TÖRZSKÖNYV VISSZAKÉRŐ, AUTÓSOKNAK!

Törzskönyv visszakérő, Autósoknak! 

Bank neve, címe:………………………………………………………

Tárgy: Gépkocsi törzskönyv valamint, opciós szerződés törléséhez szükséges lemondó nyilatkozat

megküldése tulajdonos/birtokos részére

Hivatkozási szám: …………………….

Tisztelt Cím!


Felhívom a Tisztelt Cím figyelmét, hogy a ………………. számon önöknél nyilvántartott ………….. frszú. gépkocsi vásárlásával kapcsolatos opciós-szerződés ………………… –n hatályát vesztette, a Ptk.374.§. (2) alapján. Az említett opciós szerződés-kötésének dátuma: …………………

Mivel az opciós-szerződés a fent hivatkozott hatályos jogszabályban lehetséges maximum határideje lejárt, ennek okán, kérem megküldeni levelezési címemre 30 (azaz harminc) napon belül a fent említett gépkocsi TÖRZSKÖNYV nevű igazoló okmányát, amit a hatályos jogszabály a tulajdonos birtokában tartani rendel, valamint az opciós szerződés törléséhez szükséges lemondó nyilatkozatot. Az opciós szerződéseket a Ptk. 375. § és a 374. §. szabályozza.

* Ptk. 375. § (1) Ha a tulajdonos másnak vételi jogot (opció) enged, a jogosult a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. A vételi jogra vonatkozó megállapodást – a dolog és a vételár megjelölésével – írásba kell foglalni. (2) A határozatlan időre kikötött vételi jog hat hónap elteltével megszűnik; az ezzel ellentétes megállapodás semmis. (4) Egyebekben a vételi jogra a visszavásárlási jog szabályait kell alkalmazni.

* – Ptk. 374. § (1) Az eladott dolog visszavásárlásának jogát az adásvételi szerződéssel egyidejűleg írásba kell foglalni. A visszavásárlás az eladónak a vevőhöz intézett nyilatkozatával jön létre. (2) A visszavásárlási jogot legfeljebb öt évre lehet kikötni; az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Hivatkozom továbbá a Legfelsőbb Bíróság Pfv. IX. 21.323/2010/6. számú ítéletét, amely kimondja, hogy „ A Ptk 375.§. (4) bek. alapján a vételi jog esetében is irányadó a Ptk 374.§. (2) bekezdése értelmében vételi jogot legfeljebb 5 évre lehet kikötni, az ezzel ellentétes megállapodás pedig semmis.

A fenti jogszabályhelyekre való hivatkozással a korábban kötött opciós szerződésünk hatályát vesztette, tehát semmis. (Amennyiben nem található egyértelmű határidő vagy vételár a szerződésben, akkor pedig már a megkötés pillanatában (ex nunc) semmisé vált az opciós jog! )


Amennyiben Önök álláspontja szerint, a törzskönyv cégüknél letétben van, akkor hivatkozva a Ptk. 466. § -ra a fentebb említett, "letétbe helyezett" törzskönyvet VISSZAKÖVETELEM! Ptk.466. § (1) –ra mely kimondja:

* A letevő a dolgot bármikor visszakövetelheti; a letéteményes pedig a letéti szerződést, ha a letét időtartamát a szerződésben nem állapították meg, tizenöt napi felmondással bármikor megszüntetheti.

Mivel a törvényben adott határidőn belül, a fentebb említett Ptk. 374. § (1) alapján Önök tőlem, mint eladótól, semmilyen nyilatkozatot nem kaptak, ami a visszavásárlást illeti, így jogszerű formában nem tarthatják maguknál a törzskönyvet!

Amennyiben a HPT. 215/B. § (7) szabályozása szerint, 30 napon belül a törzskönyvet valamint az opciós szerződés törléséhez szükséges lemondó nyilatkozatot nem küldik meg részemre, jogorvoslati lehetőségeimmel élni fogok, elsősorban az MNB irányába. 

Dátum, aláírás

Forrás: Facebook-Békési László

Szólj hozzá

Hozzászólás