EZ A SZERZŐDÉS IS ÉRVÉNYTELEN! A PER NEM BANKFÜGGŐ!

EZ A SZERZŐDÉS IS ÉRVÉNYTELEN! A PER NEM BANKFÜGGŐ!

EZ A SZERZŐDÉS IS ÉRVÉNYTELEN! A PER NEM BANKFÜGGŐ!

[good_old_share]


Újabb nyertes per !!!
(közzétéve 2017.05.23)

 

A Törvényszék közbenső ítéletében megállapította a kölcsönszerződés teljes érvénytelenségét (semmisségét)!

FIGYELEM! A deviza elszámolású szerződések mindegyike perelhető !!! Alább az ítélet!
A közbenső ÍTÉLET annyit jelent, hogy a jogi részéről már döntött a Bíróság, vagyis a felperes követelésének jogalapja fennáll, mert a megkötött kölcsönszerződés érvénytelen, semmis!!!

A felperes túlfizetésének összegszerűségéről és annak visszafizetéséről a következő tárgyaláson rendelkezik.

Idézek az ÍTÉLET indoklásából:
„A Bíróság erre tekintettel az alperes székhelyének megfelelő Fővárosi Bíróság illetékességét megállapító kikötés tisztességtelenségét állapította meg és a Pp. 30/A. §-a alapján felperes keresetét érdemben tárgyalta.”
„A keresetéhez a bíróság felhívására csatolta a követelés levezetését tartalmazó részletes elszámolást is, mely tartalmazza havi bontásban a felperes által megfizetett törlesztő-részletek összegét, valamint azt, hogy abból mely összegek kerüljenek a szerződés érvénytelensége esetén tőkére, mely összegek az általa állított kamatra elszámolásra.
A felperes ekként részletes és ellenőrizhető elszámolást csatolt, ekként a DH2 törvény előírásának eleget tett.”
„…a Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontjának kifejezett törvényi rendelkezése következtében az ügyleti kamat éves százalékos mértékének a kölcsönszerződésben minden esetben szerepelnie kell…

Mindezekre tekintettel a bíróság azt állapította meg, hogy a felek által megkötött kölcsönszerződés a Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontja alapján semmis.”

„Az alperesi jogelődtől a felperes nem kapott megfelelő tájékoztatást az árfolyamkockázatról, ezért alappal gondolhatta azt, hogy az árfolyam kockázat nem valós, illetőleg őt az csak korlátozott mértékben terheli, ezért a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen. 
Az árfolyamkockázat viselésére vonatkozó rendelkezés a szerződéses fő szolgáltatás körébe tartozik, a tájékoztatás elmaradása miatt a szerződés teljesen érvénytelen.”

FONTOS !!!
A DH2 törvény előírásának megfelelően kötelező benyújtani a semmisségi elszámolást.

A korábban elfogadott jegybanki alapkamattal számolt táblázat már NEM megfelelő.

A törvény előírja a semmisségi elszámolás részletes számszakilag ellenőrizhető tételes levezetését, azaz a szerződés szerinti esedékes törlesztő részletek, a teljesített részletek, az érvénytelen rendelkezés figyelmen kívül hagyásával állított esedékes törlesztő részletek, valamint a közöttük lévő különbözet feltüntetése és annak végösszegként történő megjelölése, nevezetesen, hogy mennyi a felperes vagy a pénzügyi intézmény fennálló tartozása.
(vagyis ki tartozik kinek, illetve mennyivel).

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

Ha nem ezek alapján van kidolgozva a semmisségi elszámolás, akkor a Törvényszék azonnal megszünteti a pert és fellebbezésnek helye nincs !!!

A per nem bankfüggő !!!
A szerződések egy bankon belül is több konstrukcióban készültek, tehát széles a skálájuk. A deviza elszámolású szerződések mindegyike perelhető !!!

Az Ügyvédi iroda elérhetősége:

Dr. Budaházi János ügyvéd 2030. Érd. Mályva utca 14. Tel: 06-70-632-3583, Vezetékes telefon/fax: 06-23-360-472

H-CS 09:00-17:00-ig, Pénteken 09:00-15:00-ig Ügyelfogadás kizárólag telefonos egyeztetés után lehetséges.
[good_old_share]

loading…


Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

loading…


[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM