A LÉTRE SEM JÖTT SZERZŐDÉSEK TÁRGYALÁSÁT FELFÜGGESZTIK!

A LÉTRE SEM JÖTT SZERZŐDÉSEK TÁRGYALÁSÁT FELFÜGGESZTIK!

A LÉTRE SEM JÖTT SZERZŐDÉSEK TÁRGYALÁSÁT FELFÜGGESZTIK!

A Veszprémi Törvényszék felfüggesztett pereinek újabb folyománya van. A bíró kézhez vette a 4 perben előterjesztett kifogásomat és büntető feljelentésemet. Erre gyorsan utasította a leírót, hogy a csaknem egy éve tárgyalt, betárgyalt ügyben is függessze fel a pert.

Azt hiszem, eljöttek az '50-es évek. Kőkeményen!

Közzéteszem a levelemet:

Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit Katalin
Elnök részére
Tisztelt Elnök Asszony!



Szomorúan kellett megtapasztalnom, hogy Dr. Kovács Zsolt bíró úr, miután értesült a 4 ügyben előterjesztett feljelentésről és kifogásról, utasítást adott a leírójának, hogy a 2014. december 8-án megtartandó tárgyalással kapcsolatban is írja le a felfüggesztő végzést.

Nos, a 20.370/2014. sz. ügyben a felperes tény és jogállítása az volt, hogy a felek között nem jött létre érvényesen olyan szerződés, mely a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá esne. E körben – a szerződés létre nem jöttének alátámasztása érdekében – a felperes bizonyítási indítvánnyal élt. Ennek keretén belül az indítványt a bíróság nem utasította el, a 8-i tárgyalásra elvileg tanúként kellett volna idézni 5 személyt, akiket taxatíve soroltunk fel.

A bíróság intézkedést nem tett az ügyben, a pert – jelen pillanatban látottak alapján – egyszerűen szabotálja.

A polgári perrendtartás alapján a bíróság a fél nyilatkozatától nem térhet el. Márpedig, ha kifejtem, miért nem tartozik a felfüggesztésre alapot szolgáltató törvény hatálya alá a perbeli jogvita, a bíró csak célzatos kötelezettségszegéssel, iratellenesen állapíthatja meg a törvény hatályát. Ez nem egyszerű jogi tévedés, hanem adott esetben felmerül a hivatali visszaélés alapos gyanúja.

Tekintettel arra, hogy az ügyeimben eljáró bíró minden deviza alapú hitelben előterjesztett kereset alapján megtagadja a jogvita elbírálását, azt tapasztalom, ma Magyarországon tudatos bírói magatartás akadályozza meg a fogyasztók jogérvényesítését. Ez olyan szintű jogsértés, melyet elképzelhetetlennek tartottam eddig. És sajnos az is életszerű, hogy ez valamilyen központi intézkedés alapján történt.

A bírónak nyilván esze ágában sincs a kifogást érdemben megvizsgálni, ha a perben tett jognyilatkozatokat is tudatosan hagyja figyelmen kívül.
Tekintettel arra, hogy a bírói kar retorziójától félek, jelen levelemet megküldöm ügyvédi kamarám elnökének, mint „előzetes igazoló jelentést”.



Egyszerűen értelmezhetetlen az, ami itt történik. És a jogállamba vetett maradék hitem törik darabokra a bírói magatartás súlya alatt.
Az egész levelezés részét fogja képezni az Emberi Jogok Európai Bírósága felé előterjesztendő beadványomnak.

Tisztelettel:
Dr. Marczingós László ügyvéd

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM