LÁZÁR DÉNES ÜGYVÉD: AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS MEGCSÚFOLÁSA

LÁZÁR DÉNES ÜGYVÉD: AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS MEGCSÚFOLÁSA.

Az igazságszolgáltatás megcsúfolása – NEM ÁLL MEG A KORMÁNY

 

Lázár Dénes, az Ausztriában dolgozó ügyvéd, aki idehaza elsőként nyert pert devizahitelest képviselő ügyben az OTP Bankkal szemben, úgy véli, a fő kérdés az, hogy a PSZÁF miért nem ellenőrizte soha, betartják-e az ajánlását a bankok.

– Mi a szakmai véleménye a most zajló perekről?
– A devizahiteles törvény eljárásjogi része az igazságszolgáltatás megcsúfolása. Elszomorító, hogy a magyar bírói kar vezetői ezt a törvényt támogatják. Nem volt szükség ennek a per típusnak a bevezetésére, ugyanis az Európai Unió joganyagában már van egy ilyen pertípus, amelyiknek a célja éppen az általános szerződési feltételek érvényességének vizsgálata. Közérdekű keresetnek nevezik. A PITEE egyesület 2011-ben indított egy közérdekű keresetet az OTP Bank ellen pont a szerződések egyoldalú módosításának tárgyában. Ezt a pert az egyesület idén áprilisban – tehát majdnem három évvel a keresetlevél benyújtása után – első fokon megnyerte. Ha Magyarországon jogbiztonság lenne, akkor elég lett volna ezt az egy pert elvinni a Kúriáig ahhoz, hogy a döntés utána minden bank belássa, alkalmazkodnia kell az ítélethez.

– Lépéskényszerbe kerültek bankok, nekik kell bizonyítaniuk, hogy tisztességesen jártak el. Szükség volt erre a jogtechnikai megoldásra?

Nem volt szükség a bizonyítási kényszer megfordítására. A bankok ezeket az általános szerződési feltételeket a fogyasztókkal szemben használták. A feltételeket tehát úgy kellett megfogalmazniuk, hogy azt egy nyolc általánossal rendelkező fogyasztó is értse. Annak a vizsgálata, hogy vajon a bankok ennek az elvárásnak eleget tettek-e, nagyon könnyű, hiszen a bíróknak egyetemi végzettségük van. Ennek megfelelően, ha egy adott szerződési feltétel a bíró számára sem világos, akkor az biztosan nem felel meg a Kúria által felállított elveknek. Végezetül, ezek a perek olyan szűk eljárásjogi határidők közé lettek szorítva, amelyek alapján lehetetlen érdemi munkát végezni.


– Mennyire színjáték ez az egész? Több mázsányi irattal, dobozokkal és bőrönddel jelennek meg a pénzintézetek jogi képviselői a tárgyalásokon, amelyet feltételezhetően el sem olvasnak az állam jogászai, majd néhány óra múlva a bíró kihirdeti az ítéletet. Igaz, a legutóbbi perekben ezeket elhalasztották.

– Valóban, ezek a perek csak színjátékok. A bírák úgy tesznek, mintha jogállami eljárások folynának. Az ügyvédek pedig úgy csinálnak, mintha minden erejüket megfeszítve küzdenének az ügyfelük érdekéért. A valóság ezzel szemben az, hogy az eljárásoknak semmi közük a jogállamhoz, az ügyvédek munkájának pedig semmi hatása nincs az eljárásokra. Ugyanakkor a bankok és az állam ügyvédei több milliárd forintot készülnek keresni ezeken az eljárásokon.

– Nem hibás termék a devizahitelek tisztességtelenségét kimondó törvény? Jogászok egy része szerint visszafelé sülhet el a jogalkotónak ez a „fegyvere", merthogy csak azokra a devizahitel szerződésekre vonatkozik, amelyeket a pénzintézetek ászf-jei alapján kötöttek.

– Ez a törvény biztosan visszafele fog elsülni, de nem a ászf-re vonatkozó korlátozás miatt. Ha egy rendelkezés tisztességtelen ászf-ként, akkor ugyanaz a rendelkezés akkor is tisztességtelen ha az nem ászf-ként vált a szerződés részévé. A kettő között, a tisztességtelenség szempontjából, nincs különbség. Az csak a törvényhozás balgasága, hogy ez a törvény csak az ászf-ekre vonatkozik. Ez a törvény azért fog visszafele elsülni, mert ez egy velejéig diktatórikus törvény. A törvény végrehajtása pedig annak a bizonyítéka, hogy a magyar igazságszolgáltatás nem tudja kiszolgálni egy demokratikus jogállam igényeit. Egy jogállamban a bírói kar egy emberként utasítaná vissza ennek a törvénynek a végrehajtását. Nálunk azonban a Kúria 40 tagú jogegységi tanácsa már 2013 végén könyörgött ezért a törvényért.

– Belefér-e a jogállami működésbe a „Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi vissza" szemlélet, amit a kormány alkalmaz a pénzintézetekkel szemben azért, mert a bankok profitérdekek mentén döntöttek a devizaalapú jelzáloghitelek egyoldalú módosításáról?

– A bankok vállalkozások, ezért mindig azt fogják keresni, hogyan tudnak a lehető legtöbb profitot termelni. Egy jogállamban az állami felügyelet és a bíróságok feladata a bankok törvénysértéseit feltárni és azokat szankcionálni. Nálunk az állami felügyelet, azaz a PSZÁF csúfos csődöt mondott, ezért alakult ki a jelenlegi helyzet. A bírói kar vezetése pedig már három éve hárít, hogy ennyi üggyel és egy ekkora társadalmi kérdéssel ne kelljen az igazságszolgáltatásnak foglalkoznia. Ezért most a kormány tűzte ki céljául a bankok korábbi törvénysértéseinek a szankcionálását. Ennek azonban gazdaságilag semmi értelme nincs. A bankok esetében például jól láthatóan a kormány vette el a bankoktól az elmúlt években azt a pénzt, ami most a devizahiteleseknek járna vissza. A kormány pedig nem fog megállni a háromszoros büntetésnél. Mindaddig bele-bele fog nyúlni a bankok, a hirdető cégek vagy bármelyik másik vállalkozás kasszájába, amíg nem lesznek a hatalmi ágak elválasztva egymástól. A jogi kultúránk fejlesztése, a kormány tejhatalmának a korlátozása ezért nemcsak a devizahitelesek érdeke, hanem az összes vállalkozásé, így a bankoké is.


– Miért állítja azt, hogy a PSZÁF csődöt mondott? Felcsuti Péter, a Bankszövetség volt elnöke szerint az állami felügyelet szigorúan ellenőrizte a pénzintézeteket, s a PSZÁF nem tehet arról, hogy a Kúria most teljesen más feltételeket támaszt a szerződésmódosításokkal kapcsolatban.

– Nem igaz, hogy a Kúria teljesen más elvárásokat támasztana, mint korábban a PSZÁF. Ha Felcsuti Péter ismerné a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 9/2006 számú fogyasztóvédelmi ajánlását, akkor tudná, hogy a Kúria által most megfogalmazott feltételeket a PSZÁF már 2006-ban ajánlotta. A Kúria tehát nem csinált mást, mint magáévá tette a PSZÁF korábbi ajánlásait. A kérdés ezért inkább az, hogy a PSZÁF miért nem ellenőrizte soha, hogy betartják-e az ajánlását a bankok?

– A pénzintézetek szerint a törvény ellentétes az európai joggal, ugyanis a kormány nem egyeztetett az Európai Központi Bankkal, s azért is elbukhatnak az ítéletek az EU Bírósága előtt, mert statáriális jelleget mutatnak az eljárások.

– Gyenge érv, hogy a kormánynak egyeztetnie kellett volna az EKB-val. Egyrészt ezt az érvet a bankok jogászai nem maguk találták ki, hanem az EKB 2008. július 28. napján kelt állásfoglalását lebegtetik. Másrészt az egyeztetés hiányának nincs szankciója ez európai jogban, hiszen akkor az EKB azt a szankciót alkalmazta volna. Ami a statáriális jelleget illeti, valóban van strukturális hasonlóság a mostani perek és a hírhedt rögtönítélő bíróságok eljárásai között. Csak most nem emberéletek, hanem vállalkozások túlélése forog kockán. Sajnálatos, hogy vannak bírák, akik ezt a hasonlóságot nem látják. – Figyelő.hu

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM