DEVIZAPEREK – Dr. Kriston István európajogi pénzügyi szakjogász

Dr. Kriston István európajogi pénzügyi szakjogász
Kúria jogegységi határozatai csak a bíróságok döntéséhez szolgálnak kötelező iránymutatásul.

Deviza vételi/eladási árfolyamok helyett MNB árfolyam peren kívül nem köti a bankokat, csak egyezséggel vagy perben válhat a szerződés részévé. Lényeg, hogy jelenleg devizaügyekben "csak" egyedi perekben lehetséges jogot érvényesíteni.

Kúria 6/2013 PJE (2013.12.16.) kedvezőtlen, bírói gyakorlata adósra hátrányos, vannak "joghézagai". Kúria 2/2014 PJE (2014.06.16.) kedvező, bírói gyakorlata még nem ismert.


Kormány ígért devizacsomagja (beavatkozása) hozhat más perjogi megoldást. Rogán (fidesz) szerint az állam fogja érvényesíteni az adósok követeléseit ("amit elvettek részben visszaadnák"), vagyis olvasatomban a deviza alapú hitelek végső legalizálása és békés kivezetése mellett az állam által diktált és a terheket (árfolyamrés, árfolyamkockázat, hiteldíjemelés) állam, bank, adós felek között egyenlő arányban elosztó állami elszámolás lesz …

Nyitott kérdés az, hogy az állami elszámolás peren kívül vagy perben kötelező vagy választható lesz. Egy biztos, hogy az Európai Unió Bíróságához (Luxembourg) fordulás jogát az állam nem tudja korlátozni, vagyis a tagállam ellen az adós által indítható kártérítési per (pl. irányelv nem megfelelő implementálásával okozott kár) mint uniós jogorvoslat igénybevehető marad.


Ugyanígy nem korlátozható az Emberi Jogok Európai Bíróságához (Strasbourg) a tagállam ellen fordulás joga a devizaügyekben bekövetkezett emberi jogsértések és alapvető szabadságok megsértése miatt.    

Dr. Kriston István 
jogvédő állampolgár

Szólj hozzá

Hozzászólás