DEVIZAÜGY – MI CSAK A JAVAITOKAT AKARJUK!

DEVIZAÜGY - MI CSAK A JAVAITOKAT AKARJUK!

DEVIZAÜGY – MI CSAK A JAVAITOKAT AKARJUK!

[good_old_share]


Dr. Csikász Levente:

Devizaügyletek – végrehajtási anomália az adósok hátrányára
A jogalkotó az új Polgári perrendtartás megalkotásával (2016. évi CXXX. tv.) ismét kitett magáért, megint az adósok javát akarja (elvenni).

A 2016. évi CXXX. tv. (új Pp.) hatálybalépésével a deviza nyilvántartású kölcsönszerződéssel érintett azon adósok, akik ingatlanhoz kötődően vettek fel kölcsönt, amely közokiratba lett foglalva, igen jelentős joghátrányt szenvednek az új Pp. rendelkezései, illetve a régi Pp. (1952. évi III. tv.) és az új Pp. közötti összhangot megteremtő átmeneti rendelkezések hiánya miatt.

Ez a probléma ott jön elő, ha az adós:
– a régi Pp. alapján elszámolásra is kiterjedő érvénytelenségi pert indított, ám még nem valamilyen ok folytán az ügyében nem került sor végrehajtásra
– és a végrehajtási eljárás már az új Pp. hatálya alatt indul meg, azaz 2018. 01. 01-én vagy azt követően.

Ez esetben ugyanis az adósnak nincs semmilyen lehetősége arra, hogy a végrehajtás megszüntetésére peres eljárást indítson és nem tudja e végrehajtást még csak felfüggesztetni sem érdemben a régi és új Pp. alapján (a végrehajtási eljárásban méltányossági alapon történő felfüggesztést szinte el is felejthetjük, mert annyira kicsi ennek eredményességére az esély).

 

Ennek az az oka, hogy
– az érvénytelenségi perre még a régi Pp. hatálya terjed ki (lásd inverz módon az új Pp. 630. § (1) bekezdését)
– ám a végrehajtással kapcsolatos igényérvényesítésre eljárásjogilag már az új Pp. hatálya érvényes, azaz
az adós nem tud végrehajtás megszüntetési pert indítani a pénzintézet ellen az új Pp. alapján (a régi alapján pedig még úgy sem),
– továbbá a régi Pp. alapján az elszámolási per folyamatban létére tekintettel és e perben nem tudja az időközben meginduló végrehajtás felfüggesztését kérni, illetve nem vonatkozik rá az új Pp. 129. §-a (ami lehetővé tenné a végrehajtás felfüggesztését).

Ez egy igen komoly hiányosság, mert elvárható lenne, hogy erre az esetre a jogalkotó átmeneti rendelkezést alkalmazzon pl. úgy, hogy lehetővé tenné az új Pp-ben arra tekintettel is a végrehajtás felfüggesztését, ha a végrehajtással érintett követelés alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó per van folyamatban az új Pp. hatályba lépésekor, de e perre a régi Pp. hatálya vonatkozik. Azonban sem az új Pp. hatályba léptető rendelkezései, sem a régi Pp. (különösen annak 397/L. §-a) nem rendelkezik erről.

Ha ez nem történik meg, akkor a pénzintézetek minden ilyen esetben méltánytalan és igazságtalan előnyhöz jutnak a deviza alapú adósokkal szemben a végrehajtási eljárásokban. – Dr. Csikász Levente.

[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM