Kuria: a bankok felelőssége a kockázatokról való téjékoztatás

Civil Kontroll - devizahitel Kuria: a bankok felelőssége a kockázatokról való tájékoztatás

Kuria: a bankok felelőssége a kockázatokról való téjékoztatás

Dr.Szabó V. László ügyvéd

A Kúria 2021-es ítéletében kimondta:

Arra alappal hivatkozott az alperes, hogy sem az EU Bíróság, sem a jogegységi határozatok olyan elvárást nem fogalmaztak meg, miszerint a tájékoztatásnak konkrét adatokat, számítást, illetve az árfolyam várható alakulásának bemutatását is tartalmaznia kellene, feltéve, ha ennek hiányában is a tájékoztatásból az árfolyamkockázat mibenléte és annak gazdasági következményei világosan és egyértelműen felismerhetők.Ez egy hatalmas előrelépés!

Ugyanis ettől kezdve ha egy kockázatfeltáró tájékoztatásban a korlátlan kockázat miatt az  adósra háruló terhek nem egyértelműen felismerhetők akkor csak úgy tehetett volna ennek eleget a bank ha  konkrét adatokat, számítást, illetve az árfolyam várható alakulását is bemutatja.

Mint tudjuk ilyen egyik szerződésben sem volt , sőt a bankok arra hivatkoznak, hogy a 6/2013 PJE miatt ez nem is kötelességük mert előre nem láthatták az árfolyam alakulását.

Ennek a hivatkozásnak most egyszer s mindenkorra vége.

Az EUB és a Kúria a bankok felelősségévé tette a szerződéskötéskori ismereteik (belső kockázatelemzés, pénzügyi trendek) szerinti adatokkal, számításokkal alátámasztott tájékoztatást. Dr.Szabó V. László ügyvédFigyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM