BOROS IMRE – HITEL ÉS KONSZOLIDÁCIÓ

BOROS IMRE - HITEL ÉS KONSZOLIDÁCIÓ.

Az elmúlt néhány évtized nagyon rövid emlékezetű nemzedékeket nevelt.

Nem csak a világ vagy a magyar történelem sorsfordulóiból levonható felettébb hasznos tanulságok vesztek kárba, de ennél sokkal több kár adódik abból, hogy az életünket nagyban befolyásoló közelmúlt gazdasági történései is a szükséges és jövőre mutató tanulságok levonása nélkül vesznek el a feledés homályában. Ékes példával szolgál erre a magyar társadalmat a jólét legcsekélyebb reményétől is hosszú időre megfosztó két devizahiteles-történet. 

Az első történet hazánk jelenkori eladósodásához kapcsolódik. Az el­adósodás 1973-ban kezdődött, és tart szakadatlanul immár négy évtizede. Bár az eladósodottság trendje rövid időre 1982–84-ben, azt köve­tően 1998 és 2002 között kissé megtört, és napjainkban stagnálás állt be, távolról sem mondhatjuk, hogy borítékolható az adósságterhektől történő megszabadulás várható végső ideje. 1973-tól egészen 1997-ig a magyar állam nevében és képviseletében maga a jegybank adósodott el. A kettős könyvvitel szabályait mellőző jegybanki számvitel eredményesen és rekord hosszú ideig leplezte el a tényt, hogy az egyre növekvő államadósságnak a sokat hangoztatott túlfogyasztáshoz vajmi kevés a köze.


Az adósság nem azért nőtt, mert a külvilágtól több teljesítményt vettünk (veszünk) igénybe, mint amennyit mi oda teljesítünk, és a hiányt a hitelek felvételével fedezik. Az adósságnövekedés árfolyamveszteségekből és kamathalmozódásból adódó részét a piacitól távol álló számviteli gyakorlat úgy tüntette el, hogy az árfolyam- és kamatveszteségek miatt sorozatosan szükségessé váló forintleértékelésekből adódó számvitelileg eltüntethetetlen veszteségeket egyszerűen nem jelentette meg a mérlegben, azok egyre növekvő sok milliárdos összegenként, ún. vonal alatti tételként szerepeltek.

Vélhetően a hatalmasra duzzadt rejtett veszteségtömeg ihlette meg végül a jegybank vezetését, hogy hosszú ellenállás után 1987-ben mégis beleegyezett kereskedelmi banki műveletei egy részének a decentralizációjába, az ún. bankreformba. Jó alkalom volt ez arra, hogy a felhalmozott veszteségek egy tekintélyes részét átszármaztassa a három új bankba, ráadásul úgy, hogy az új intézeteket eleve lemondatták a későbbi kereset lehetőségéről.

Az 1973 óta felvett devizahitelekből adódó halmozódó veszteségek utóhatása a kereskedelmi és jegybanki konszolidáció volt, ami felemésztette az államkassza mintegy 25 milliárd dollárját 1995 és ’97 között. Ezzel az összeggel növekedett az államadósság. Mintegy 23 év alatt a devizahitelek – hiszen a korabeli jegybank devizában adósította el az országot – 25 milliárd dollárnyi többlet államadósságként köszöntek vissza. Mód nyílt volna legalább ennek egy részét letudni, ha a frissen konszolidált, állami többségi tulajdonú bankokban éppen a konszolidáció ellentételeként létrejött tekintélyes részvényhányadot a jó gazda gondosságával értékesítették volna, de nem ez történt.

A bevétel köszönőviszonyban sem volt a konszolidációra fordított összegekkel. Megvalósult ezzel a rendszerváltás utáni legnagyobb méretű, mindmáig feltáratlan hűtlen kezelés. A bankprivatizációt követő másfél évtized a hazánkba települt külföldi leánybankok diadalmenetéről szólt, befektetett tőkéjük többszörös megtérüléséről, működésük középpontjába állított tőkemegtérülési mutatóik világrekordokat döntöttek, megszégyenítve a tiltott üzleteket is, de az azokkal kapcsolatos kockázatok nélkül. Kiszemelt üzleti célcsoportjuk maga a magyar állam és annak zsíros hozamú kötvényei, valamint a háztartások és minő csoda, éppen az első devizahiteles sikerre hajazó módon, csak éppen deviza nélkül. Az állam nevében a jegybank valós devizát kapott, és azon vesztett rajt, de a lakossági területen elég volt már a hivatkozás is a devizára, főként a svájci frankra. 
(Találó egybeesés, hogy egykoron az MNB vezetése is nagyon szerette a svájci frankot, és ők is annak alacsony kamatára hivatkoztak.) Szó ami szó, a rekord méretű megtérülésnek motorja volt a svájci frankra hivatkozó forinthitel.

Nem szabad azonban a sikerhez elengedhetetlen jegybanki segítséget sem elfelejteni. A nemes intézmény az ügyfeleket tilalmasan magas forintkamatokkal űzte az „olcsó” deviza felé, és egyben biztos menedéket és kitűnő hozamot biztosított a bankok likvid pénzeinek, amikor azokat jegybanki magas alapkamaton befogadta. A történet vége ismert. Devizás ügyfelek százezrei dőltek be. A bankok ugyanúgy jártak, mint a kilencvenes évek elején, bár akkor csak kiderült, hogy nincs tőkéjük, most meg eltűnt a csődbe jutott ügyfelek miatt. Eljött a rendteremtés ideje. Nem kérdés, hogy a hiteleseknek vissza kell fizet­niük a hiteleket, no de mennyit? „Deviza” alapon ezt még a bankok sem tudják megmondani, ezért a törvénynek kell megmondania.


Az igazságérzet azt diktálná, hogy annyit, amit forintban kaptak és egy méltányos kamatot, például a mindenkori infláció felett néhány százalékot. Ez természetesen nem lehet azonos a korábbi jegybanki alapkamat szerinti elszámolással, mert az alapkamatok sokáig az infláció felett is az egekben voltak. Mi legyen akkor a bankokkal, amelyeknél odavan a működéshez szükséges tőke jó része? Őket most ismét konszolidálni kell. Tegyék be a hiányzó részt a tulajdonosaik, akik másfél évtizedig élvezték a rekordütemű megtérülést. Ha a tulajdonosok nem tudják teljesíteni, a szükséges tőkeinjekciót beteheti az állam is. Ennek azonban korlátot szabnak a költségvetés deficitszabályai. (Bezzeg nem szabtak akkor, amikor a Horn-kormány konszolidált.) Betehetné akár a jegybank is egy erre a célra létrehozott céltársaságán keresztül, no de nem „puszira”, mint 1995 és ’97 között, hanem részvényekért és irányítási jogokért. Erre a rendelkezésére álló hatalmas devizatartalék lehetőséget biztosítana, noha várható lenne az uniós kritika. Végül el is lehet adni a lepukkadt bankokat bagóért, és majd az új tulajdonosok elvégzik a konszolidációt. Szóval ne emelje ki ismét az adófizető terhére a bankokat a maguk által ásott gödörből a kormány, ha végképp kell, ne konszolidáljon ingyen. – Magyar Hirlap

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM