DEVIZAKÁROSULTAK TELJES KÁRTALANÍTÁSA-EZT ÍGÉRIK!

DEVIZAKÁROSULTAK TELJES KÁRTALANÍTÁSA-EZT ÍGÉRIK!

DEVIZAKÁROSULTAK TELJES KÁRTALANÍTÁSA-EZT ÍGÉRIK!

[good_old_share]


Völner Pál igazságügyi államtitkár által közölt adatokból is alátámasztást nyert, hogy  2010. januártól – 2017. augusztusáig, közel  320 000 ingatlant árvereztek el.  Jelenleg több mint 30.000 adósra vár kilakoltatás.

 

Hacsak három személyt számolunk ingatlanonként, amely szám sokkal nagyobb a valóságban, akkor egymillió embert tettek földönfutó hontalanná, az Orbán kormány alatt, csalásra alapozottan, úgynevezett devizaalapú tartozás miatt.A Haza Pártja nem érzelmi alapon vizsgálta meg ezt az ügyet, hanem tényekre alapozottan, bizonyítékok birtokában kijelenti, hogy 2009. és 2017. között felmondott (tehát a korábban létrejöttekre is vonatkozik)„devizaalapú” kölcsönszerződések, felmondása jogellenesen történt meg. A pénzintézetek számára, tisztességtelen összegek felszámolásának következtében nyílott meg a felmondás joga, mely ezesetben érvénytelen. Ezt az Európai Bíróság is  kimondta Spanyolország ügyében, a Luxembourgi Kásler perre hivatkozottan.

“A Haza Pártja 01/08/2017. számú pártelnöki  rendeletben a következőt rögzíti, mely rendelet 2021. december 31-ig marad hatályban.

A Haza Pártja,  a 2018-as országgyűlési választásokon való győzelme esetén, a megfelelő mértékű politikai felhatalmazás birtokában, magára kötelezőnek vállalja a következőket.

 

Minden,  úgynevezett „devizaalapú” hitelszerződéssel rendelkező adós ügyét felülvizsgálja, függetlenül attól, hogy az ügylet még nyitott, vagy lezárult státusszal rendelkezik. Függetlenül attól, hogy végrehajtott, árverezett, kilakoltatott, elüldözött, vagy „forintosított” és még fizető folyamatról van szó.

Mindazon esetekben, ahol tisztességtelenül (Kásler per következményeként leleplezett) árrést és egyéb tételeket felszámoltak a pénzintézetek az adós kárára, majd ennek következményeként a hitelező élt a felmondás jogával és a szerződés megszüntetésre került, teljes kártalanításban részesül a szerződő Adós. A kártalanítás magába foglalja az elárverezett, vagy „visszavett” ingatlan, vagy ingóság, pl. gépjármű, szerződéskötés időpontjában, értékbecslésként rögzített árát. Ezenfelül, az estleges további lefoglalt ingóságok, jövedelemletiltások teljes összegét.További kártérítésként az Adós, mentesül  az esetlegesen fennmaradó további követelések alól, ugyanis a pénzintézet, azáltal, hogy minden vagyonából kiforgatta, vagy szándékozott kiforgatni, jogellenes eszközöket felhasználva, a további követelések jogától elesett.

Azon szerződések esetében, ahol az Adósok hiánytalanul kielégítették a pénzintézet jogellenes követeléseit, akár lezárt, vagy folyamatban lévő ügyletről legyen szó, a teljes, tisztességtelenül már kimondott tételeket, hiánytalanul és készpénzben, az adós rendelkezésére kell bocsátani, ezenfelül, a jogellenesen, csalásként felszámított deviza árfolyamkülönbözet teljes összegét az adós számára, készpénzben vissza kell fizetni.  További kártérítésként, az Adós mentesül az esetleges tovább fennmaradó tartozásának megfizetése alól, kártérítés címen.

A megfelelő politikai felhatalmazás birtokában, A Haza Pártja gondoskodni fog arról, hogy az érintett pénzintézetektől kerüljön elvonásra a kártalanításhoz szükséges alap és ne a magyar költségvetést terhelje.

Az Adósok teljes kártalanítása, legkésőbb 2021. december 31-ig be kell, hogy fejeződjön.”Emberek, amit Önök kivitelezhetetlennek, megvalósíthatatlannak tartanak, az valójában pofonegyszerű. Több mint három és félmillió szavazásra jogosult magyar állampolgárt érint a „devizahitelezés”. Akár adósként, adóstársként és zálogkötelezettként.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Azóta sok kifosztottnak a gyerekei is szavazásra jogosultak lettek. Ha el merik hinni, amit már lassan egy évtizede rendületlenül mondok Önöknek, akkor kártalanítva lesznek. Vegyék elő az életösztönüket. Csatlakozzanak A Haza Pártjához, sokan de nagyon sokan jelentkezzenek. Mi többen vagyunk emberek, mint az összes párt összes híve. Kifosztottak Koalíciója !

Terjesszék a külföldre ment ismerősök körében, a munkatársuknál, a szomszédnál, mindenkinél, akiről tudják, hogy devizahiteles. A Haza Pártja mindenkit kártalanítani fog. – A Haza Pártja.

FONTOS KÉRDÉS A DEVIZAKÁROSULTAKHOZ: Te aktív szerepet vállalnál, és tevőlegesen részt vennél a devizakárosultak esetlegesen megszerveződő országos mozgalmában?

Megnézem a szavazási eredményeket

Betöltés ... Betöltés ...

[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM