DEVIZAÜGY – ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKI TITKÁRSÁGÁTÓL.

DEVIZAÜGY - ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKI TITKÁRSÁGÁTÓL.

DEVIZAÜGY – ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKI TITKÁRSÁGÁTÓL.

[good_old_share]


– kérem megosztani –

 

DEVIZAHITELES CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS AZ
ORSZÁGGYŰLÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁHOZ

Bánki Erik (Fidesz) – elnök
Dr. Czomba Sándor (Fidesz) – alelnök
Manninger Jenő (Fidesz) – alelnök
Dr. Mengyi Roland – alelnök
Tóth Csaba (MSZP) – alelnök
Bencsik János (Fidesz) – tag
Dr. Galambos Dénes (Fidesz) – tag
Hadházy Sándor (Fidesz) – tag
Riz Gábor (Fidesz) – tag
Tiffán Zsolt (Fidesz) – tag
Dr. Szakács László (MSZP) – tag
Volner János (Jobbik) – tag
Z. Kárpát Dániel (Jobbik) – tag
Hollik István (KDNP) – tag
Schmuck Erzsébet (LMP) – tag



Tisztelt Országgyűlés Gazdasági Bizottsága!

 

Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság 2018.01.25. kelt "történelmi devizajogi felülvizsgálat" tárgyú kezdeményezéssel fordult az államhatalmi ágak vezetőihez, akik közül Dr. Kövér László házelnök nevében eljáró Elnöki Titkárság az ide csatolt 2018.02.05. kelt válaszlevelében arról tájékoztatott, hogy a "devizahitelesek kártalanításáról rendelkező törvényjavaslat kezdeményezését" a Házbizottság 137.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága részére továbbította és ennek ügyében a továbbiakban a címzett Gazdasági Bizottság ad tájékoztatást.



Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság időközben 2018.02.04. napján tartott társasági éves nyílt gyűlésén tovább pontosította kezdeményezését és az a www.jogesigazsag.hu honlapunk kezdő oldalán "devizajogi és ítélkezési gyakorlat felülvizsgálata" lentebb is mellékelt részletes tartalommal megismerhető.

Kúria 6/2013 PJE határozatában foglalt devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződések bírói műhibás jogértelmezésével – a lentebb is mellékelt civil társasági elemzésünk szerint – nyilvánvalóan megtévesztette a Kormányt és az Országgyűlést, amely az Alaptörvény, valamint a jogalkotásról szóló és a jogalkotás társadalmi előkészítéséről szóló törvényekben a társadalom érintett devizaadós csoportjai mellőzésével, továbbá a jogtudomány és az interdiszciplináris társtudományok (közgazdaságtan, pénzügytan, számvitel) szakértői véleményének beszerzése nélkül hozta meg a devizatörvényeket (DH-1-2-3).

Országgyűlés Gazdasági Bizottságát ezúton kérjük, hogy az Ogytv. (2012. évi XXXVI. tv. – törvényi házszabály) és a HHSZ (10/2014. (II.24.) ogy. határozat – határozati házszabály) idevágó és alábbiakban idézett házszabályi rendelkezések alapján kezdeményezésünknek adjon helyt és mint állandó bizottságnak megengedett vizsgálati tevékenysége körében tárgyalja meg előterjesztésünket, arra civil társaságunk képviselőit és más devizahiteles érdekvédelmi szervezetek képviselőit hívja meg és biztosítsa a vizsgálati tevékenységének sajtónyilvánosságát.

HHSZ 137.§

 

(1) Az Országgyűléshez érkezett – irománynak nem minősülő – beadványokat a házelnök a beadvány tárgya szerint feladatkörrel rendelkező bizottságnak vagy a főigazgatónak adja át intézkedésre, vagy azokat a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervhez továbbítja.
(2) Az országgyűlési bizottságok, a képviselőcsoportok, a képviselők és a szószólók a hozzájuk érkezett beadványokat önállóan dolgozzák fel.

  
Ogytv. 10/A. 

loading...

A BIZOTTSÁGOK VIZSGÁLATI TEVÉKENYSÉGE

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

27/A.§

(1) Az országgyűlési bizottság – a vizsgálóbizottság kivételével – saját elhatározása alapján folytathat vizsgálatot valamely feladatkörét érintő olyan ügyben, amelynek megvizsgálására az Országgyűlés a 24.§ (1) bekezdése alapján vizsgálóbizottságot küldhet ki.
(2) Az állandó bizottság vizsgálati tevékenységére – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a 25.§-t és a 26.§-t kell a alkalmazni.
(3) Az állandó bizottságon kívüli egyéb országgyűlési bizottság a vizsgálata során a vizsgálati tevékenységével összefüggő irattal, adattal vagy egyéb információval rendelkező személyt, szervet vagy szervezetet a vizsgálati tevékenységében való közreműködésre kérhet fel. Az állandó bizottságon kívüli egyéb országgyűlési 
bizottság vizsgálati tevékenységére a 10. alcím nem alkalmazható.

Melléklet: Devizahiteles Közlemény (kattints)

Tisztelettel: Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság jogi képviseletében, Dr. Kriston István ügyvéd, európajogi (pénzügyi) szakjogász. e-mail: drkristonugyved@gmail.com.



[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM