“DEVIZÁSOK” AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELŐTT

"DEVIZÁSOK" AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELŐTT.
loading...

"DEVIZÁSOK" AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELŐTT

Közel 800 adós küldött eddig alkotmányjogi panaszt – A Hiteles Mozgalom összefoglalója 

Rengeteg panasz érkezett már az Alkotmánybírósághoz! [cn-social-icon]
Egyrészt Bitskey Botond, az Ab főtitkára, szükségét látta, hogy az mti-n keresztül adjon információkat.
Másrészt az AB a saját honlapján is külön tájékoztatást ad, hogy át lehessen tekinteni a folyamatban lévő panaszokat.

 
Az mti-n megjelentek alapján az AB devizahiteles tevékenységét hat részre lehet osztani (részletek az mti-től):
 
Kormány
„A kormány az alaptörvény értelmezését kérte egyrészt abból a szempontból, hogy abból levezethető-e olyan konkrét fogyasztóvédelmi rendelkezés – például erőfölénnyel való visszaéléssel összefüggésben -, amely szerződési feltétel, bírósági ítélet vagy jogszabály alaptörvény-ellenességét okozná, másrészt pedig, hogy milyen keretek között módosíthatók jogszabállyal a devizahitel-szerződések.
    Az Ab a kormány indítványa nyomán egy évvel ezelőtt kihirdetett határozatában a többi között kimondta, hogy a korábban megkötött szerződések törvénnyel való módosításánál is figyelembe kell venni minden fél méltányos érdekeit, a megváltozott körülmények között is érdekegyensúlyra kell törekedni.”

Bíróságok a  vélelmezett tisztességtelenség miatt, a Magyar Állam – bankok per kapcsán
 
„…megszületett a négy devizahiteles törvény közül az első, amely a jogegységi döntésre támaszkodva kimondta az egyoldalú szerződésmódosítások – kamat-, díj- és költségemelések – tisztességtelenségének törvényi vélelmét, és szigorú eljárási rendben lehetőséget adott a mintegy száz magyarországi pénzintézetnek arra, hogy a bíróságok előtt próbálják megdönteni ezt a vélelmet.
    Az eljárások túlnyomó többségében a kizárólagos illetékességgel eljáró Fővárosi Törvényszék, illetve másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla elutasította a pénzügyi intézmények állammal szemben benyújtott kereseteit, vagy azoknak csak nagyon kis részben adott helyt.
    Ezekben az ügyekben több eljáró bíró az Ab-n támadta meg a perekben alkalmazandó első devizahiteles törvényt a többek között közjogi érvénytelenségre, a tisztességes eljárás követelményének megsértésére, jogbiztonságra és a visszaható hatályú jogalkotás tilalmára hivatkozva. Az Ab azonban egy novemberi és egy februári döntésével az összesen hét bírói indítványt elutasította”
 
Bankok panasza
 
„Az Ab februárban megkezdte és jövő héten folytatja a tárgyalását annak a négy alkotmányjogi panasznak, amelyet pénzintézetek nyújtottak be az első devizahiteles törvény és a Kúria jogegységi döntése miatt egyebek mellett a visszaható hatályú jogalkotás tilalmának és az elévülés szabályrendszerének felülírására hivatkozva. Ebben az ügyben hamarosan döntés is várható.”
 
Adósok elutasított panasza.
 
„..eddig közel 800 magánszemély is az Ab-hez fordult. Február 16-án, illetve 23-án összesen közel 400 magánszemély első devizahiteles törvényt támadó indítványát utasította vissza az Ab, mert érdemi vizsgálatra alkalmatlanok voltak, indokolás hiányában nem feleltek meg a határozottság követelményének, lényegében csak felsorolták, hogy mely törvényhelyek mely alaptörvényi rendelkezésbe ütköznek álláspontjuk szerint, de ezt semmivel nem támasztották alá. Jobbára az első devizahiteles törvényt támadták és azt kifogásolták, hogy a pénzintézetek tavaly nyáron állam ellen megindított perei miatt a devizahiteles magánszemélyek elmúlt években pénzintézetek ellen indított pereit tavaly nyár végén felfüggesztették. (Országszerte mintegy 12 ezer ilyen felfüggesztett per van.)”

FONTOS! Kedves olvasók, „devizahitelesek”! A Honlapunkon illetve Facebook oldalunkon is folyamatosan tájékoztatni fogunk Titeket az Államperrel, és más ügyekkel kapcsolatos friss hírekről. Kérjük, hogy segítsd a munkánkat azzal, hogy a Facebook oldalunkra meghívod az ismerőseidet, illetve ide kattintva feliratkozol a hírlevelünkre is. Nemzeti Civil Kontroll. 

Csaknem 100 adós panasza – perek felfüggesztése
 
„Az Ab februárban kezdett tárgyalni csaknem száz hasonló alkotmányjogi panaszt, melyek szerint a perek felfüggesztése sérti a tisztességes eljáráshoz, a per ésszerű időn belüli elbírálásához és a jogorvoslathoz való jogot, a felfüggesztő bírói döntés ellen ugyanis nem lehetett fellebbezni.”

Több mint 150 adós panasza – első két törvény
 

„Rövidesen kezdi tárgyalni az Ab azt a további, összesen több mint másfélszáz devizahiteles által benyújtott alkotmányjogi panaszt is, amely az első, továbbá a második – pénzintézetek és adósok közti elszámolásról szóló – törvényt támadja a kettős árfolyam miatt.”
 
Továbbra is nagy számban érkeznek a panaszok!
 
„A testület főtitkára kitért arra is: az Ab-hoz folyamatosan, nagy számban érkeznek az alkotmányjogi panaszok. Amennyiben egy beadvány tárgya megegyezik már korábban eldöntött üggyel, akkor a testület levélben tájékoztatja az indítványozót, hogy érdemi alkotmánybírósági eljárásnak nincs helye.”
 
Érdekesnek tűnik, hogy elsőként az AB a bankok panasza ügyében dönt úgy, hogy még az adósok panaszát épp hogy elkezdi tárgyalni. Reméljük az AB tartja magát ahhoz az elvhez, hogy „hallgattassák meg a másik fél is” és nem utasítja vissza az adósok panaszát majd azzal, hogy már „ítélt dologról van szó” (beadvány tárgya megegyezik már korábban eldöntött üggyel) miután döntést hoz a bankok beadványában leírtak szerint. A Hiteles Mozgalom összefoglalója  
[cn-social-icon]

Read previous post:
KÉRD A BANKODTÓL A TÖRZSKÖNYVEDET!
KÉRD A BANKODTÓL A TÖRZSKÖNYVEDET!

KÉRD A BANKODTÓL A TÖRZSKÖNYVEDET! [cn-social-icon] Az alábbi írás a Hitelsikerek weboldaláról származik. Kedves Olvasóink! A napokban kaptunk hírt, hogy a...

„DEVIZÁS” ELSZÁMOLÁS - MI VAN A FELMONDOTT HITELEKKEL?
„DEVIZÁS” ELSZÁMOLÁS – MI VAN A FELMONDOTT HITELEKKEL?

„DEVIZÁS” ELSZÁMOLÁS - MI VAN A FELMONDOTT HITELEKKEL? [cn-social-icon] Barabás Gyula - Pénzügyi fogyasztóvédelem Az elszámolási törvény alapján.... Mi van a...

Close