A BANK TÜRELMETLEN. TALÁN TUD MÁR VALAMIT?

A BANK TÜRELMETLEN. TALÁN TUD MÁR VALAMIT?

A BANK TÜRELMETLEN. TALÁN TUD MÁR VALAMIT?

[good_old_share]


Tárgyalási híradó:

Dr. Léhner Ügyvédi Iroda – Az egyik bank keresetet indított ügyfelünk ellen, hogy az önálló zálogjoga alapján kielégítést keressen a követelésére.

 

Csak hát korábban már végrehajtást indítottak ugyanerre a követelésre, mi pedig végrehajtást megszüntető pert indítottunk, amit a bíróság felfüggesztett a kapcsolódó EU Bírósági előzetes döntéshozatali eljárások lezárultáig.A bank azonban türelmetlen és kerülőúttal próbálkozik, csak hát ez több okból is kifogásolható, például azért, mert az igényét már egy másik eljárásban elkezdte érvényesíteni.

Nehezen védhető álláspontját furcsa érvekkel próbálja megtámogatni, amire ma spontán módon a szürreális jelzőt alkalmaztam, és ez jegyzőkönyvbe is került.

VAN SZABADULÁS A DEVIZAHITELBŐL?

 

(NCK: A jelenlegi jogi környezetben egy ügyvéd így látja a helyzetet)

 

Egyre kevesebb szó esik a devizahitel ügyekről, a hivatalos kommunikáció szerint a problémát megoldották az úgynevezett DH-törvényekkel és a forintosítással.

Az előbbivel két részköltség-többletet írtak jóvá, ami azonban nem orvosolta a svájci frank és az euró forinthoz viszonyított árfolyam-növekedéséből eredő tartozástöbbletet, csak minimálisan enyhítette azt.

A forintosítással pedig – ami a felvételkori árfolyamokhoz képest meglehetősen magas árfolyamokon történt, fixálva az árfolyam-emelkedésből eredő adósságnövekedést – a köznyelvben csak devizahitelnek nevezett, valójában deviza alapú, vagy deviza elszámolású kölcsönök valóban megszűntek, az általuk előidézett adósságfelhalmozás azonban jórészt megmaradt.

Mi lett a devizahitel-perekkel?Mivel a szerződéskötéskor hatályban volt Polgári törvénykönyv (Ptk.) és Hitelintézeti törvény (Hpt.) fogyasztóvédelmi rendelkezései amellett szóltak, hogy ezek a szerződések több sebből vérezve érvénytelenek, egy darabig úgy tűnt, hogy érdemes pert indítani a bankok ellen a szerződések semmisségének megállapítása iránt, így kényszerítve a pénzintézeteket korrekt elszámolásra.

Eleinte szép sikereket lehetett elérni, azonban mielőtt ezek az ítéletek jogerőssé válhattak volna, vagy ha jogerőssé váltak, a Kúria is helyben hagyta volna őket, megváltozott a jogi környezet, a jogszabályok bírói értelmezése és ezáltal a bírósági gyakorlat is.

Módosították a Ptk-t, majd a Pp-t, azaz a Polgári perrendtartási törvényt.

Már nem lehetett ezekben az ügyekben megállapítási pert indítani, az adós felpereseket bonyolult elszámolások elkészítésére és benyújtására, a jogkövetkezmények levonásának kérelmezésére is kötelezte a jogszabály.

A Pp-módosítás pedig a végrehajtási záradékkal indult végrehajtásokat megszüntető perek indítását nehezítette meg, majd az idén január elsején hatályba lépett új Pp. már nem is tartalmazza azt a korábbi lehetőséget, hogy az adós arra hivatkozva kérje a végrehajtás megszüntetését, hogy a szerződés nem jött létre érvényesen.

(NCK gondolatok:)

Tisztán kirajzolódik, hogy a FIDESZ-KDNP kormánykoalíció (mint jelenlegi fő parlamenti jogalkotó) mindent elkövet annak érdekében, hogy továbbra is a bankok rabláncán tartsa az előzőleg már csőbe húzott devizakárosultakat.

És az is jól érzékelhető, hogy az úgynevezett ellenzéki pártokban – mivel parlamenti felszólalásokon, és javaslatok benyújtásán kívül a már kilakoltatott, vagy hamarosan utcára kerülő családok megmentése érdekében nem szerveznek utcai demonstrációkat, megmozdulásokat -nincs meg a szándék sem az ügy megoldására.

Az úgynevezett devizahitel korábban a világ számos pontján szolgálta a lakosság kifosztásának eszközét, de ilyen mértékű károkat, mint hazánkban tapasztalható, sehol sem okozott. Ehhez a „tökéletes munkához” kormányzati ciklusokon átívelő, a bankokkal kollaboráló kormánypárti és ellenzéki politikusokra, valamint az erkölcsileg érzéketlen Magyar lakosságra is szükség volt.A „deviza”-károsultak felelőssége pedig leginkább abba nyilvánul meg, hogy miután felismerték, hogy szándékosan csapdába csalták őket, egymással összefogva nem tesznek meg mindent (MINDENT) annak érdekében, hogy megfelelő nyomást gyakoroljanak a jogalkotókra. A nagy többség némán kiszolgáltatja családját és magát ennek az olajozottan működő kifosztógépezetnek. A „deviza”-károsultak hatalmas tömegéhez mérten csak rendkívül kevesen próbálnak elkövetni mindent annak érdekében, hogy kiszabadítsák családjukat ebből a csapdából.

Ezért alakulhatott ki a jelenlegi jogi környezet, amely az ügyvédek számára sem sok esélyt ad a jogkereső károsultak érdekeinek képviseletére. Így a Dr. Léhner Ügyvédi Iroda az alábbi megoldásokat látja:

 

Megoldás a peren kívüli megállapodás?

A Facebook nem mutatja meg neked a számodra valóban fontos híreket. Cenzúráznak. Ők döntik el, hogy mit olvashatsz és mit nem! Ha te sem akarod, hogy mások döntsék el milyen híreket láthass kattints, és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

A peres út tehát fokozatosan szűkült, mostanra lényegében eleve halott próbálkozás az adós számára, hogy bírósági úton keresse az igazát. Sokáig jó alternatívának kínálkozott a peren kívüli megegyezés, bár mindig is nagy különbség volt az egyes pénzintézetek erre való nyitottsága és az elérhető elengedések mértéke között. Ez a lehetőség eleve csak a nem fizetett, felmondott, esetleg már végrehajtás alatt levő szerződések esetében jöhetett szóba, a még törlesztett, élő szerződéseknél nem. A peren kívüli megegyezés, mint megoldási mód még most sem szűnt meg teljesen, de érezhető, hogy a pénzintézetek mostanra túlságosan kedvezőnek érzik a pozíciójukat az érdemi engedményekhez. Jelzáloggal biztosított kölcsönök esetében jó megállapodás elsősorban akkor érhető el, ha a fedezeti ingatlan értéke kisebb, mint a fennálló tartozás. Ez manapság, az ingatlanárak szárnyalása idején meglehetősen ritka.

Elengedni az ingatlant

loading…


A tények makacs dolgok, ezen a kialakult helyzeten sem érdemes búslakodni, inkább a megoldási lehetőség oldaláról kell megközelíteni. Ha magasabb a fedezeti ingatlan értéke, akkor az annak értékesítéséből származó bevételből ki lehet egyenlíteni a tartozást, anélkül, hogy még adósság maradna fenn, és egyszer s mindenkorra meg lehet szabadulni ettől a nyomasztó tehertől. Persze tudom, elkeserítő, amikor jogtalannak tartott, horribilis összegeket kell kifizetni. De az is látszik, hogy az ellenerő túl nagy, ezért arra kell törekedni, hogy a már egy évtizede tartó szenvedés végre megszűnjön. Ha nulláról is, de újra lehessen kezdeni tiszta lappal. Ehhez el kellhet engedni a saját ingatlant, ami, ha jobban belegondolunk, igazából mindig is csak részben volt a miénk. Még akkor is, ha mostanra kamatostul kifizettük már a teljes vételárat. A nyomasztó tartozás – még ha igazságtalanul, esetleg mesterségesen duzzasztották is fel -, és a Damoklész kardjaként fejünk felett lógó végrehajtás réme azonban sosem engedte, hogy igazán magunkénak érezzük.

Mi a teendő?

A „deviza”-hiteles probléma megoldását nagymértékben segítheti az, ha minél többen értesülnek róla! Olyanok is, akiket esetleg közvetlenül nem érint. Te azzal is sokat segíthetsz, ha a „devizás” cikkeinket, videóinkat megosztod!

Ha már minden egyebet megpróbáltál, mégsem tudtál mostanra kikeveredni az adósságcsapdából, érdemes megfontolnod a fentieket. Nem mondom azt, hogy mindenképpen add el az ingatlanodat, mert hátha az Európai Unió Bírósága előtt még folyamatban levő előzetes döntéshozatali eljárások (EDE) egyike-másika olyan pozitív eredményt hoz, amit fel tudsz használni a már folyamatban levő peredben, és amit remélhetőleg a hazai bíróságok is következetesen alkalmazni fognak. Néhány ilyen EDE már lezárult, ezek sajnos nem hoztak áttörést. Ha pedig 2017 végéig nem indítottál pert, tudnod kell, hogy az új Pp égisze alatt még a hagyományos polgári ügyekben benyújtott keresetek többsége is elvérzik, nemhogy az ilyen devizahiteles ügyek, amikből – lássuk be – a bíróknak elegük van már.

A devizahitel-problémával küzdők ügyeiben sok a hasonló vonás, de természetesen minden esetben számos egyedi körülmény is felmerül. Így nem lehet azt állítani, hogy mindenki számára az ingatlan eladása az egyedüli üdvözítő út. Ha nem tudod megítélni, a te konkrét élethelyzeted nyújt-e más lehetőséget, keress minket, és egy konzultáció keretében áttekintjük az ügyedet. Ha pedig arra a döntésre jutottál, hogy a neveden szereplő ingatlan eladása árán szabadulsz meg a kötöttségektől, a devizahitel-ügyek szakértőjeként abban is tudunk segíteni, hogy az adásvételi szerződés a speciális körülmények ellenére is megfelelően készüljön el.

Vedd fel velünk a kapcsolatot konzultációs időpont egyeztetése vagy adásvételi szerződés elkészítése ügyében. Dr. Léhner Ügyvédi Iroda.

[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM