TÖRZSKÖNYV VISSZAKÉRŐ, AUTÓSOKNAK!

TÖRZSKÖNYV VISSZAKÉRŐ, AUTÓSOKNAK!

Törzskönyv visszakérő, Autósoknak! 

Bank neve, címe:………………………………………………………

Tárgy: Gépkocsi törzskönyv valamint, opciós szerződés törléséhez szükséges lemondó nyilatkozat

megküldése tulajdonos/birtokos részére

Hivatkozási szám: …………………….

Tisztelt Cím!


Felhívom a Tisztelt Cím figyelmét, hogy a ………………. számon önöknél nyilvántartott ………….. frszú. gépkocsi vásárlásával kapcsolatos opciós-szerződés ………………… –n hatályát vesztette, a Ptk.374.§. (2) alapján. Az említett opciós szerződés-kötésének dátuma: …………………

Mivel az opciós-szerződés a fent hivatkozott hatályos jogszabályban lehetséges maximum határideje lejárt, ennek okán, kérem megküldeni levelezési címemre 30 (azaz harminc) napon belül a fent említett gépkocsi TÖRZSKÖNYV nevű igazoló okmányát, amit a hatályos jogszabály a tulajdonos birtokában tartani rendel, valamint az opciós szerződés törléséhez szükséges lemondó nyilatkozatot. Az opciós szerződéseket a Ptk. 375. § és a 374. §. szabályozza.

* Ptk. 375. § (1) Ha a tulajdonos másnak vételi jogot (opció) enged, a jogosult a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. A vételi jogra vonatkozó megállapodást – a dolog és a vételár megjelölésével – írásba kell foglalni. (2) A határozatlan időre kikötött vételi jog hat hónap elteltével megszűnik; az ezzel ellentétes megállapodás semmis. (4) Egyebekben a vételi jogra a visszavásárlási jog szabályait kell alkalmazni.

* – Ptk. 374. § (1) Az eladott dolog visszavásárlásának jogát az adásvételi szerződéssel egyidejűleg írásba kell foglalni. A visszavásárlás az eladónak a vevőhöz intézett nyilatkozatával jön létre. (2) A visszavásárlási jogot legfeljebb öt évre lehet kikötni; az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Hivatkozom továbbá a Legfelsőbb Bíróság Pfv. IX. 21.323/2010/6. számú ítéletét, amely kimondja, hogy „ A Ptk 375.§. (4) bek. alapján a vételi jog esetében is irányadó a Ptk 374.§. (2) bekezdése értelmében vételi jogot legfeljebb 5 évre lehet kikötni, az ezzel ellentétes megállapodás pedig semmis.

A fenti jogszabályhelyekre való hivatkozással a korábban kötött opciós szerződésünk hatályát vesztette, tehát semmis. (Amennyiben nem található egyértelmű határidő vagy vételár a szerződésben, akkor pedig már a megkötés pillanatában (ex nunc) semmisé vált az opciós jog! )


Amennyiben Önök álláspontja szerint, a törzskönyv cégüknél letétben van, akkor hivatkozva a Ptk. 466. § -ra a fentebb említett, "letétbe helyezett" törzskönyvet VISSZAKÖVETELEM! Ptk.466. § (1) –ra mely kimondja:

* A letevő a dolgot bármikor visszakövetelheti; a letéteményes pedig a letéti szerződést, ha a letét időtartamát a szerződésben nem állapították meg, tizenöt napi felmondással bármikor megszüntetheti.

Mivel a törvényben adott határidőn belül, a fentebb említett Ptk. 374. § (1) alapján Önök tőlem, mint eladótól, semmilyen nyilatkozatot nem kaptak, ami a visszavásárlást illeti, így jogszerű formában nem tarthatják maguknál a törzskönyvet!

Amennyiben a HPT. 215/B. § (7) szabályozása szerint, 30 napon belül a törzskönyvet valamint az opciós szerződés törléséhez szükséges lemondó nyilatkozatot nem küldik meg részemre, jogorvoslati lehetőségeimmel élni fogok, elsősorban az MNB irányába. 

Dátum, aláírás

Forrás: Facebook-Békési László

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM