A LÉTRE SEM JÖTT SZERZŐDÉSEK TÁRGYALÁSÁT FELFÜGGESZTIK!

A LÉTRE SEM JÖTT SZERZŐDÉSEK TÁRGYALÁSÁT FELFÜGGESZTIK!

A LÉTRE SEM JÖTT SZERZŐDÉSEK TÁRGYALÁSÁT FELFÜGGESZTIK!

A Veszprémi Törvényszék felfüggesztett pereinek újabb folyománya van. A bíró kézhez vette a 4 perben előterjesztett kifogásomat és büntető feljelentésemet. Erre gyorsan utasította a leírót, hogy a csaknem egy éve tárgyalt, betárgyalt ügyben is függessze fel a pert.

Azt hiszem, eljöttek az '50-es évek. Kőkeményen!

loading...

Közzéteszem a levelemet:

Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit Katalin
Elnök részére
Tisztelt Elnök Asszony!Szomorúan kellett megtapasztalnom, hogy Dr. Kovács Zsolt bíró úr, miután értesült a 4 ügyben előterjesztett feljelentésről és kifogásról, utasítást adott a leírójának, hogy a 2014. december 8-án megtartandó tárgyalással kapcsolatban is írja le a felfüggesztő végzést.

Nos, a 20.370/2014. sz. ügyben a felperes tény és jogállítása az volt, hogy a felek között nem jött létre érvényesen olyan szerződés, mely a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá esne. E körben – a szerződés létre nem jöttének alátámasztása érdekében – a felperes bizonyítási indítvánnyal élt. Ennek keretén belül az indítványt a bíróság nem utasította el, a 8-i tárgyalásra elvileg tanúként kellett volna idézni 5 személyt, akiket taxatíve soroltunk fel.

A bíróság intézkedést nem tett az ügyben, a pert – jelen pillanatban látottak alapján – egyszerűen szabotálja.

loading...

A polgári perrendtartás alapján a bíróság a fél nyilatkozatától nem térhet el. Márpedig, ha kifejtem, miért nem tartozik a felfüggesztésre alapot szolgáltató törvény hatálya alá a perbeli jogvita, a bíró csak célzatos kötelezettségszegéssel, iratellenesen állapíthatja meg a törvény hatályát. Ez nem egyszerű jogi tévedés, hanem adott esetben felmerül a hivatali visszaélés alapos gyanúja.

Tekintettel arra, hogy az ügyeimben eljáró bíró minden deviza alapú hitelben előterjesztett kereset alapján megtagadja a jogvita elbírálását, azt tapasztalom, ma Magyarországon tudatos bírói magatartás akadályozza meg a fogyasztók jogérvényesítését. Ez olyan szintű jogsértés, melyet elképzelhetetlennek tartottam eddig. És sajnos az is életszerű, hogy ez valamilyen központi intézkedés alapján történt.

A bírónak nyilván esze ágában sincs a kifogást érdemben megvizsgálni, ha a perben tett jognyilatkozatokat is tudatosan hagyja figyelmen kívül.
Tekintettel arra, hogy a bírói kar retorziójától félek, jelen levelemet megküldöm ügyvédi kamarám elnökének, mint „előzetes igazoló jelentést”.Egyszerűen értelmezhetetlen az, ami itt történik. És a jogállamba vetett maradék hitem törik darabokra a bírói magatartás súlya alatt.
Az egész levelezés részét fogja képezni az Emberi Jogok Európai Bírósága felé előterjesztendő beadványomnak.

Tisztelettel:
Dr. Marczingós László ügyvéd

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
VISZIK A HÁZADAT! NÉZD, HALLGASD, ADD TOVÁBB!
VISZIK A HÁZADAT! NÉZD, HALLGASD, ADD TOVÁBB!

VISZIK A HÁZADAT! NÉZD, HALLGASD, ADD TOVÁBB! A KORMÁNY ÖRDÖGI TERVE! Videó alább! Dr. Damm Andrea: a Fidesz nem készül...

FORINTOSÍTÁS - PADLÓRA KÜLDTÉK AZ ÁRFOLYAMGÁTASOKAT IS.
FORINTOSÍTÁS – PADLÓRA KÜLDTÉK AZ ÁRFOLYAMGÁTASOKAT IS

FORINTOSÍTÁS - PADLÓRA KÜLDTÉK AZ ÁRFOLYAMGÁTASOKAT IS Jól elintézték az árfolyamgátasokat (IS) a forintosítással Az árfolyamgátas ügyfelek választás elé kerülnek...

Close