DEVIZAÜGY – MI CSAK A JAVAITOKAT AKARJUK!

DEVIZAÜGY - MI CSAK A JAVAITOKAT AKARJUK!

DEVIZAÜGY – MI CSAK A JAVAITOKAT AKARJUK!

[good_old_share]


Dr. Csikász Levente:

Devizaügyletek – végrehajtási anomália az adósok hátrányára
A jogalkotó az új Polgári perrendtartás megalkotásával (2016. évi CXXX. tv.) ismét kitett magáért, megint az adósok javát akarja (elvenni).

loading...

A 2016. évi CXXX. tv. (új Pp.) hatálybalépésével a deviza nyilvántartású kölcsönszerződéssel érintett azon adósok, akik ingatlanhoz kötődően vettek fel kölcsönt, amely közokiratba lett foglalva, igen jelentős joghátrányt szenvednek az új Pp. rendelkezései, illetve a régi Pp. (1952. évi III. tv.) és az új Pp. közötti összhangot megteremtő átmeneti rendelkezések hiánya miatt.

Ez a probléma ott jön elő, ha az adós:
– a régi Pp. alapján elszámolásra is kiterjedő érvénytelenségi pert indított, ám még nem valamilyen ok folytán az ügyében nem került sor végrehajtásra
– és a végrehajtási eljárás már az új Pp. hatálya alatt indul meg, azaz 2018. 01. 01-én vagy azt követően.

Ez esetben ugyanis az adósnak nincs semmilyen lehetősége arra, hogy a végrehajtás megszüntetésére peres eljárást indítson és nem tudja e végrehajtást még csak felfüggesztetni sem érdemben a régi és új Pp. alapján (a végrehajtási eljárásban méltányossági alapon történő felfüggesztést szinte el is felejthetjük, mert annyira kicsi ennek eredményességére az esély).

 

Ennek az az oka, hogy
– az érvénytelenségi perre még a régi Pp. hatálya terjed ki (lásd inverz módon az új Pp. 630. § (1) bekezdését)
– ám a végrehajtással kapcsolatos igényérvényesítésre eljárásjogilag már az új Pp. hatálya érvényes, azaz
az adós nem tud végrehajtás megszüntetési pert indítani a pénzintézet ellen az új Pp. alapján (a régi alapján pedig még úgy sem),
– továbbá a régi Pp. alapján az elszámolási per folyamatban létére tekintettel és e perben nem tudja az időközben meginduló végrehajtás felfüggesztését kérni, illetve nem vonatkozik rá az új Pp. 129. §-a (ami lehetővé tenné a végrehajtás felfüggesztését).

Ez egy igen komoly hiányosság, mert elvárható lenne, hogy erre az esetre a jogalkotó átmeneti rendelkezést alkalmazzon pl. úgy, hogy lehetővé tenné az új Pp-ben arra tekintettel is a végrehajtás felfüggesztését, ha a végrehajtással érintett követelés alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó per van folyamatban az új Pp. hatályba lépésekor, de e perre a régi Pp. hatálya vonatkozik. Azonban sem az új Pp. hatályba léptető rendelkezései, sem a régi Pp. (különösen annak 397/L. §-a) nem rendelkezik erről.

Ha ez nem történik meg, akkor a pénzintézetek minden ilyen esetben méltánytalan és igazságtalan előnyhöz jutnak a deviza alapú adósokkal szemben a végrehajtási eljárásokban. – Dr. Csikász Levente.

loading...

[good_old_share]

loading…


Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
DEVIZAPER – KELL AZ ÜGYVÉD?
DEVIZAPER – KELL AZ ÜGYVÉD?

DEVIZAPER – KELL AZ ÜGYVÉD? [good_old_share] Huszka Gábor - Ezen írásnak alapját, nagyrészt személyes tapasztalataim képezik! Fontos megjegyeznem, hogy csak...

MIRE KÉSZÜLNEK? JELZÁLOGLEVELEKET VÁSÁROL AZ MNB.
MIRE KÉSZÜLNEK? JELZÁLOGLEVELEKET VÁSÁROL AZ MNB.

MIRE KÉSZÜLNEK? JELZÁLOGLEVELEKET VÁSÁROL AZ MNB. [good_old_share] Vajon milyen stratégiai lépésnek lehetünk a tanúi, és igazából ez a lépés kiknek...

Close