MENNYI AZ “ADÓSSÁGOD”? EZT MONDTA A BANK? BIZTOS, HOGY ANNYI?? – ADD TOVÁBB!

MENNYI AZ "ADÓSSÁGOD"? EZT MONDTA A BANK? BIZTOS, HOGY ANNYI?? - ADD TOVÁBB!
loading...

Közjegyzői záradékolás esetén :

[good_old_share]


"A Pp. 195. § (1) bekezdésére figyelemmel azonban a közjegyző által közokiratba foglalt ténytanúsítványa egyáltalán nem bizonyítja azt, hogy annyival tartozik az adós, amennyit a hitelező a közjegyzővel saját elgondolása alapján közöl(t). Ehelyett a közjegyzők által készített kölcsönszerződések ténylegesen a bankok szerződései, a közjegyzők által készített ténytanúsítványok pedig csak azt tanúsítják, hogy a bankok szerint mennyi a tartozásuk az adósoknak.
Azonban a bank végrehajtási joga éppen a bank által egyoldalúan közölt adatokon alapul. Tehát a bíróságon kívüli végrehajthatóság a közjegyzői okirat azon adatain alapul, amelyeket az de facto és de iure nem igazol, és amely adatokat kizárólag a bank szolgáltat.

loading...

Ezekre nézve semmilyen közjegyzői ténytanúsítvány nem állítható ki, és erre nézve végrehajtási záradékkal sem látható el, hiszen ezek a közjegyzői okirat szerint is csak az egyik fél előadásán alapulnak, így a tanúsítvány kiállítása a közjegyzői törvény (Kjtv.) vonatkozó rendelkezéseibe is ütközik.

Emellett az, hogy az adós elfogadja a közjegyző által közokiratba foglalt banki állítást, mint a végrehajtás alapját, egyértelműen a későbbi perbeli jogképességet korlátozza, illetve előre lemond a megtámadás jogáról! 
Az előbbi a Ptk. 8. §, utóbbi a Ptk. 236. és 207. § alapján érvénytelen (lásd pl.: ÍH 2005/111. sz. döntés). Nem beszélve arról, hogy a közjegyző ilyen tartalmú általános szerződéses feltétel gyakorlásával a fogyasztóvédelmi alapvető kötelezettségeket egyáltalán nem tartja tiszteletben és kötelezettségszegése egyértelműen a bank magatartásának leplezését, elősegítését jelenti, egy esetlegesen elkövetett bűncselekményhez nyújt segítséget.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

A közjegyzői közreműködés így alaptalan, a létrejött szerződés, mint közokirat érvénytelen, mivel a közjegyzőkre vonatkozó törvényi feltételekbe ütközik. Emellett pedig az ilyenfajta közokiratba foglalás, mint általános szerződési feltétel, eleve tisztességtelen."  :/forrás : Don Marcello/-Éva Nagy. [good_old_share]

loading…


Read previous post:
MENYHÉRT PÉTER LEVELE RÉTVÁRI BENCE ÁLLAMTITKÁRNAK
MENYHÉRT PÉTER LEVELE RÉTVÁRI BENCE ÁLLAMTITKÁRNAK

MENYHÉRT PÉTER LEVELE RÉTVÁRI BENCE ÁLLAMTITKÁRNAK FIGYELEM! A témával kapcsolatban korábban közöltük: - FONTOS FELHÍVÁS – MEGHÍVÓ AZ ÁTVERT “DEVIZA”...

KÓSA: A "DEVIZA"-"HITEL" AZ EMBEREK BECSAPÁSÁN ALAPUL! MEG KELL SZÜNTETNI!
KÓSA: A “DEVIZA”-“HITEL” AZ EMBEREK BECSAPÁSÁN ALAPUL! MEG KELL SZÜNTETNI!

A Fidesz a devizahitelek megszüntetésére törekszik Az a cél, hogy a devizahitelt, amely egy rossz termék és az emberek becsapásán...

Close