DEVIZAHITELES NYÍLT LEVÉL MAGYARORSZÁG BÍRÁIHOZ.

DEVIZAHITELES NYÍLT LEVÉL MAGYARORSZÁG BÍRÁIHOZ.

DEVIZAHITELES NYÍLT LEVÉL MAGYARORSZÁG BÍRÁIHOZ.

[good_old_share]


Jog és Igazság Mozgalom Civil Szervezet

Kérem megosztani!

BÍRÁK KIK VAGYTOK?

 

A bírák mindig lojálisak voltak minden hatalomhoz. A bíró egzisztenciálisan kötődik a hatalomhoz. A hatalommal együtt vállalkozik.Ha a hatalom elnyomó, a törvényei is elnyomnak. A törvény alá rendelt bírák a hatalom nevében ítélkeznek, ezért viselniük kell a hatalom sorsát. Magyarország devizahiteles adóspolgárait a Kúria kizárólag bíráknak címzett hírhedt 6/2013 PJE határozata alapján jogaiktól bírák fosztogatják.

A végrehajtó hatalom magáévá tette a Kúria hírhedt jogfosztó iránymutatását és azt a törvényhozás devizatörvényekbe iktatta. A devizatörvények és a Kúria hírhedt iránymutatásai bársonyos karosszékében hátradőlt és kiválóan megfizetett bírák szalagon gyártják az adóspolgárokat jogfosztó határozataikat, azok jogfosztó üzemmódban működnek.

A törvényhozó hatalom képviselőit az adóspolgárok megválasztják, azok a képviselet küldési megbízatásukkal visszaélve az adóspolgárt elnyomó törvényeket hoznak. A bírák tehát látszólag törvényesen működnek.

A nyomorba taszítás, a vagyonfosztás, a nélkülözéseknek kitevés azonban soha nem lehet és nem lesz törvényes. El fog jönni a hatalom, így a bírói hatalom számonkérésének is az ideje.

BÍRÁK KINEK ÍTÉLKEZTEK?

 

A Kúria eszmei páholyának ítélkező bírák vagytok. Már régen nem bankok és adósok jogvitájában ítélkeztek.

A magyar kapitalista kiáltványnak ítélkeztek. A tőkének néhány embervédő szabálya van. A polgárt ne öld meg, mert nem tudom kifosztani.

A polgár fogyasztását védjed, mert akkor tudom jövedelmét elsajátítani. A polgár lakásvagyonát védjed, mert ott él családjával és ott történik a jövedelemtermelő képességének fenntartása és újratermelése. Nincs több polgárvédő tőkeszabály.

Magyarország tőketörvényei (devizatörvényei) azonban áthágták ezeket az alapvető polgárvédő tőkeszabályokat is. A polgár lakásvagyonát vették célba, ország- és lakásrablás folyik. Ez fellebbenti a fátylat, hogy kinek ítélkeztek.

A Kúria eszmei páholyát és kupoláját az országfosztásra vérszerződést kötő külföldi és vele kollaboráló hazai elitcsoportok irányítják. Ti bírák ezt a vérszerződést szolgáljátok. Amikor a polgárt lakásától devizatartozása miatt megfosztjátok, akkor a polgárt létében megsemmisítő haláláról rendelkeztek.

BÍRÓI ÚTON NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ DEVIZAALAPÚ KÖVETELÉSEK BIZONYÍTÉKA.

 

A Kúria eszmei páholya által kidolgozott devizahiteles bírósági doktrína törvénytelen, mert a devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződésekben a deviza/forint devizapárt alkot, ezért a kölcsönszerződésekben folyósítási és törlesztési árfolyamokban történt megállapodás a kölcsön futamidejére szóló árfolyamfogadás (lásd Járai Zsigmond jegybankelnök közokiratba, országgyűlési jegyzőkönyvbe foglalt pénzügyjogi nyilatkozatát).A DH2 elszámolási devizatörvény és a végrehajtó MNB rendeletek alapján banki informatikusok bravúrjával készült törvényi elszámolás ún. részletes elszámolása és a deviza/forint devizapár árfolyamfogadásának elszámolása teljes számviteli egyezőséget mutat (!)

A civil jogvédő szervezetünk rendelkezik az árfolyamfogadás elszámolása és annak a törvényi részletes elszámolással egyezősége bizonyítékával.

A devizahiteles szerződések törvényi részletes elszámolásának adatai sérelme nélkül és annak ténybeli alapjain az árfolyamfogadás (szerencsejáték) érvényes (nem befektetési) jogügylet, de bírói úton nem érvényesíthető, az csak önkéntesen teljesíthető (ha van olyan adóspolgár aki önként kívánja a "kocsmafogadását" lakásával kiegyenlíteni).

Ez a naturalis obligatio bármely perben és végrehajtásban az árfolyamfogadás elszámolása bizonyítékának egyidejű benyújtásával előterjeszthető hivatkozás, amit a bíró törvény erejénél fogva kereset vagy ellenkérelem nélkül is hivatalból köteles vizsgálni és az abból egyenesen következő bírói utat kizárni.

FELHÍVÁS BÍRÁKHOZ NATURALIS OBLIGATIO MEGTAGADÁSÁRA.

 

Az a bíró, aki devizahiteles jogvitában nem vizsgálja meg a bírói úton nem érvényesíthető devizahiteles követelésre hivatkozást és annak ténybeli alapjain nyugvó árfolyamfogadás számviteli elszámolását, annak a bírónak az ítélete törvénytelen és bírósági jogkörben kárt okoz.

Bírák van tehát rés a devizahiteles bírósági doktrínán, a naturalis obligatio vizsgálata törvényen alapul, attól bírát semminemű iránymutatás nem vonhatja el és iránymutatással felül nem írható.

A civil jogvédő szervezetünk tehát segít a hivatásuk felé elkötelezett bíráknak, azok a továbbiakban nem hivatkozhatnak iránymutatásra csak a naturalis obligatio felőli döntésüket kizáró törvényre, és az a bíró aki ezt a szakmai követelményt nem tanúsítja, az önként álljon fel hivatalából, mert nem alkalmas bíráskodásra.

A KÚRIA POLGÁRI JOGEGYSÉGI TANÁCSA BÍRÁINAK ÖNKÉNTES LEMONDÁSA.

 

A Kúria devizahiteles doktrínája egy árfolyamfogadásból eredő naturalis obligatio törvénnyel szembe menő bírói útra terelése.

A Kúriának az elemi számtanra hivatkozása (átszámítás) nem releváns, ezért tudománytalan tézisével szemben a kölcsönszerződés deviza/forint folyósítása és törlesztése törvényi részletes elszámolás banki adatain nyugvó – árfolyamfogadásra paraméterezett – számviteli elszámolása kiadja a törvényi elszámolás és az árfolyamfogadás elszámolása egyezőségét.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Kúriának ezt a számviteli vizsgálatot a számtan alapjait meghaladó vizsgálattal ellenőrizni kellett volna.

Kúria 6/2013 PJE határozatot hozó tanácsa és annak bírái a döntésük megalapozásához szükséges ezen számviteli vizsgálatot elmulasztották, ezért a naturalis obligato követelését nem ismerték fel és naturalis obligatio követelésének engedtek törvénysértő bírói utat. Ez olyan jogszakmai bírói műhiba, hogy a következménye nem lehet más, mint a Kúria 6/2013 PJE határozatot hozó valamennyi bírája önként mondjon le hivataláról.

Ezután jöhetnek a Kúria ellen közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti tömeges adósperek.

EU PARLAMENT ÉS TANÁCS KÁROKOZÓ FELELŐSSÉGE.A Kúria mellett az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásokban a pénzügyi oligarchiát védő főtanácsnokai (Brüsszel-Budapest tengely) is szembesülni fognak a magyar naturalis obligatio követeléssel, valamint azt az unió alapszerződéseivel ellentétesen törvényesítő magyar devizatörvényekkel és a bírói iránymutatásokkal.

A bátor magyar adóspolgároknak az EU Parlament és Tanács ellen dr. Kriston István ügyvéd, európajogi (pénzügyi) szakjogász jogi képviseletében rövidesen induló közvetlen kártérítési keresete le fogja leplezni a Kúria uniós jogot sértő magyar devizahiteles bírósági doktrínáját és az EU jogalkotói mulasztásának károkozó felelősségét.

A nemzetközi média jelenléte biztosítani fogja a jogfosztó magyar devizahiteles bírósági doktrínán alapuló magyar devizatörvények leleplezésének nemzetközi nyilvánosságát is.

DEVIZAHITELES JOGVÉDELEM-ÉRDEKVÉDELEM TÉVES ÖSSZEFOGÁSI STRATÉGIÁJA.

 

A tapasztalatok világosan mutatják, hogy a hatalom a devizahiteles jogvédő-érdekvédő szervezetekbe beépített ügynökökkel és informátorokkal a devizahiteles érdekvédelmet ellenőrzése alá vonta.

Az összefogási kísérletek kudarca tehát a devizaadósok józan és természetes ellenállása. A jog- és érdekvédelem helyes stratégiája tehát nem az összefogás meghaladott koncepciója, nem széles összefogott arcvonalon kell támadni, mert az összefogás egyben az egész tömörített jogvédelem-érdekvédelem könnyű ellenőrzését teszi lehetővé.

A helyes érdekvédelmi stratégia az áttörés ékekben, azt az érdekvédő csoportot kell támogatni, aki éket tudott verni és azt kell kiszélesíteni, az ékverő csoport mögé kell a devizaadósoknak és szervezeteiknek integráció nélkül beállni.

Érd, 2018. január 20. Jog és Igazság Mozgalom Civil Szervezet. Dr. Kriston István, a civil szervezet törvényes képviselője.

[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM