VARGA-DAMM ANDREA – AUTÓSOK FIGYELEM!

VARGA-DAMM ANDREA - AUTÓSOK FIGYELEM!

VARGA-DAMM ANDREA – AUTÓSOK FIGYELEM!

[good_old_share]

Kedves Barátaim!

 

Mindenkit, akit érint, felhívok arra, hogy ha olyan helyzetben van, hogy gépjármű hitele okán a pénzügyi intézmény a kormányhivataltól kérte a gépjárműve forgalomból történő kivonását, az alábbi kérelemmel fordulhat vagy az illetékes bírósághoz, vagy lakóhelye szerinti jegyzőhöz.

Kérlek Benneteket, ha Ti nem is vagytok érintve, osszátok meg ezt az üzenetet, hogy olyanokhoz is eljussanak, akik valóban ilyen helyzetben vannak és segítségre szorulnak!"….. Járásbíróság
cím:

Tisztelt Bíróság!

……………….felperes a ….. ellen az alábbiakban terjesztem elő kereseti kérelmemet.

…. napján kelt az a …. számú határozat, amely szerint alperes azért, mert a törzskönyve a gépjárművemnek nála van, kérte a gépjármű forgalomból történő kivonását. Ebben az az egyszerű indoklása a hatóságnak, hogy azért teheti ezt meg az alperes velem szemben, mert nála van a gépjármű törzskönyve.

loading...

Miután egy gépjármű alapvető rendeltetése a birtokos által a közúti forgalomban történő használat, s a 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bekezdés a./ pontja kimondja, hogy a közlekedésben olyan járművel szabad részt venni, amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van, nem kétséges, hogy alperes ezen tettével akadályoz a gépjármű rendeltetésszerű birtoklásában, háborít zavartalan birtoklásomban.

A Ptk. 5:13. § (1) bekezdése szerint a tulajdonost tulajdonjogának tárgyán – jogszabály és mások jogai által megszabott korlátok között – teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg. A (2) bekezdés meghatározza, hogy a tulajdonost megilleti különösen a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga. A (3) bekezdés rendelkezik arról, hogy a tulajdonosnak joga van minden jogosulatlan behatás kizárására.Az 5:14. § (1) bekezdése szól arról, hogy a birtokba vehető testi tárgy tulajdonjog tárgya lehet.
Az 5:21. § szerint a tulajdonost megilleti a birtoklás joga és a birtokvédelem.
Az 5:1. § (1) bekezdés kimondja, hogy birtokos az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja.
Az 5:5. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. A (2) bekezdés szól arról, hogy a birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti.

Az 5:7. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól.

Tekintettel tehát arra, hogy az alperes a tulajdonomban álló gépjárművem jogszerű és rendeltetésszerű birtoklásában jogalap nélkül háborít azzal, hogy kérte a ….. forgalmi rendszámú gépjárművem forgalomból történő kivonását, kérem a T. Bíróságot, hogy állapítsa meg, alperes birokláshoz való jogomban megsértett, tilos önhatalmat gyakorolt, s kötelezze alperest arra, hogy azon birtoklásomban való zavarását, amely a gépjármű forgalomból történő kivonásának kezdeményezésében mutatkozott meg, szüntesse meg! Kérem a T. Bíróságot, hogy rendelje el a jogerős ítélet megküldését a …. megyei Kormányhivatalnak.

Kérem egyúttal a T. Bíróságot, hogy hozzon az ügyben ideiglenes intézkedést a Pp. 156. § (1) bekezdése alapján, amely azt mondja ki, hogy a bíróság kérelemre ideiglenes intézkedéssel elrendelheti a kereseti kérelemben (viszontkeresetben), illetve az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben foglaltak teljesítését, ha ez közvetlenül fenyegető kár elhárítása vagy a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása, illetve a kérelmező különös méltánylást érdemlő jogvédelme érdekében szükséges.Nem vitás, hogy alperes azon magatartása, amely a törzskönyv jogellenes magánál tartását jelenti, a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartását szolgálja, s ezen magatartásával alperes velem, mint tulajdonossal és jogszerű birtokossal szemben, olyan uralmat gyakorol, amely elfogadhatatlan. Egyúttal különös méltánylást érdemlő jogvédelmi helyzetben is vagyok: ………………………..(személyes körülmények, amelyek miatt a gépjármű használata elengedhetetlen). Kérem mindezekre tekintettel a T. Bíróságot, hogy ideiglenes intézkedéssel kötelezze alperest a …………….forgalmi rendszámú gépjármű törzskönyvének 3 napon beüli kiadására!

Tisztelettel:
…….."

Kérlek Benneteket, ha Ti nem is vagytok érintve, osszátok meg ezt az üzenetet, hogy olyanokhoz is eljussanak, akik valóban ilyen helyzetben vannak és segítségre szorulnak!

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

Facebook hozzászólások

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM