“DEVIZA”-“HITEL”TÁJÉKOZTATÓ-LEHULL A LEPEL

Tisztelt Devizahitel Károsultak!

 

Előzetesen néhány kiindulópontot közölnék.

 

a)                  Nem Önök kaptak devizahitelt a bankjuktól, hanem az Önök Ft-hitelre (deviza elszámolással) aláírt visszafizetési kötelezettségvállalása teremtett a bankjuknak virtuális tőkepénzt.

b)                 Önök nem egy szerződést írtak alá, hanem valójában kettőt: egy reálszerződést, amelynek része az általános szerződési feltételek, és egy láthatatlant, amelyről az aláírás pillanatában csak a bankjuknak volt tudomása.

c)                  Ezért a bankjuk eltitkolta a szerződés valóságát, amelyről a mai napig minden információt, és közreműködést megtagad.

d)                 Önöket csak a látható, reálszerződésről tájékoztatta, arról is hiányosan és tévesen, minden fontos információval kapcsolatban, csak formálisan.

e)                  A láthatatlan, általuk leplezett szerződéssel a bankjuk, az Önöknek nyújtott – kezdetben kedvező – Ft-kamatozású és tőkerész törlesztésű olyan, az Önök nevén nyilvántartott és deviza-folyószámlán kezelt forráshoz jutott, amelyekkel banki műveleteket végzett, és végez, amelynek hasznai a bank nyereségévé, míg e műveletek kockázati veszteségét, a műveletek költségeit közvetve és közvetlenül is az Önök terhévé tette.

f)                  A bankjuk, más bankokkal együtt, egyre gyarapodó adósaik devizaszámlán nyilvántartott devizaállományát, a banki műveletek piacára vitte, és egyre növekvő mértékű devizaigényt generált, hiszen ezeket időről időre megújította, csereberélte, és fenntartotta.

g)                 Ezek a folyamatok rövid távú devizakeresletként jelentek meg, amit a bankjuk – a „devizahiteles” adósok, és devizában nyilvántartott tőkeösszeg – gyarapodásával, egyre inkább rontotta a bankok pozícióját, és megdrágította ezeknek a tőzsdejátékoknak az árát, költségét, miközben a bankok egyre több profitot kasszíroztak. Ezeket a drágulásokat, a reálszerződésben Önök által aláírt biankó-kötelezettségvállalásra hivatkozással, az Önök tőke-, és kamat tartozásának, a törlesztő-részletek egyoldalú növelésével finanszírozták.

h)                 Önök, a szerződés aláírásakor a reálszerződés kockázataira vállaltak kötelezettséget, de nem arra, hogy a bank játszik az Önök kontójára a bankpiacon, és ezzel olyan mértékű devizakeresletet idéz elő, ami a devizát megdrágítja a forint terhére. Hiszen a deviza iránti irreális keresletnövekedéssel együtt járt, hogy a piacon egyre több forintot kell érte adni, hiszen a deviza felértékelődik, mert egyre kevesebb van a piacon belőle, és egyre több Ft-ba kerül.

 

i)                   A devizahiányt azzal enyhítették átmenetileg, hogy az ilyen banki műveletekre szinte korlátlan dollárt nyomtak a piacra, és bevonták a kurrens banki műveletekben használt yen, euro, dollár, svájci frank mellé, a menekülőnek szánt, valóságban játéklehetőséget bővítő skandináv valutákat is.

j)                   A piac azonban véges, az adósok teljesítőképessége is véges, a fedezeti jelzálogingatlan értéke is csökkent, ezért óvatosabb kormányok időben leállították ezeket a devizaalapú hiteleket, és nemzeti valutaadósságra váltották, amelyek nem adnak lehetőséget a mögöttes banki devizaműveletekre.

k)                 Más, kedvezőbb, banki hozzáállással együtt, a „mi bankjaink” – bízva a mi restségünkben, a végsőkig feszítették a húrt, és minket tettek felelőssé azért a hazárdjátékért, amiről nekik már a szerződés aláírásakor tökéletes tudomásuk volt. Nevezetesen arról, hogy az Önök reálszerződésével lehetőséget teremtenek arra, hogy extraprofitot zsebeljenek be, az Önök ingatlanainak elértéktelenítése, az Önök ellehetetlenítése árán.

l)                   Ugyanis a véges lehetőségű devizapiacra rászabadított adós, és adósságállomány, egy csúcsára állított piramisként, alapjaiban állandóan növekvő tömegként jelent meg, amely – mint minden piramisjáték esetében – ha eléri a körülmények szerinti szélesedési állapotát, akkor sem a korábbi adósok törlesztései, sem az adósok egyre nagyobb mértékű bevonása, már nem tartható fenn, és összeomlik.

m)               Ebben az összeomlásban az adósok nem képesek a bankok devizaműveleteit finanszírozni a törlesztésekkel, a  bankok által előidézett devizahiány következményeként, a kereslet-kielégítés felárának egyre dráguló költségeit, egyre több adós nem tudja megfizetni.

n)                 A beomló szerződések romjai alatt a bank lezárja a parazita nyerészkedését a devizapiacon, felmondja a reálszerződést, el-el ügyeskedik a behajtó kutyáival az adóson, saját faktoringcégén keresztül megszabadul a veszteségtől, és újabb nyereséget követel a „gazda állatnak” tekintett adóstól, végrehajtásban, és nyerészkedőkben bővelkedő eljárásokkal az utolsó leheletet is kifacsarja, a számára már értéktelen adósból…és eldobja.

 

  • o)                 Jótékonykodik, és aki még bír szusszanni, annak árfolyamgát, és újabb adósévtizedek beiktatásával, tovább szívhatja még az adósai vérét, és folytatja a leplezett devizaműveleteit, immár nem extraprofittal, csak egyszerű profittal Akinek elég pénze van, azt végtörlesztéssel elbocsátja az adósrabszolgaságból. Nyugodjunk meg, nem járt rosszul: az ilyen adós is kifizette a banki rulett nyereségének költségeit.

p)                 Most arról panaszkodnak, hogy veszteségesek, holott csak annyi történt, hogy a profitjukat költségelték, vagyis a kihelyezett hitelállomány 2 %-a helyett, most 8-15 %-ot helyeznek el a Magyar Nemzeti(?) Bankban, amiért az, kamatot fizet nekik. Ugye érthető, hogy azt a kamatot is mi fizetjük ki… Ahogy az IMF hitelből a bankoknak juttatott több milliárd forint után is, amit a bankok nem a nemzetgazdaság finanszírozására, hanem passzív tőkeberuházásként, szintén az MNB-ban tart. Persze ezután az összeg után is mi fizetjük a kamatot, ahogyan még egyszer megfizetjük ugyanezen összeg után az IMF-nek is, mi fizetjük meg a kamatot.

q)                 A társadalomnak van állama, és nem az államnak társadalma. Nekünk van bankrendszerünk, és nem a bankrendszernek vannak rabszolgái.

r)                   Önök nem így gondolják?

s)                  Tehát Önök sem felelőtlenek nem voltak, sem ostobák. A bankok azonban jól tudták, hogy az Önök kötelezettségvállalása alapján egy piramisjátékot indítanak el, annak következményeit is jól tudták, hogy a kölcsön szempontjából, teljesen felesleges deviza nyilvántartás, valójában devizajáték, tőzsdei spekuláció, ami a Ft-ot meg fogja gyengíteni végzetesen, és a devizát megdrágítja katasztrófálisan. És Önök tönkre fognak menni! De addig is nagyon sok milliárdot fognak kiizzadni a rabszolgatartóknak. És nem fognak kegyelmezni Önöknek!

 

t)                   Mi sem nekik.

u)                 Amikor a korabeli Ft-hitelek kihelyezhetetlenül drágák voltak, amikor ezzel együtt megszüntették az állami kamattámogatású lakáshiteleket, akkor Önöket a piramisjátékban való részvételre „beetették” azzal, hogy a „devizaalpú”, mert lánykori neve ez volt, hitelek kamata, törlesztő részlete jóval olcsóbb… Ugye emlékeznek: aki kérte, a kockázatokról bemutatták a korábbi évek Ft-CHF árfolyam-ingadozását, bemutatták a MNB, és a banki elemzők jóslatát arról, hogy mennyi is lehet, a legrosszabb esetben is, az árfolyamarány romlás. Önök kalkuláltak azzal, hogy csak nem romlik Magyarország gazdasága, a devizahitelüket, az euro bevezetésével eurora cseréli majd a bank. Emlékeznek?! Ezt mondták. És a legrosszabb esetre kalkulált árfolyamromlást is finanszírozni fogja a család, és akkor helyesen mérték fel a kockázatukat. Ha tudták, mibe rángatják bele a leplezett szerződéssel, vállalták volna a kockázatot? A piramisjátékot, a bank hazardírozásának a finanszírozását?

v)                 A bankok által leplezett szerződés, az hogy a reálszerződés megnyitja az utat egy láthatatlan szerződés előtt, amikor a bank titkos műveletekkel, titkos haszonhoz jut, és a költségeket, és az árfolyamromlást az önök terhévé teszi az egyoldalú szerződésmódosítás, és a THM varázsszavak segítségével… EZT vállalták Önök? Mondott Önöknek annak idején erről valamit a bankjuk? Tudják mi az a swapügylet?

 

w)               Az Önök reálszerződését nem csak hogy semmissé tette, a bankok titkos szándéka, és célja, hanem a szerződés létre sem jött. Mert Önöknek erre, a bankjukkal egybehangzó szerződési akarat nem volt. A bank csak színlelte, hogy Önöknek kölcsönt akar adni kedvező kamatozással. Számukra, a forintkölcsönük, forrásoldalának nevezett deviza-nyilvántartásával végzett virtuális spekuláció volt a cél. Ebből származott hasznuk, ezért mondtak le átmenetileg a forintkölcsönök után szedett, akkor szokásos, méregdrága kamatról. Hogy játékokhoz „gazdaállatokat” szerezzenek a vér szívásához. Ha megmondták volna, mire szerződnek Önökkel, aláírták volna a szerződést? Ezt a színjátékot, ami ezrek életébe, egészségébe került, végig játszották volna, ennek a csürhének a hasznára? Kapcsolatok, EMBERI kapcsolatok mentek tönkre ennek a cinikus bandának a játékában! A feleségek, és férjek, szülők, és gyermekek emlékezzenek! Mi történt pár év alatt, mennyi bűntudatuk, keservük, fájdalmuk, és betegségük lett, a még most is pökhendi rabszolgatartók miatt. A bankok színlelt szerződése, a leplezett szándékuk, és cselekedeteik miatt! Emlékezzenek! De gondoljanak arra is, hányan vannak még benne ebben a folyamatban, hányan rettegik az éjszakai telefonokat, a behajtókat, végrehajtókat, csekkeket, számlákat, és hozzátartozók átkait, számonkérését. Gondolkodjanak!

x)                 A létre sem jött szerződést el kell számolni. Önök a kapott kölcsönt, a Ptk. Szerinti évi késedelmi kamataival együtt fizessék vissza a banknak. A bankok a létre sem jött, nemlétező szerződés alapján kapott minden adósi befizetést, fizessék vissza az adósoknak. Az adósok kötelezettségvállalása alapján végzett minden banki műveletből származó jogalap nélküli gazdagodásukat, a bankok fizessék ki az adósaiknak. Térítsék meg az adósok minden vagyoni, és nemvagyoni kárát, a jogellenes, és jogszabályellenes piaci magatartásukért.

y)                 Csak mellesleg… A reálszerződés is semmis, mert tisztességtelen, mert megszeg minden szabályt, mert szerződéspontjai külön, külön is hamisak, megtévesztők. De még lehetetlenültek is, a bankok összehangolt tevékenysége miatt, és által.

z)                  Ez bedönti a bankrendszert? Őket érdekelte, velünk mi történik? Ők a gazdasági funkcióik szerint működtek? Ilyen bankokra van szükségünk? Vagy tisztességesekre? Lesz bíró, aki ezt meg meri így ítélni? A bíró is választhat az igazság, hivatása tisztessége, az önbecsülése, és hivatása, és a kollaboráció között. Lesz politikai elit, amelyiknek a hatalom pillanatnyi érdeke helyett, a bankokkal való kollaboráció helyett a választópolgár, a társadalom képviselete a tisztességes? Ők is választhatnak. Mi is választók vagyunk… Elfogytak a bekezdések sorolásához használható angol ábc betűi… A ZS is…A kérdéseink nem. A türelmünk igen.

 

Demeter Tamás- Facebook

Szólj hozzá

Hozzászólás