Devizahitelek-a hitelnyújtó elaltatta a fogyasztó éberségét

Devizahitelek-a hitelnyújtó elaltatta a fogyasztó éberségét

Devizahitelek-a hitelnyújtó elaltatta a fogyasztó éberségét


dr.Szabó László kártérítési ügyvéd –  Otp Faktoring ellen hasznos lehet:

FIGYELEM! Fontos adalék a cikk végén is!

A felpereseknek – a kockázatfeltáró nyilatkozat alapján – számolniuk kellett a törlesztőrészlet változásával.A tájékoztatás bármilyen irányban és bármilyen mértékben árfolyamváltozásról szólt, és arra is kitért, hogy eredményezhet jelentős törlesztőrészlet növekedést, de csak a rövid távú szerződéseknél ("az árfolyamkockázat különösen a rövid lejáratú jenhitelek esetén jelentős, a hosszú lejáratú jenhitelek ezeknél alacsonyabb devizakockázatot képviselnek, mert hosszabb időszak alatt nagyobb az ingadozások kiegyenlítődésének valószínűsége.")

A fenti magyarázattal a hitelnyújtó elaltatta a fogyasztó éberségét, veszélyérzetét az árfolyam kockázat valós realitása tekintetében ami azt vonja maga után, hogy a Kúria devizahiteles pereket vizsgáló Konzultációs Testülete 2019 április 10-i állásfoglalásában megkövetelt "jelentős mértékű" emelkedésről való tájékoztatás a perbeli – 23 évi, hosszú lejáratú jenhitel – esetében nem valósult meg.

Külön kiemelendő, hogy az Üzletszabályzat kijelentő módban fogalmaz ( " ezeknél alacsonyabb devizakockázatot képviselnek") .

Használhatta volna a "képviselhetnek" kifejezést is amely a fogyasztóban fenntartotta volna a veszélyérzetet és akkor lehet, hogy a szerződést sem írja alá.

De a hitelnyújtó bank célja az volt, hogy csak formailag feleljen meg az rHpt 203.§(1).bekezdésben foglalt követelményeknek de a valós kockázatokat ne tárja fel mert akkor elriasztja a fogyasztót a szerződéskötéstől.

A perbeli kölcsönszerződést hosszú távra — 23 éves időszakra – kötötték, mely időszakra az árfolyamkockázat – a bank tájékoztatása szerint – a jelentős mértéknél alacsonyabb devizakockázatot képviseltek , azonban ez a tájékoztatás valótlan volt mert a hitel felvételekor ( 2008 05.06.) 155,33 Ft/100JPY míg a hitel felmondásakor (2013 09.13.) 227,12Ft/100JPY, ami jelentős árfolyam növekedésnek mondható.

Tehát a hitelnyújtó bank ellentmondásos, ezáltal nem világos és nem érthető tájékoztatása alátámasztja a Kúria devizahiteles pereket vizsgáló Konzultációs Testülete 2019 április 10-i állásfoglalásában foglaltakat:

"…az árfolyamkockázat a következő tipikus esetekben nem terheli a fogyasztót:
– ha a tájékoztatás megtörténtét és elvárt tartalmát a pénzügyi intézmény sem kockázatfeltáró nyilatkozattal, sem a szerződés világos és érthető rendelkezéseivel, sem pedig szóbeli tájékoztatás megtörténtével és tartalmával nem tudja bizonyítani;"

Mivel a hitelnyújtó bank az általa adott tájékoztatás szerint ("… deviza árfolyam napról napra változik….. japán yen esetében pedig bármilyen irányban és bármilyen mértékben, valamint …

Amennyiben a folyósítás napján érvényes árfolyamhoz képest a forint árfolyama gyengül, a devizában megállapított törlesztő részletek forintban megfizetendő ellenértéke akár jelentős mértékben is emelkedhet") kizárólag a rövid lejáratú jenhitelek esetén állította a fenti kockázatokat ezért a perbeli hosszúlejáratú jenhitel esetében a fogyasztó szempontjából nem minősíthető világosnak és érthetőnek (megállapíthatónak sem), hogy a jelentős árfolyamváltozásnak valós lehetősége van, az a hitel futamideje alatt is bekövetkezhet, a fogyasztóra kedvezőtlen árfolyamváltozásnak felső határa nincs, ennek következtében pedig a törlesztőrészlet akár jelentősen is emelkedhet, a kockázatvállalás pedig valós és nem elhanyagolható mértékű.

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Tulajdonképpen a fogyasztó kizárólag a rövid lejáratú jenhitel kockázatairól kapott tájékoztatást amely viszont a perbeli kölcsönszerződésre nem vonatkozik. Dr.Szabó László kártérítési ügyvéd. MÉG EGY KIS ADALÉK:

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM