személy Magyar Bankszövetség, mint vélelmezhető bűnszervezet érintett felelős vezető tisztségviselő
ellen feljelentést kívánok tenni az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepénél, valamint az USA nagykövetségénél.

Reményeim szerint a magyar kormány a miniszterelnök legfrissebb nyilatkozata alapján, a „józan ész” filozófiájára fog hallgatni a probléma elöli menekülés helyett.
Ahogy Orbán Viktor mondta: ki kell állni a konfliktusok rendezéséért, akkor is, ha rettegnek a bankármaffia bosszújától.
Első lépésként vissza kell vonniuk a forintosítást, és abba kell hagyniuk a bűnszervezet Magyar Bakszövetséggel való alkudozást.
Második lépésként elvárható, hogy a bűnpártoló és korrupt Ügyészségi és NAV vezéreket nyilvános vizsgálaton tisztázzák, az ellenük közel egy éve tett büntető feljelentésem alól.
Ha a kormányunk és kétharmados képviselői hűek maradnak a képviselői esküjükhöz, és a magyar jogrendet, a hatályos törvényeket védik, akkor nem vállalják a bűnpártolás és hűtlen kezelés vádját.
Menyhért Péter, a sértetti közösség által meghatalmazott pótmagánvádló, a KÖZVÁDLÓ kötelezettségi feladatkörében eljáró szolgálati nyugdíjas tűzoltó

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
TÖBB BANK KIVONUL! LESZ PEZSGŐBONTÁS?
TÖBB BANK KIVONUL! LESZ PEZSGŐBONTÁS?

TÖBB BANK KIVONUL! LESZ PEZSGŐBONTÁS? Földcsuszamlásszerű változásokat indított el 2014 a magyar bankszektorban, írja a Portfolio. Ezek egy részére sokan...

DR.PAPP LAJOS BESZÉDE A PARLAMENTBEN.
DR.PAPP LAJOS BESZÉDE A PARLAMENTBEN

DR.PAPP LAJOS BESZÉDE A PARLAMENTBEN Az alábbi beszéd közvetlenül a 2010-es kormányváltás után hangzott el a Magyar Parlamentben. A kormányváltás...

Close