DEVIZAPEREK – Dr. Kriston István európajogi pénzügyi szakjogász

DEVIZAPEREK - Dr. Kriston István európajogi pénzügyi szakjogász.

Dr. Kriston István európajogi pénzügyi szakjogász
Kúria jogegységi határozatai csak a bíróságok döntéséhez szolgálnak kötelező iránymutatásul.

Deviza vételi/eladási árfolyamok helyett MNB árfolyam peren kívül nem köti a bankokat, csak egyezséggel vagy perben válhat a szerződés részévé. Lényeg, hogy jelenleg devizaügyekben "csak" egyedi perekben lehetséges jogot érvényesíteni.

Kúria 6/2013 PJE (2013.12.16.) kedvezőtlen, bírói gyakorlata adósra hátrányos, vannak "joghézagai". Kúria 2/2014 PJE (2014.06.16.) kedvező, bírói gyakorlata még nem ismert.


Kormány ígért devizacsomagja (beavatkozása) hozhat más perjogi megoldást. Rogán (fidesz) szerint az állam fogja érvényesíteni az adósok követeléseit ("amit elvettek részben visszaadnák"), vagyis olvasatomban a deviza alapú hitelek végső legalizálása és békés kivezetése mellett az állam által diktált és a terheket (árfolyamrés, árfolyamkockázat, hiteldíjemelés) állam, bank, adós felek között egyenlő arányban elosztó állami elszámolás lesz …

Nyitott kérdés az, hogy az állami elszámolás peren kívül vagy perben kötelező vagy választható lesz. Egy biztos, hogy az Európai Unió Bíróságához (Luxembourg) fordulás jogát az állam nem tudja korlátozni, vagyis a tagállam ellen az adós által indítható kártérítési per (pl. irányelv nem megfelelő implementálásával okozott kár) mint uniós jogorvoslat igénybevehető marad.


Ugyanígy nem korlátozható az Emberi Jogok Európai Bíróságához (Strasbourg) a tagállam ellen fordulás joga a devizaügyekben bekövetkezett emberi jogsértések és alapvető szabadságok megsértése miatt.    

Dr. Kriston István 
jogvédő állampolgár

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM