DEVIZA ALAPÚ HITEL: VALÓDI ÉS JOGSZERŰ MEGOLDÁST KÖVETELÜNK!

DEVIZA ALAPÚ HITEL: VALÓDI ÉS JOGSZERŰ MEGOLDÁST KÖVETELÜNK!

DEVIZA ALAPÚ HITEL: VALÓDI ÉS JOGSZERŰ MEGOLDÁST KÖVETELÜNK!

Nagy Éva – Hiteltársulás

A deviza alapú hitel, mint konstrukció, jogtalan, törvénytelen, és tisztességtelen, mert:

1./ Devizaszámla nincs, csak excell táblában való nyilvántartás.

2./ / A konverziós díjat utóbb a PSZÁF törvénytelennek minősítette, ezért megbüntette a bankokat, és a konverziós díj visszafizetésére kötelezte a őket.

3./ A kúria 2/2014.PJE és előtte a Kásler per-kimondta, hogy nem volt átváltás, és nem létező szolgáltatásnak nincs díja,így az 

árfolyamrés felszámítása nemcsak hogy tisztességtelen, hanem jogtalan is. Nincs alapja sem a kétnemű, sem az MNB-árfolyam alkalmazásának.

4./ Azt a bizonyos kedvező kamatot, mint referencia-kamatot, amit a szerződésben kikötöttek, soha sem érvényesítették az adóssal szemben.

5./ A deviza-alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata, csak megújítási kockázata, amelyet a bankok ellentétes ügyletekkel fedeztek.

6./ Az esetleges kamatkülönbözetek fedezési technikája az. Un. FRA-ügyletek voltak.

7./ A bankok megtévesztő THM-el, beetető kamatokkal, hamis akciós törlesztő részletekkel szándékosan becsapták az ügyfeleiket.

8./ Törvénysértő magatartást tanúsítottak akkor, ha egy általuk kockázatosnak ítélt termékre vonatkozóan nem végezték el a teljes futamidőre vonatkozó adósminősítést, a kockázatok előzetes felmérését, és nem javasoltak a kockázatok kezelésére általuk jól ismert és alkalmazott technikákat.

Innentől kezdve felelőtlen magatartásuk következményei csak és kizárólag őt terhelik.


9./ Az árfolyamkockázat valósan nem volt, csak átszámítással realizálták az devizából származó árfolyamkülönbözetet.
Ez a fiktív átszámolás nagyon is valóságos extraprofitot eredményezett. 

A számviteli szabályozás módosítása révén lehetőségük volt a deviza alapú hitelek devizához hasonló elszámolására, többek között az év végi aktuális árfolyamon történő átindexelésére is, aminek révén többszöröződik meg az adósságunk.

Jelenleg az eredetileg felvett összeg 2,5-3-szorosánál tartunk.

10./ A deviza alapú hitelek elszámolása a mérlegben forintban történt. A kétes követelésekre jutó értékvesztést nem devizában, hanem Ft-ban számolták el.

Ez a számviteli gyakorlat is pregnáns bizonyíték arra, hogy a bankok a mérlegükben, az adóshoz kapcsolódó deviza elszámolású hitelt csak forintban számolták el.

11./ A deviza csak a banki pénzteremtés része, az portfolió szinten van jelen, és az adóshoz nem hozzá rendelhető, mérlegen kívüli tétel.

A bankok pénzteremtésének a következménye, hogy a bankok legalább 13 MRD EUR-nak megfelelő mérlegen kívüli nyitott devizapozíció keletkezett, ami azt jelenti, hogy olyan tartozást tartanak nyilván,aminek forrását ők soha sem birtokolták, semmilyen devizában.

12./ Ha az árfolyamkockázat valódi kockázat lett volna, akkor a bankoknak az un. Kereskedési könyvben ezeket fel kellett volna tüntetni, ami nem történt meg azért, mert a valós kockázatokra megemelt tartalékot kellett volna képezni. Ami ellenőrizhető módon nem történt meg a 2002-napjainkig terjedő időszakban.

13./ Ha a bankok nem az adósok bedőlésére, és ingatlanjai megszerzésére utaztak volna, akkor az árfolyam jelentős emelkedésére megfelelő konstrukciót ajánlottak volna fel, akár díj ellenében is. Pl. Árfolyamkockázat elleni biztosítás, Stop-loss-limit, és sorolhatnám. Vagy pót jövedelmi és pót ingatlanfedezetet kérhettek volna a hitel felmondása előtt.

De mivel nem ez volt a cél, hanem a hitel bedöntése és a mögöttes fedezetek megszerzése, ezért azonnal az adósokra szabadították a végrehajtó hiénákat, és felmondták a hitelt.

A deviza alapú hitel ezer sebből vérzik, és azokat csak a kúriai PJE-k és a kormány adósmentő csomagja tartja még egyben.

Alaposan megkérdőjelezhető a bankok mellett a kormány és a kúria felelőssége is.

De közöljük az érintettel, hogy nem állunk meg, és harcolunk tovább, ha kell a végsőkig.Egyszer el fog jönni az igazság pillanata, amikor lelepleződik az egész csaló gépezet.

Lehet, hogy ma még aprópénzt kapunk vissza árfolyamrés és kamatkülönbözet címén. Erre is éveket kellett várnunk, és több, mint kétszáz per révén,és több ezer hiteles áldozatos munkájának eredményeként mindent tudunk a devizahitelnek nevezett szemfényvesztésről, és nem állunk meg!

Számtalan bizonyítékkal rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy csalárd és megtévesztő, jogtalan, és törvénytelen piaci magatartásnak lettünk áldozatai, amit nem lehet büntetlenül megúszni!

A bankok előre megfontolt szándékkal, nyereségvágyból,nagy értékre és érdekközösségre csalást követtek el: tévedésbe ejtettek, tévedésben tartottak, és nagy kárt okoztak sok százezer embernek 1.200.000 szerződés esetében.

Nem állunk meg, és harcolunk tovább!
Ha kell az EB-hez is elmegyünk, de nem hagyjuk, hogy a fél Magyarországot tönkretevő uzsorások megússzák.

A bankok csalással közel 20.000 MRD HUF tiszta extraprofitot realizáltak, amiből most nagy kegyesen jóváírnak a virtuálisan felturbózott tőketartozásból egymillió forintot, fejenként. Miközben sírnak, és panaszkodnak az őt ért hatalmas veszteségért.


Látszatpereket indítanak időhúzás és további megtévesztés okán, ahelyett hogy tisztességesen kártalanítanák az adósokat.

Most a kormány a bíróságokkal karöltve asszisztál ehhez az országos méretű csalás elleplezéséhez, miközben felfüggeszt 10.000 adós által indított pert.

Hamis illúzióba ringatja az adósokat egy minden konkrétum nélküli bianco törvénnyel. Üveggyöngyön akarja megváltani a jogot és az igazságot.

Ezt nem tűrhetjük tovább!

Követelni kell a jogtalanul felszámított egyoldalú szerződésmódosítások, és a teljes árfolyamkockázat összegeinek teljes bankok általi áthárítását.

Az adósok amikor felvették a hitelt, annak alapja a banki THM volt. A THM nem tartalmazta sem a kamat, sem az árfolyamkockázatot! 

Tehát olyan, hitel összehasonlításra alkalmatlan mutatóval csapták be az embereket szándékosan, ami magában hordozta a biztos bebukás lehetőségét, és erre tudatosan nem hívták fel az adós figyelmét.

Más demokratikus jogállamban ezért fővesztés jár. és a felelősök megbüntetése jogilag, anyagilag, büntetőjogilag.

Magyarországon a kollektív felelősségbe burkolva a bűnösök megússzák, az adósoktól pedig még a jogorvoslatot is elveszik tömeges méretekben.

Magyarország ébresztő!
Egységes és radikális fellépést követelünk az uzsorásokkal szemben!
Követeljük a deviza alapú hitelek család voltának független szakértői bizottság általi kivizsgálást, a felelősök személy 

szerinti megnevezését, büntetőjogi felelősségre vonását!
Követeljük az árfolyamkockázat megtérítését!
Követeljük az elszenvedett összes veszteségünk bankok általi megtérítését, és a teljes kártalanítást! – Nagy Éva – Hiteltársulás

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM