Újabb jó hír a “devizakárosultaknak”! Még egy kis kitartást!

Nemzeti Civil Kontroll jogellenes Újabb jó hír a "devizakárosultaknak"! Még egy kis kitartást!

Újabb jó hír a "devizakárosultaknak"! Még egy kis kitartást!

Devizahitelek-a bankszövetség főtitkárának vallomása az oldal alján, a cikk után látható!!!

Dr. Csikász Levente

A felmondás jogellenessége – 4/2021. PJE határozat

A deviza alapú perekben érvelési ok volt az (figyelmen kívül hagyva most az érvénytelenségi kérdéseket), hogy ha az árfolyamrésből és az egyoldalú módosításból fakadó adósi többletbefizetések összege (a tisztességtelenül felszámított összeg) meghaladta a felmondásra okot adó összeget, ami által az adós túlfizetésben volt, akkor a felmondás jogellenes (és így nem szűnt meg a szerződés).A többségi bírói álláspont követte ezt a logikát.

Természetesen  ennek igen sok fontos és az adósokra nézve pozitív következménye van, különösen ingatlanra alapított deviza alapú kölcsönszerződéseknél, mivel ez azt is eredményezi, hogy meg kell szüntetni a végrehajtási eljárást, és egy korábbi engedményezés megtörténte esetén (lévén az engedményes nem mondhatja fel a hatályban lévő szerződést) az engedményes pénzintézetnek kell perelnie az adóst (nem pedig fordítva) és bizonyítania, hogy a követelésének jogalapja és összege valós és fennáll (e perben már határidő nélkül lehet hivatkozni alperesként az érvénytelenségi okokra is).

Nos, a Kúria meghozta a minden bíróságra kötelező jogegységi határozatát, ami alapján kimondta, hogy vizsgálható a felmondás jogellenessége a perben, azt nem rendezte a DH2 törvény alapján készült elszámolás.

loading...

Azt is közli lényegében az indokolásában (nem így szó szerint, de a tartalomból ez következik), hogy amennyiben a túlfizetés összege a felmondás időpontjáig több, mint a fennálló tartozás, és a túlfizetés összege nem lett elszámolva adósi teljesítésként teljes mértékben a felmondás időpontjáig, úgy a felmondás jogellenesé válik.

Ez végre hosszú idő után egy remek hír minden devizaadósnak, akinél fennáll ez a helyzet. Az ingatlanos ügyekre nézve ez azt jelenti, hogy a felmondás jogellenességét jogerősen megállapító ítélet esetén nem az adósnak kell már perelnie azon túl, hogy a végrehajtást meg kell szüntetni. Az adósok alkupozíciója tehát végre erősödik.

Egy kérdező: Ha a bank nem tudja bemutatni, mivel soha nem is létezett az én nevemre vásárolt svájci frankot, akkor a bank becsapott engem?

Dr. Csikász: nem fogja tudni, mivel ténylegesen sosem szerzett be. Csak úgy csinált, mintha beszerezne és eladna, ez a deviza alap átverése. Csak átszámítást végzett és közben swap ügyletekkel nyerészkedett az adóson az adósok kockázatára.

4/2021. számú PJE határozat IDE KATTINTVA olvasható!Facebook hozzászólások
loading...