2018 – AMIT A PEREKRŐL TUDNI KELL.

2018 - AMIT A PEREKRŐL TUDNI KELL.

2018 – AMIT A PEREKRŐL TUDNI KELL.

[good_old_share]


Dr. Budaházi János ügyvéd – Új Pp. -ről "hatályos 2018 január 1."

 

A jövőben nem lehet majd húzni az időt a polgári perekben !

 

Az új perrendtartás bevezetésének lényege, hogy meghatározzák, egy konkrét eljárásban mit és hogyan kell csinálni a résztvevőknek és a bíróságnak.

loading...Az új eljárási kódexek alapján szigorodó szabályok várnak a polgári peres felekre, míg a közigazgatási ügyekben jelentősen kiszélesedik a bírósághoz fordulás lehetősége.

Két új fontos eljárási kódex, a polgári és a közigazgatási perrendtartás is hatályba lép „2018” január 1-jén, fontos változásokat hozva.
A pp. azokat a szabályokat határozza meg, hogy a konkrét perben hogyan, mikor, mit kell csinálni a peres feleknek vagy a bíróságnak.

A bíróságok is nagy hangsúlyt fektettek a felkészülésre, a bíróknak vizsgát is kell tenniük az új szabályokból, amit legalább kilencvenszázalékosra kell teljesíteniük.

 

Eddig talán az egyik legnagyobb probléma a perek elhúzódása volt.
Nagyon sokszor az volt az ok, hogy nem volt tiszta, pontosan miről kell döntenie a bíróságnak nem voltak egyértelműek a felek nyilatkozatai.

Az új pp. azonban nagyon szigorúan tartalmazza a felperesi és alperesi keresetlevél tartalmát, abban minden adatnak szerepelnie kell, vagyis a bizonyítékoknak, a bizonyítási indítványoknak és a tényállításoknak.Az eljárás három részre oszlik, a perindítási, a perfelvételi és az érdemi tárgyalási szakra.

loading...

Az első szak a felperes keresetlevelének benyújtásával indul. 
Ha a keresetlevél megfelelő, a bíróság ezt közli az alperessel, és felszólítja, hogy negyvenöt napon belül terjesszen be ellenkeresetet.

Ha ennek nem tesz eleget, akkor nincs jogvita, a bíróság pedig kibocsájt egy ítélethez hasonló bírósági meghagyást a felperesi kérelemnek megfelelően.

Ha érkezik ellenkérelem, akkor az eljárás átlép a perfelvételi szakba. 
Egyértelmű helyzet esetén a pert még itt is le lehet végzéssel zárni, ha nem, akkor perfelvételi tárgyalásra kerül sor. 
Az érdemi tárgyalási szakban a bíróság lefolytatja a bizonyítást, és dönt az ügyben. 
Ekkor már, kivételes helyzetektől eltekintve, új keresetet nem lehet benyújtani, a meglévőt sem lehet módosítani, és nem lehet új bizonyítási indítványokat sem tenni.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

A polgári perek eddig főszabályként járásbírósági szinten indultak, és csak akkor törvényszéken, ahol ezt a törvény előírta.
Az új pp.-ben ez változik, alapszabályként minden per törvényszéken indul. 
A törvényszéki perekben pedig kötelező lesz a jogi képviselet.

A közigazgatási perrendtartásnak nem volt önálló perrendtartása, amely iránymutatást adott volna, hogyan kell lefolytatni a közigazgatási pereket. 
Az új kódex azon túl, hogy ezt rendezi, kiterjeszti a közigazgatási bírósági hatáskört.A közigazgatási bírók eddig szinte csak hatósági döntéseket vizsgáltak felül, a jövőben valamennyi, a polgárok jogait, kötelezettségeit érintő közigazgatási cselekmény és mulasztás megtámadhatóvá válik.
Bármely személy vagy szerv perelhető, ha megállapítható, hogy közigazgatási feladatot lát el. Példának hozta a Magyar Nemzeti Bankot, amely azzal, hogy átvette a PSZÁF jogköreit, ebbe a körbe került. 
Az új kódex révén emellett jóval nagyobb számban kerülhetnek bíróság elé a közigazgatási végrehajtási ügyek.

A költségmentességet, rászorultsági alapon igényelhetnek mindazok, akiknek jövedelme havi bruttó 87 720 FT alatt van.
Azok is igényelhetnek költségmentességet az illetékfizetés alól, akiknek jövedelme 28 500 Ft-ot nem éri el, vagy közgyógyellátottak.
A költségmentesség igényléséhez egy engedélyezés iránti kérelmet, és a jövedelmi-személyi körülmények igazoló okiratait szükséges benyújtani. 
Januártól a közhiteles nyilvántartások adatait (pl. tulajdonlap) már nem kérheti a költségmentesség engedélyezése előtt a bíróság.

Dr. Budaházi János ügyvéd, Szabó Miklós vezető biztonság – jogi és kommunikációs szaktanácsadó.

Ügyvédi iroda elérhetősége: 2030. Érd. Mályva utca 14. Tel: 06-70-632-3583. Vezetékes telefon/fax: 06-23-360-472. Email cím: drbudahazijanos.erd@gmail.com H-CS 08:00-16:00-ig, Pénteken 08:00-14:00-ig, Ügyfélfogadás kizárólag telefonos egyeztetés után lehetséges.

[good_old_share]

loading…


Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
TÁDÁMMM....DEVIZÁS KÁRTÉRÍTÉSI TÖRVÉNY.
TÁDÁMMM….DEVIZÁS KÁRTÉRÍTÉSI TÖRVÉNY.

TÁDÁMMM....DEVIZÁS KÁRTÉRÍTÉSI TÖRVÉNY. [good_old_share] Tádámmm, postajárat megérkezett :-D - Járvás Éva.   Átléptük a 2000-et, jelenleg 2003 aláírásnál tartunk, és...

ELTŰNNEK A FÖLDHIVATALOKBÓL AZ EREDETI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK OKIRATAI!
ELTŰNNEK A FÖLDHIVATALOKBÓL AZ EREDETI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK OKIRATAI!

ELTŰNNEK A FÖLDHIVATALOKBÓL AZ EREDETI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK OKIRATAI! [good_old_share] Horváth Rudolf -Nagyjából 6-8 hónappal ezelőtt Istvánnal úgy gondoltuk neki megyünk a...

Close