RÉGÉSZETI TÉNYEK, MELYEKET ELHALLGATNAK

RÉGÉSZETI TÉNYEK, MELYEKET ELHALLGATNAK

A 20-21. században régészek, kutatók olyan meghökkentő és döbbenetes leletekre bukkantak, amelyek az ember őstörténeti múltjával kapcsolatban megváltoztathatják a történelmet, mégis, a jelen tudósainak többsége számára elfogadhatatlanok. A tudósok tehát tudnak a hihetetlen bizonyítékokról, ám azokat elhallgatják, nem publikálják a nagyközönség és a nemzetközi közvélemény számára. Ha véletlenül mégis szóba kerülnek, a tudósok tévedésről, vagy szándékos hamisításról beszélnek. Pedig általában azok, akik rábukkannak egy-egy ilyen hihetetlen leletre, többször ellenőrzik eredményeiket, hiszen maguk is tisztában vannak azok rendkívüliségével.

Nem is olyan régen, hatalmas szenzációt okozott, amikor Moszkvában, az ottani paleontológiai múzeumban bemutattak egy az őstörténeti korból származó bölénykoponyát. Az állat homlokcsontján található kicsiny, kerek nyílás ugyanis megdöbbentően hasonlít egy golyó ütötte lyukra. A koponya korát tudósok legkevesebb négyezer évesre becsülik.

A délkelet-afrikai Zimbabwében folytatott ásatások során felszínre került egy negyvenezer éves emberi koponya, amelyen hasonló lövésnyom látható. Sőt, a koponya hátsó részén lévő szétroncsolódott csontok arra utalnak, hogy a lövedék áthatolt az agyán, majd a másik oldalon távozott. Ebben a történetben csupán az a furcsa, hogy a 16. századig, elvileg nem léteztek lőfegyverek.


Az 1900-as évek második felében, dél-afrikai bányászok sok száz fémgolyót találtak, melyeket a 2.8 milliárd évvel ezelőtt kialakult üledékes rétegben fedezték fel. Akkoriban pedig – a tudomány mai állása, vagy állítása szerint –értelmes élet nem létezett a Földön, és egyáltalán semmi nem élt a sekély tengerfenéken vegetáló növényeken kívül. Márpedig nem valószínű, hogy a fémgolyók maguktól jöttek létre.

Előkerült egy amerikai lelet is, mely szintén ellentmond a hivatalos álláspontnak. Paleontológusok éppen egy masztodon csontjait ásták ki, amikor legnagyobb meglepetésükre, egy méternyire a csontok alatt, széles, kőből épült útra leltek, amely gondosan kifaragott, pontosan egymáshoz illesztett kőtáblákból állt.

1891-ben egy Morisonville-i amerikai asszony, szénlapátolás közben, gazdagon díszített arany nyakláncra bukkant. A szénrögöt összetörve, először a középső láncszemek kerültek napvilágra, majd a nyaklánc mélyebben fekvő rétegei is. Vagyis a láncnak már a szén kialakulásakor, mintegy 200 millió évvel korábban ott kellett lennie.

A 20. század végén találták Skóciában azt a szöget, mely egy gránittömbbe volt beágyazódva. Ez az egyértelműen emberi kézzel készített fémszög, legalább 600 millió éves, ugyanannyi, mint az a fadarab, melyet hasonlóan kőbe ágyazódva találtak Németországban. 600 millió éve azonban még nem voltak fák, így érthetetlen, hogyan alakult ki.


Továbbá, számos helyen több millió éves emberi csontokat találtak: nem voltak ritkák a 30-40 millió éves csontvázak sem. Mai tudásunk szerint 30 millió éve még nem is létezett az ember. Akkor mi a magyarázat? Egy amerikai ásatás során több esetben kerültek elő porcelánok és különböző kerámiák is. Nem valószínű, hogy ezeket a Herendi porcelángyár készítette, ám mégis emberi kezek nyomaira utalnak. Honnan hát az akkori tudás? Sőt! Honnan az akkori ember? Ám ha tovább megyünk, fel kell sorolnunk a különböző kultikus kőépítményeket is, már ha részben, vagy szorosan kapcsolódnak a témához: a Húsvét-szigeteki szobrok, a piramisok, Stonehenge, csak hogy néhányat említsek…

A mai elméletek egy része szerint – ha nem is mindenben, de legalábbis részben –, felvetődik a földönkívüliek szerepe – már ami a fejlődést illeti. Erre több dolog is utal. Ha a hihetetlen és döbbenetes leletek igazak – akkor az arra enged következtetni –, hogy a történelemben és őstörténetben nem úgy zajlott le minden, ahogyan azt a tudósok és a szakemberek megírták. Több helyütt, főként a távoli múltban, nagyon-nagyon sántít a jelenlegi elmélet és tudásanyag. Ezzel mindenki tisztában van, mégsem tesz senki semmit a jelenlegi álláspont felülírására, sőt, mivel a fent említett furcsa, de igaz leletek rendkívülisége annyira hihetetlen és irracionális, ezért a velük kapcsolatos híreket elhallgatják.

Forrás: RejtelyekSzigete

 

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM