KEZELÉSI KÖLTSÉG KÉRDÉSE – Makkos Albert közgazdász

KEZELÉSI KÖLTSÉG KÉRDÉSE - Makkos Albert közgazdász.

Éva Nagytól átvéve – Facebook  OSZD MEG!
 

Németországban banki kölcsönöknél betiltották a kezelési költséget. Sőt a bankoknak vissza kell fizetniük az általuk felszámított és beszedett kezelési költséget. Hogyan néz ki ez Magyarországon?
Mint tudjuk, egyes bankok Magyarországon is felszámítanak kezelési költséget. Felvetődik azonban a kérdés, hogy jogos-e a kezelési költség alkalmazása?


A hitelpiaci törvény felsorolja a pénzintézeti szolgáltatásokat. Ezek között a kezelési költség nem szerepel.
A kamat a pénz használatának díja, amit a Polgári Törvénykönyv szerint pénzintézeti kölcsönzés esetén az adós köteles fizetni. A hitelpiaci törvény melléklete szerint:

7. Kamat: az adós által a kölcsönnyújtónak (betételhelyezőnek) az elfogadott betét vagy az igénybe vett kölcsön használatáért, kockázatáért fizetendő, a betét- vagy kölcsönösszeg százalékában meghatározott, időarányosan térítendő (elszámolandó) pénzösszeg vagy egyéb hozadék.
10.2. Pénzkölcsönnyújtás
10.3. A hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja.
Azaz a kamatban a pénzkölcsön nyújtásával kapcsolatos összes tevékenységet tartalmazza.

A Polgári Törvénykönyv szerint „a szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár, sőt az egyenértékűség elve alapján megfelelő mértékű ellenszolgáltatás.” Ha a kölcsönzéssel kapcsolatos minden tevékenység benne van a kamatban, akkor a kezelési költség azt jelenti, hogy bank ugyanazon tevékenységért kétszer kéri el a díjat, ami tisztességtelen. Vagy az ellenszolgáltatást, a kezelési költség díját elkéri a bank, miközben nincs szolgáltatás. Ez is tisztességtelen.
Tehát nem csak azért nem lehet kezelési költséget felszámítani, mert nincs ilyen szolgáltatás, hanem azért is, mert az tisztességtelen és így semmis.


A kezelési költség alkalmazása egyébként a versenyjogba is ütközik, hiszen az egyes banki ajánlatok vonatkozásában hátrányba kerül az a bank, amelyik nem alkalmazza a kezelési költséget.

Miért alkalmaznak akkor a pénzintézetek kezelési költséget? Az emberek megtévesztése érdekében. A reklámokban úgy tudnak alacsony kamatszintet feltüntetni, ha a kamat egy részét kezelési költségként érvényesítik. Milyen jól hangzik pl. 0% kamattal valami megvehető. A vásárló már döntött is a vétel mellett. A kezelési költség nincs a plakáton. Máris becsaptam a vevőt.
Még durvább megoldás, hogy ha egy áru csak kölcsön révén vásárolható meg. Ez árukapcsolás, amelynél két terméket (az árut és a kölcsönt) összekapcsoltan értékesítem. Ez is tisztességtelen magatartás és így semmis. Vajon hány kölcsönt vettek fel így emberek?
Meddig tartható fenn a fogyasztók tudatos megtévesztése? Amíg nincsen Magyarországon pénzügyi fogyasztóvédelem. Valamint addig, míg egy ügyvéd nem veszi a bátorságot, és nem perli a kezelési költség eltörlését.

Makkos Albert közgazdász

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM