NINCS PÉNZED ÜGYVÉDRE? VÉGREHAJTÁS? PÁRTFOGÓ ÜGYVÉD KIRENDELÉSE! + LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM!

NINCS PÉNZED ÜGYVÉDRE? VÉGREHAJTÁS? PÁRTFOGÓ ÜGYVÉD KIRENDELÉSE! + LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM!

NINCS PÉNZED ÜGYVÉDRE? VÉGREHAJTÁS? PÁRTFOGÓ ÜGYVÉD KIRENDELÉSE! + LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM!

[good_old_share]


FIGYELEM! A BEVEZETŐ ALATT OLVASHATÓ DOKUMENTUM LETÖLTHETŐ AZ OLDAL ALJÁN LÉVŐ LINKRŐL IS!

 

Tisztelt Nemzeti Civil Kontroll!

Múltkori levelében említette, hogy várják további „deviza”-hiteles írásaimat.

 

Gondoltam, hogy két hét alatt esetleg felbukkan egy hír, ami arról számol be, hogy egy kilakoltatás során a végrehajtottak, vagy a kilakoltatások ellen fellépő akciócsoportok felhívták volna a végrehajtók és a rendőrök becses figyelmét arra, hogy intézkedéseikkel túllépik a hatáskörüket.A rendőrparancsnok kezébe nyomták volna a Handó-féle beadványt megkérdezve, hogy szerinte hány évet kell arra várni egy jogállamban, hogy az OBH elnöke kérjen ebben az ügyben egy kúriai állásfoglalást – kérne-e eligazítást a Belügyminisztériumból, hogy ilyenkor mi a teendő.

Ha így történt volna, lehetne folytatni nyilvánosan a jogviszony kiértékelését mindenki okulására.

De nem láttam ennek nyomát.

Márpedig amíg a természetes kötelem kérdése a bíróságok előtt megkerülhetetlenül tehát sok végrehajtási ügyben fel nem lesz vetve, addig nincs értelme a folytatásnak.

Addig a végrehajtásokat fogják folytatni…

Mivel tudom, hogy a végrehajtás alá vontaknak pillanatnyilag nincs pénze ügyvédre sem, ezért a honlapomra feltettem egy kérelem tervezetet, amit a végrehajtás alatt állók a maguk felelősségére ingyen használhatnak az eljárás megindítására.

 

A végére beleírtam, hogy ha érdemi eljárásra kerül sor, akkor azért kérik pártfogó ügyvéd kirendelését.

(A kérelem a www.macsay.hu Háború a nemzetért fejezetében található.)

Hogy eljut-e hozzájuk ennek a híre vagy a Civilkontroll olvasói a sorsukra hagyják őket, az önön múlik, kedves Olvasó.

Hogy élnek-e vele, továbbadják-e a hírt, az pedig a „deviza”-hiteleseken. Kérem, segítsenek egymáson! Mácsay József.

Tisztelt … Bíróság!

Alulírott

nevem:                                                                          …

lakóhelyem (lakóhely hiányában tartózkodási hely):  …kézbesítési cím:                                                            …

születési hely és idő:                                                    …

anyám neve:                                                                 …

 

nevem:                                                                          …

lakóhelyem (lakóhely hiányában tartózkodási hely):  …

kézbesítési cím:                                                            …

születési hely és idő:                                                    …

anyám neve:                                                                 …

 

nevem:                                                                          …

lakóhelyem (lakóhely hiányában tartózkodási hely):  …

kézbesítési cím:                                                            …

születési hely és idő:                                                    …

anyám neve:                                                                 …

 

nevem:                                                                          …

lakóhelyem (lakóhely hiányában tartózkodási hely):  …

kézbesítési cím:                                                            …

születési hely és idő:                                                    …

anyám neve:                                                                 …,

mint adós

a végrehajtást kérő

cégneve:                                                                       …székhelye:                                                                     …

kézbesítési cím (ha székhelytől eltér):                         …

nyilvántartó hatóság:                                                    … Törvényszék Cégbíróság

nyilvántartási száma:                                                    …

adószáma:                                                                    …

eljáró képviselőjének neve és kézbesítési címe:          …

kérelmére

végrehajtható okiratot  kiállító személy, szerv neve:  …

vh. elrendelésekor kiállított végrehajtható okirat száma:      …

által kiállított

?végrehajtási lap? VAGY ?végrehajtási záradék?

alapján

végrehajtást foganatosító végrehajtó neve:                  …

végrehajtást foganatosító végrehajtó székhelye:          …

előtt

végrehajtási ügy száma:                                               …

ügyszámon folyamatos végrehajtási eljárásban

?végrehajtási lap visszavonása? VAGY ?végrehajtási záradék törlése?

iránti kérelmet terjesztek elő a bírósági végrehajtásról szóló a 1994. évi LIII. törvény 212. § (1) bekezdése alapján.

Kérelmem indokolásául tisztelettel előadom, hogy a végrehajtás alapjául fekvő pénzügyi jogviszonyban járatlan végrehajtást elrendelő szerv figyelmen kívül hagyva a Ptk 204. § (1) bekezdése alapján felhívott Ptk 204. § (3) bekezdésében előírt hivatalból való eljárási kötelezettségét a végrehajtható okiratot a törvény megsértésével állította ki.

Kérelmem jogalapjaként

loading…


hivatkozom a Vht.  211. § (1) bekezdésére, amely szerint „Ha a bíróság a végrehajtási lapot a törvény megsértésével állította ki, a végrehajtási lapot vissza kell vonni.”; illetve

a Vht. 211. § (2) bekezdésére, amely szerint: „Ha a bíróság az okiratot a törvény megsértésével látta el végrehajtási záradékkal, a végrehajtási záradékot törölni kell.”

Kérelmemet a Vht. 212. § (1) bekezdése alapján terjesztettem elő, amely szerint: „A végrehajtást elrendelő bíróság a végrehajtási lap visszavonását, illetőleg a végrehajtási záradék törlését bármelyik fél kérelmére, a végrehajtó jelentése alapján vagy saját kezdeményezéséből végzéssel bármikor elrendelheti.”

A törvény megsértésével kapcsolatosan hivatkozom a régi Ptk. 204. §-ban írt anyagi jogszabályra, amely a kérdés hivatalbóli vizsgálatát az eljáró bíróság kötelezettségévé teszi.

A Facebook nem mutatja meg neked a számodra valóban fontos híreket. Cenzúráznak. Ők döntik el, hogy mit olvashatsz és mit nem! Ha te sem akarod, hogy mások döntsék el milyen híreket láthass kattints, és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Kérelmem érdemi indokolásául tisztelettel előadom, hogy úgy, amint a végrehajtást elrendelő szervnek, úgy nekem sem volt korábban tudomásom arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, dr. Járai Zsigmond úr az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottsága „2002-2010 közötti lakossági deviza eladósodás okainak feltárását, valamint az esetleges kormányzati felelősséget vizsgáló albizottságának” 2011. november 3-i ülésén történő hivatalos meghallgatása során a bizottság tagjainak elmondta, hogy:

Számos előadásban, ha megengedik, elmondom, igyekeztem felhívni a figyelmet, hogy aki svájcifrank-hitelszerződést ír alá, az tulajdonképpen két szerződést ír alá egy időben. Egyrészt egy hitelszerződést, másrészt pedig egy fogadást köt, egy hosszú lejáratú fogadást, hogy a svájci frank árfolyama a hiteltörlesztés időszakában és kamatfizetés időszakában mennyi lesz. Én a magam részéről elmondtam számtalanszor, a lóversenyt tisztességesebb fogadásnak tartom, mint a devizaárfolyamra való spekulációt. És az volt a benyomásom, hogy a lakosság döntő része ezt a szerencsejáték vagy fogadás részét a hitelszerződésnek, nem igazán érzékelte, és arra számítottak, hogy a svájci frank árfolyama tartósan stabil maradhat. Egyébként abban az időben vezető bankárokkal való beszélgetés is ezt támasztotta nekem alá, hogy maguk a bankok is arra számítottak, hogy tartósan stabil maradhat a svájci frank árfolyama. Komoly bankárok bizonygatták nekem, hogy nem a nagyobb nyereség értelmében, hanem a lakosság alacsonyabb terhei érdekében alakították ki a svájcifrank hitelkonstrukciókat.”

(AIB-DEV-2011 2011. november 3-i ülés jegyzőkönyve, 7. oldal negyedik bekezdés)

Lásd:

http://www.parlament.hu/biz39/bizjkv39/AIB/A412/1111031.pdf

loading…


A végrehajtás alapjául fekvő jogviszonyra alkalmazandó a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a régi Ptk. 204. § (1) bekezdése szerint:

„Bírósági úton nem lehet érvényesíteni

a) a játékból vagy fogadásból eredő követeléseket, kivéve, ha a játékot vagy fogadást állami engedély alapján bonyolítják le;

b) a kifejezetten játék vagy fogadás céljára ígért vagy adott kölcsönből eredő követeléseket;

(2) A bírósági úton nem érvényesíthető követelés biztosítására kötött szerződés semmis; az önkéntes teljesítést azonban nem lehet visszakövetelni.

(3) Azt, hogy a követelés bírósági úton nem érvényesíthető, hivatalból kell figyelembe venni. Ezt a rendelkezést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az elévült követelésekre nem lehet alkalmazni.”

A másolatban kérelmemhez csatolt, 2012. július 06-án kelt és az ugyancsak csatolt tértivevény tanúsága szerint 2012. július 09. napján az Országos Bírósági Hivatal elnöke megbízottjának postai úton kézbesített beadványra tekintettel az ezen időpontot követő végrehajtással valószínűsíthetően nekem okozott károk vonatkozásában jogfenntartással élek a magyar állammal – Magyarországgal szemben.

Kérem, hogy tisztelt bíróságuk a jelen kérelmemben foglaltak elbírálásáig rendelkezzen a végrehajtási eljárás felfüggesztéséről.

Kérem, hogy tisztelt bíróságuk az egységes joggyakorlat érdekében saját eljárását megelőzően hivatalból tisztázza az OBH Elnökénél, hogy az ügyben az elmúlt hat évben kezdeményezte-e a Kúria jogegységi határozatát, ennek hiányában pedig kérelmemben foglaltak szerint határozzon.

Jogban járatlan emberként kérem, hogy amennyiben a kérelmem szerinti döntéshez további beadványok készítésére van szükség, úgy tisztelt bíróságuk rendeljen ki a számomra pártfogó ügyvédet. Ennek indokolásául előadom, hogy a végrehajtási eljárás miatt ügyvédi költség megfizetésére már nincs anyagi lehetőségem.

Tisztelettel:

………………………………….., 2018. május …….

 

…………………………………..     ………………………………….

Melléklet: szöveg szerinti beavatkozási kérelem és tértivevény másolata.

Letölthető: 2018-05-13 Vht 211-1 kérelem

[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM