A bankok már most készülnek a moratórium utáni időszakra

A bankok már most készülnek a moratórium utáni időszakra

Dr.Szabó V. László ügyvéd. Nagyon sokan vannak akik anyagi eszköz híján saját maguk vágnak bele a perbe.
Bíznak a szerencséjükben és a Jóistenben.

Nem bírják már az állandó stresszt, a létbizonytalanságot, a kilátástalanságot és a végrehajtó fenyegetéseit.
Beadják a keresetet – úgy ahogy a szívük  diktálja , vagy ahogy magukat "segítőnek" kikiáltó cégek megírják – majd pedig belefutnak azonnal a bírósági titkár elutasításába.

Még csak el se jutnak  a bíróig.

Ha pedig eljutnak akkor jönnek a hiánypótlások , köztük a jogkövetkezmény kérése. Ha ezeknek nem tud eleget tenni a pert megszüntetik.

Ha még ezen is túljutott akkor jön a bank ellenkérelme. Ha erre nem tud megfelelő viszonválaszt adni akkor is elbukott.
Ha ezen is túljut akkor jön a személyes meghallgatás a bíróságon.

Ha nem megfelelően nyilatkozik, vagy nem tudja a banki alkalmazottat megfelelően sarokba szorítani akkor a teljes kockázatot ő fogja viselni valamint a perköltséget. Nem beszélve arról, hogy a hitel is a nyakán marad.
Csak egy nagyon fontos dolog, hogy milyen veszélyek várnak a saját maguk pereskedőkre:

A Kúria 2021-es ítéletben  kimondta, hogy 
"Az irányelvben előírt világos és érthető megfogalmazás követelményének megfelel az a devizaalapú kölcsönszerződés is, amely úgy terheli a fogyasztóra az árfolyamkockázatot, hogy nem figyelmezteti kifejezetten arra, az árfolyamváltozásnak nincs felső határa (azaz nem szükséges, hogy a „korlátlan” vagy „nincs felső határa” kifejezéseket kifejezetten tartalmazza a kikötés), de csak abban az esetben, ha egyfelől a fogyasztót nem csupán arról a lehetőségről tájékoztatták, hogy annak a devizának az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződést megkötötték, emelkedhet vagy csökkenhet, hanem értékelni tudja az árfolyamkockázatnak a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is (C-227/18. számú végzés 40.). "

A fentiek kivédésére a szerződés és az üzletszabályzat valamint a kockázatfeltáró nyilatkozat , továbbá a szerződéskötéshez vezető összes körülmény együttes értelmezésére van szükség.

Ezt az adós nem fogja tudni elvégezni.
Nem beszélve arról, hogy a perhez nem csak a jogszabályok, bírósági gyakorlat, uniós jog ismerete kell hanem a polgári eljárásjogban jártasság is. El lehet veszteni egy pert pusztán egy határidő elmulasztása miatt is.

A legfontosabb érv az egyedül pereskedés ellen pedig az ,hogy másodfokon mindenképpen kötelező a jogi képviselet . Az pedig nem mindegy,hogy mit adunk át az ügyvédnek. Egy teljesen tönkretett, minden lehetőségtől megfosztott ügyet , amelyben már másodfokon sincs mit tenni vagy pedig az elejétől fogva szakértő kezébe adjuk a sorsunkat.

Természetesen az adósokat is meg lehet érteni hiszen nagyon sok a "segítő" hiéna, és a tudás nélküli ügyvéd.

Az viszont csak az adós terhére írható ha a moratórium ideje alatt sem készül fel anyagilag a perre , hiszen az életéről van szó.

Sokan reménykednek valamilyen központi megoldásban.
A bankok nem azért adták el a követelést a behajtó cégeknek és nem azért indultak a végrehajtások, hogy központilag mindenkit futni hagyjanak.
A bankok már most készülnek a moratórium utáni időszakra. Dr.Szabó V. László ügyvéd.

Más:
Sokan szóltak, hogy az oldalamon megjelenő írásokat különböző magukat hitel-segítségnek vagy más, devizásokat mentő csoportnak feltüntető oldalak ellopják, közzéteszik így generálnak maguk részére olvasóközönséget, adott esetben ügyfeleket.

Felkérek mindenkit aki az oldalamra jár azért, hogy a tudásomat , 25 éves gyakorlatomat , a befektetett munkát, az éjszakába menő kereset-írásokat, a tárgyalótermi tapasztalatomat ellopva , befektetett saját munka nélkül  közzétegye távolítson el minden tőlem származó anyagot még azt is amelyet sután és szakszerűtlenül átfogalmazott mert az oldalamon közzétett szakmai hivatkozások szellemi tulajdonomat képezik és azok  saját célra történő felhasználásához nem járulok hozzá.

Szánalmas a tudás nélküli, más szellemi termékében turkáló, élősködő parazita aki munkát nem fektet a tudásba csak ahhoz ért, hogy kimásoljon és sajátjaként tüntessen fel szellemi terméket.

Sajnos tele van a facebook adósoknak felállított csapdákkal, magukat segítőnek, megmentőnek kikiáltókkal akik viszont már egy banki ellenkérelem láttán is összecsinálják magukat.

Az ilyen ingyenélő, sunyi, alattomos tolvajoknak  javaslom, hogy végezzék el az egyetemet, tegyenek szert 25 éves szakmai gyakorlatra , legyen a hátuk mögött többszáz per, és indítsanak egy saját információs oldalt.
Az ügyeskedőknek, potyázóknak pedig ajánlom, hogy nézzenek a tükörbe, hogy eddigi életük során mire futotta. Csak a lopásra.
Ezek az lények ugyanolyanok mint a bankok: tisztességtelenek és az adósok becsapása, megtévesztése a céljuk azáltal, hogy más szaktudását a sajátjukként tüntetik fel.

Ez persze csak addig elég amíg az ügyfél ki nem fizeti a megbízási díjat mert utána már érdemi segítséget nem kap, hiszen nincs miből mert tudás nincs csak másolási képesség.
Az ilyen oldalakon ügyfeleket becsapók közös jellemzője, hogy olcsón kínálják a "megmentő szolgáltatásukat" egy hiéna ügyvéd bevonásával a sok kicsi sokra megy alapon.

Alacsony megbízási díjat kérnek sok ügyféltől de nem csinálnak érte semmit.
Ez csalás. Már az elején tudják, hogy nem csinálják végig az ügyet.
Tehát a szisztéma az, hogy szakembertől lopni, a  sajátjaként feltüntetni, ügyfeleknek megmentést ígérni, olcsón elvállalni, semmit se nyújtani.

Tehát  megismétlem: az oldalamon megjelenő szakmai publikációk másolásához, átfogalmazott megjelentetéséhez nem járulok hozzá , kizárólag külön engedély alapján.

Kérek minden érintettet , hogy oldaláról távolítsa el  a tőlem másolt bejegyzéseket. Ennek elmaradása eljárást von maga után.
Vélhetően ezt a bejegyzést nem fogják ellopni. A fentiek a megosztásokra nem vonatkoznak. Dr.Szabó V. László ügyvéd.Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM