KÁRTÉRÍTÉS A DEVIZAALAPÚ HITEL KÁROSULTJAINAK

A devizaalapú hitel nem felel meg a Ptk.-ban meghatározott kölcsön fogalmának.

Ptk. 523. § (1) „A kölcsönszerződés alapján a hitelintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés sze­rint visszafizetni.

(2) Ha a hitelező hitelintézet – jogszabály eltérő rendelkezése hiá­nyában – az adós kamat fizetésére köteles.”

A fentiek szerint kölcsönvevő meghatározott összeget, meghatározott időre megkap és azt egy szerződésben meghatározott kamattal növelten kell a futamidő végén visszafizetnie.


A devizaalapú hitelszerződésben forintot kap a kölcsönvevő, forintban is törleszt azonban a devizaárfolyam ingadozásaival felszorozva.

Így az adós nem tudja,hogy éppen mennyi is az az összeg amit a futamidő végén vissza kell fizetnie és nincs is ráhatása a kölcsöntartozás növekedésére.

A bank vételi árfolyamon nyújtja és eladási árfolyamon kéri a hitelt visszafizetni és ezt az árfolyamrést nem szerepelteti a Teljes Hiteldíj Mutatóban emiatt a hitelszerződés semmis.

Ráadásul a bank  ha az árfolyamrés után nem is adózik akkor adócsalást követ el.

Mivel a devizaalapú hitel nem illeszthető a Ptk. keretei közé ezért hibás terméknek minősül.

Ha a hibás termék értékesítése miatt a szolgáltató a felelős mindazon károkért amit a hibás termék okozott.

Mivel a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyta ezt a hibás terméket ezért a magyar állam felelőssége megállapítható mindazon kárért ami a devizaalapú hitelek értékesítése nélkül nem következett volna be.

A kártérítés megalapozottságához azt kell bizonyítani , hogy jogellenes volt a károkozás ( hibás termék) és a kár bekövetkezése okozati összefüggésben van a hibás termékkel.


Vagyis ha valaki éveken keresztül a hibás termék miatt fizetett emelt összegű havi törlesztőrészletet és emiatt nem jutott rendes táplálékra, gyógyszerekre, állandóan stressz gyötörte, nem tudott aludni, pánikrohamok gyötörték, nem tudott emberhez méltó életet élni, az öngyilkosság gondolatával foglalkozott, a stressz következtében fellépő betegségeket szerzett (magas vérnyomás, stroke, infarktus, depresszió,stb.) akkor mindezeket érvényesíteni tudja a magyar állammal szemben.

Természetesen kellenek az orvosi szakvélemények amelyek a tartós stresszel összefüggésbe hozzák az adósok szerzett betegségeit. Az ügyvéd feladata,hogy ezeket a szerzett betegségeket a hibás termékre vezesse vissza.

A hibás termék okozhat vagyoni károkat is abban a tekintetben ,hogy az éveken keresztül fennálló törvénytelen és  túlzott anyagi leterheltség miatt az adós nem tudott vállalkozást beindítani, nem tudott profitot termelni vgyis nemcsak az egészsége ment tönkre hanem a teljes anyagi ellehetelenülés következett be nála a hibás termék okozta  adósrabszolgaság  miatt.

Dr. Szabó V. László

Szólj hozzá

Hozzászólás