Devizahitelek: megszólalt a Kúria, ismét pert nyertek az OTP ellen

Devizahitelek: megszólalt a Kúria, ismét pert nyertek az OTP ellen

Hétfőre várta a közvélemény a Kúria devizahiteleseket is érintő jogegységi határozatát. Aznap össze is ült az intézmény jogegységi tanácsa, a döntést azonban későbbre halasztotta. Közben ismét győztek a devizahitelesek egy perben.

Banicz Erika, a Kúria Polgári Kollégiumának sajtószóvivője, hozzátette: még novemberben megszületik az eredmény. Ez a határozat azonban nem "az" a határozat lesz.  A múlt héten jelzettnek megfelelően összeült hétfőn a Kúria jogegységi tanácsa, hogy három különböző eljárásjogi kérdésben jogegységi határozatot hozzon. Ezek tartalma nem nyilvános, az ülés zárt volt. Döntés nem született, a Kúria egy későbbi, novemberi időpontra halasztotta a határozathozatalt. Hogy pontosan mikorra, arról Banicz Erika nem kívánt tájékoztatást adni, de szavai szerint a döntést a megfelelő időpontban külön közleményben ismerteti majd a Kúria.


A szóvivőtől megtudtuk: a Kúria novemberben esedékes jogegységi határozata azokat a szerződéseket érinti, amelyekkel kapcsolatban a szerződés érvénytelenségének megállapítását kérték vagy kérik a bíróságoktól. Nem kizárólag a devizahitel-szerződésekről, sőt nem is csak a hitelszerződésekről van szó. Ebből következően a határozat eleve csak nagyon általános lehet, konkrét pénzügyi útmutatást nem adhat. Különösen nem a közel 2500, devizahitelekkel kapcsolatban folyamatban lévő, rendkívül sokféle bírósági ügyről egyszerre. Célja csupán az, hogy a bíróságokat a jogszabályok értelmezésében segítse, az általános joggyakorlatot továbbfejlessze a Kúria.

Pedig nagy várakozás előzi meg a Kúria lépéseit. Korábban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter jelezte, hogy a Kúria "átfogó döntését" követően kezdenek hozzá a devizahiteles probléma pénzügyi szempontból történő rendezéséhez, Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője pedig felszólította Kúriát, hogy "soron kívül alakítsa ki jogegységi álláspontját az ügyben". Az előbbiekben említett jogegységi határozatnak azonban ehhez nincs köze, az már jóval korábban indult.

A Kúria a devizahiteles ügyben "nyilvánvalóan nem felelhet meg azoknak a várakozásoknak, melyeket a sajtó ez ügyben a Kúrához intézett megkeresései tartalmaznak. Ezeket az igényeket is figyelembe véve azonban a Kúria Polgári Kollégiuma a közeljövőben fel kívánja mérni, hogy a deviza-alapú hitelszerződésekkel összefüggésben hány per van az országban folyamatban, továbbá, hogy a jogerős ítéletek alapján eltérő joggyakorlat kialakulása megállapítható-e.

E felmérés eredményeként kerül a Kúria abba a helyzetbe, hogy döntsön esetlegesen jogegységi eljárás indításáról vagy más, a rendelkezésére álló intézkedés megtételéről. E további fejleményekről a sajtót természetesen a Kúria folyamatosan tájékoztatni fogja." – fogalmazott a Kúria múlt heti közleménye. Banicz Erika szerint ennek a közleménynek a szövege az ügyben továbbra is irányadó.


Jogerősen pert vesztett az OTP egy domaszéki devizaadóssal szemben

Jogerős közbenső ítéletében a Szegedi Ítélőtábla kedden érvénytelenítette a svájci frank alapú jelzáloghitelek kamatának egyoldalú módosítására lehetőséget adó pontot az OTP Bank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt. és egy domaszéki házaspár között létrejött szerződésben. Szeghő Katalin tanácsvezető bíró az ítélet indoklásakor kifejtette, önmagában az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségének kikötése nem ütközik jogszabályba és nem tekinthető tisztességtelennek sem. A felperes és a bank között 2005 nyarán létrejött hitelszerződésnek az ügyleti kamat és a kezelési költség egyoldalú módosítására lehetőséget adó pontja azonban nem felelt meg a jogszabályokban rögzített tartalmi követelményeknek. Nem sorolta fel részletesen, az ügyfél számára kellőképpen átlátható módon az okokat, hogy mikor és milyen mértékben módosítható a kamat.

A tanácsvezető bíró hangsúlyozta, a szerződés ebben a formában lényegében arra adott lehetőséget a pénzintézet számára, hogy tetszése szerint bármikor változtathasson a kamaton, ezzel megbontva az ügyfelek közötti egyensúly elvét.  A felperes, Bán Tamás feleségével 2005 májusában 11,45 millió forintnyi svájci frank alapú, 240 hónapos futamidejű jelzáloghitelt vett fel az OTP-től egy domaszéki építkezéshez. A változó kamatozású hitel kezdeti ügyleti kamata 2,49 százalék volt, ennek mértékét a bank azonban egyoldalúan csaknem 6 százalékig fölemelte. A bank 2006 januárja és 2011 januárja között összesen tizenkétszer módosított a hitel kamatán, tizenegy esetben fölfelé.

A közbenső ítélet eredményeként a felpereseknek és a banknak úgy kell elszámolniuk egymással, hogy nem vehetik figyelembe az egyoldalú kamatmódosításokat. A peres felek követeléseinek elszámolása azonban hosszabb bizonyítást, feltehetően szakértő bevonását igényli, ezért volt szükség a közbenső ítélet meghozatalára. Bán Tamás számítása szerint a kezdetben 80-90 ezer forintos, majd időközben duplájára emelkedő havi törlesztőrészletük az ítélet nyomán 40 százalékkal csökkenhet.

Forrás: RichPoi


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM