2018 – AMIT A PEREKRŐL TUDNI KELL.

2018 - AMIT A PEREKRŐL TUDNI KELL.

2018 – AMIT A PEREKRŐL TUDNI KELL.

[good_old_share]


Dr. Budaházi János ügyvéd – Új Pp. -ről "hatályos 2018 január 1."

 

A jövőben nem lehet majd húzni az időt a polgári perekben !

 

Az új perrendtartás bevezetésének lényege, hogy meghatározzák, egy konkrét eljárásban mit és hogyan kell csinálni a résztvevőknek és a bíróságnak.Az új eljárási kódexek alapján szigorodó szabályok várnak a polgári peres felekre, míg a közigazgatási ügyekben jelentősen kiszélesedik a bírósághoz fordulás lehetősége.

Két új fontos eljárási kódex, a polgári és a közigazgatási perrendtartás is hatályba lép „2018” január 1-jén, fontos változásokat hozva.
A pp. azokat a szabályokat határozza meg, hogy a konkrét perben hogyan, mikor, mit kell csinálni a peres feleknek vagy a bíróságnak.

A bíróságok is nagy hangsúlyt fektettek a felkészülésre, a bíróknak vizsgát is kell tenniük az új szabályokból, amit legalább kilencvenszázalékosra kell teljesíteniük.

 

Eddig talán az egyik legnagyobb probléma a perek elhúzódása volt.
Nagyon sokszor az volt az ok, hogy nem volt tiszta, pontosan miről kell döntenie a bíróságnak nem voltak egyértelműek a felek nyilatkozatai.

Az új pp. azonban nagyon szigorúan tartalmazza a felperesi és alperesi keresetlevél tartalmát, abban minden adatnak szerepelnie kell, vagyis a bizonyítékoknak, a bizonyítási indítványoknak és a tényállításoknak.Az eljárás három részre oszlik, a perindítási, a perfelvételi és az érdemi tárgyalási szakra.

Az első szak a felperes keresetlevelének benyújtásával indul. 
Ha a keresetlevél megfelelő, a bíróság ezt közli az alperessel, és felszólítja, hogy negyvenöt napon belül terjesszen be ellenkeresetet.

Ha ennek nem tesz eleget, akkor nincs jogvita, a bíróság pedig kibocsájt egy ítélethez hasonló bírósági meghagyást a felperesi kérelemnek megfelelően.

Ha érkezik ellenkérelem, akkor az eljárás átlép a perfelvételi szakba. 
Egyértelmű helyzet esetén a pert még itt is le lehet végzéssel zárni, ha nem, akkor perfelvételi tárgyalásra kerül sor. 
Az érdemi tárgyalási szakban a bíróság lefolytatja a bizonyítást, és dönt az ügyben. 
Ekkor már, kivételes helyzetektől eltekintve, új keresetet nem lehet benyújtani, a meglévőt sem lehet módosítani, és nem lehet új bizonyítási indítványokat sem tenni.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

A polgári perek eddig főszabályként járásbírósági szinten indultak, és csak akkor törvényszéken, ahol ezt a törvény előírta.
Az új pp.-ben ez változik, alapszabályként minden per törvényszéken indul. 
A törvényszéki perekben pedig kötelező lesz a jogi képviselet.

A közigazgatási perrendtartásnak nem volt önálló perrendtartása, amely iránymutatást adott volna, hogyan kell lefolytatni a közigazgatási pereket. 
Az új kódex azon túl, hogy ezt rendezi, kiterjeszti a közigazgatási bírósági hatáskört.A közigazgatási bírók eddig szinte csak hatósági döntéseket vizsgáltak felül, a jövőben valamennyi, a polgárok jogait, kötelezettségeit érintő közigazgatási cselekmény és mulasztás megtámadhatóvá válik.
Bármely személy vagy szerv perelhető, ha megállapítható, hogy közigazgatási feladatot lát el. Példának hozta a Magyar Nemzeti Bankot, amely azzal, hogy átvette a PSZÁF jogköreit, ebbe a körbe került. 
Az új kódex révén emellett jóval nagyobb számban kerülhetnek bíróság elé a közigazgatási végrehajtási ügyek.

A költségmentességet, rászorultsági alapon igényelhetnek mindazok, akiknek jövedelme havi bruttó 87 720 FT alatt van.
Azok is igényelhetnek költségmentességet az illetékfizetés alól, akiknek jövedelme 28 500 Ft-ot nem éri el, vagy közgyógyellátottak.
A költségmentesség igényléséhez egy engedélyezés iránti kérelmet, és a jövedelmi-személyi körülmények igazoló okiratait szükséges benyújtani. 
Januártól a közhiteles nyilvántartások adatait (pl. tulajdonlap) már nem kérheti a költségmentesség engedélyezése előtt a bíróság.

Dr. Budaházi János ügyvéd, Szabó Miklós vezető biztonság – jogi és kommunikációs szaktanácsadó.

Ügyvédi iroda elérhetősége: 2030. Érd. Mályva utca 14. Tel: 06-70-632-3583. Vezetékes telefon/fax: 06-23-360-472. Email cím: drbudahazijanos.erd@gmail.com H-CS 08:00-16:00-ig, Pénteken 08:00-14:00-ig, Ügyfélfogadás kizárólag telefonos egyeztetés után lehetséges.

[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM