VÉGREHAJTÁSI ZÁRADÉKKAL INDULT VÉGREHAJTÁSOK MEGÁLLÍTÁSA – Dr. Léhmann György

VÉGREHAJTÁSI ZÁRADÉKKAL INDULT VÉGREHAJTÁSOK MEGÁLLÍTÁSA - Dr. Léhmann György.

VÉGREHAJTÁSI ZÁRADÉKKAL INDULT VÉGREHAJTÁSOK MEGÁLLÍTÁSA – Dr. Léhmann György

FIGYELEM! A LETÖLTHETŐ IRATMINTA A LAP ALJÁN – Oszd meg a cikket másokkal is, mert nem tudhatjuk, hogy kinek, mikor lehet rá szüksége!

December 23-án megküldött, „Megmenekülhetnek az adósok a végrehajtás rémétől című írásomban írt összegzésben említett 

„Fenti ismertetések alapján könnyen belátható az, hogy immár nem az a kérdés, hogy létezik-e  akár egyetlen törvényes végrehajtás a devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződésekkel kapcsolatosan közjegyzői végrehajtási záradékkal indul végrehajtás esetén, hanem az, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy a végrehajtókat távol tartsák az adósok.”

kérdésre válaszolva a mellékletben megküldött, de az alábbiakban is olvasható, közjegyző felé címzett irattal látom elérhetőnek azt, hogy a jövőben hazánkban egyetlen végrehajtási eljárás se indulhasson meg banki kérelemre elkészített közjegyzői végrehajtási záradék alapján. Illetve azt, hogy a jelenleg folyamatban lévő végrehajtási eljárások szűnjenek meg.

Amennyiben ennek az iratnak tartalmával egyetértenek azok az adósok, akik a végrehajtási eljárásuk során, vagy más módon hozzájutottak az ellenük kért végrehajtás alapjául szolgáló közjegyzői záradékhoz,

a mellékletben megküldött iratomnak három példányát nyomtassák ki, és saját kezűleg, nyomtatott betűkkel mindhárom példányt töltsék ki az alábbiakban olvasható iratnak piros színű írásjeleinél az alábbiak szerint.

Piros színű pontozásnál 

  1. jelnél: a végrehajtási záradékot készítő közjegyző nevét írják be,
  2. jelnél: a végrehajtási záradékot készítő közjegyző címét írják be,
  3. jelnél: a végrehajtást kérelmező bank nevét írják be,
  4. jelnél: a végrehajtási záradék számát írják be,
  5. jelnél: a Vh. kezdetű végrehajtási eljárás számát írják be,
  6. jelnél: az irat aláírása keltezése helyét és időpontját írják be,
  7. jelnél: kérelmező adós saját nevét nyomtatott betűkkel írják be,
  8. jelnél: a kérelmező adós saját lakóhelyét nyomtartott betűkkel írják be,

Ezt követően az irat 7. oldalának alján a kérelmező valamint az aláírás tanúsítására felkért két tanú is a megfelelő helyen az iratokat írja alá, valamint a két tanú saját kezűleg a saját lakóhelyét is írja az okiratra.

Ezt követően a fentiek szerint kitöltött három példány, közjegyzőnek címzett iratból kettő példányt ajánlottan adják fel a végrehajtási záradékot készítő közjegyző címére, és várniuk kell a kérelmük elbírálását tartalmazó okiratot a közjegyzőtől.

Ennek a közjegyzői iratnak megküldéséig engem semmilyen módon nem szükséges értesíteni a történtekről.

Ellenben azt követően, hogy a közjegyző kérelmük elbírálását tartalmazó okiratát megküldi Önöknek, kérem arra mindazokat, akik az ügy folytatását igénylik, hogy a közjegyzői végzés jobb felső sarkába a postai kézbesítés időpontját írják fel, valamint ezt a jelzésüket aláírásukkal hitelesítsék.

Ugyanis a végzés várhatóan a kérelem elutasítását tartalmazza, és a kézbesítést követő 15 napon belül van helye fellebbezésnek az illetékes Törvényszék felé.

NAGYON FONTOS! Kedves olvasók, „devizahitelesek”! A Honlapunkon illetve Facebook oldalunkon is folyamatosan tájékoztatni fogunk Titeket az Államperrel, és más ügyekkel kapcsolatos friss hírekről. Kérjük, hogy segítsd a munkánkat azzal, hogy a Facebook oldalunkra meghívod az ismerőseidet, illetve ide kattintva feliratkozol a hírlevelünkre is. Nemzeti Civil Kontroll.

Amennyiben igénylik ennek a közjegyzői végzésnek fellebbezését általam, akkor kérem, hogy akár e-mailben, akár postai uton ugy küldjék meg a kérelmet elutasító végzésnek és végrehajtási záradéknak másolatot címemre, hogy ezek az iratok hozzám a közjegyzői végzésnek Önök részére történő kézbesítés időpontjától számított három napon belül megérkezzen.

Az esetben, amennyiben hozzám ezek az iratok három napon belül megérkeznek, vállalom azt, hogy a közjegyzői végzés elleni fellebbezési iratot, valamint a fellebbezéshez szükséges, Önök által részemre adandó ügyvédi meghatalmazásokat az Önök részére postai uton megküldöm.

Amennyiben az így postán Önök által átvett ügyvédi meghatalmazást az ügyvédi meghatalmazáson feltüntetett személyek általi aláírással ellátva részemre két napon belül visszaküldik, akkor én vállalom azt, hogy az Önök részére megküldött közjegyzői végzésnek Önök részére történő kézbesítéstől számított 15 napon belül a fellebbezést meghatalmazásommal együtt az illetékes Törvényszék felé továbbítom.

Ellenben akkor, amikor az aláírásukkal ellátott ügyvédi meghatalmazásomat részemre visszaküldik, kérem egyidejűleg postai úton címemre az alábbi törvényhelyre tekintettel 15.000.-Ft. azaz tizenötezer forint költséget továbbítsanak az 1990 évi XCIII. törvény alábbi rendelkezésére tekintettel

„47. §320 

(2)322 A közjegyzőnek a hagyatéki és egyéb közjegyzői eljárásban hozott határozata elleni fellebbezés illetéke 10 000 forint.”

azzal, hogy az így megküldött 15.000.-Ft-ból köteles vagyok a fellebbezési iratra 10.000.-Ft. azaz tízezer forint okmánybélyeget ragasztani, míg a fennmaradó 5.000.-Ft. azaz ötezer forint adminisztrációs költségként kerül általam felhasználásra.

Egyéb költségük, díjuk nem merül fel.

Természetesen magyarázattal szolgálok azzal, hogy miért két meghatalmazást küldök majd fentiek szerint aláíratás végett Önöknek a fellebbezés előterjesztése folytán.

Ennek oka az, hogy nagyon kedves levelezőm tájékoztatott arról, hogy 2014. május 19-i, Fővárosi Törvényszék felé továbbított, fentiekkel hasonló tartalmú ügyben hozott közjegyzői végzés elleni fellebbezési irata a mai napig nem került elbírálásra.

Ezért tehát indokolt  s o r o n k í v ű l í s é g e t kérelmeznem az illetékes Törvényszéki Elnök felé címzetten az alábbi – 14/2002 IM rend – jogszabályi rendelkezés alapján:

A soron kívüli eljárás

33. § (1) Az ügy soron kívüli intézése alapulhat

a) jogszabály rendelkezésén,

b)50 az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) határozatán,

c) a bíróság elnökének a rendelkezésén.

(2) A bíróság elnöke a soron kívüli eljárást az ügyfél kérelmére írásban elrendelheti.

33/A. §51 (1) A soronkívüliség az ügynek a rendes ügymenetből történő kivételét jelenti. A soron kívül intézendő ügyben – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – minden intézkedést haladéktalanul kell megtenni.

33/B. §53 (1) A bíróság elnöke – külön kérelem nélkül – hivatalból az ügy soron kívüli intézését rendelheti el, különösen akkor, ha:

a) ahhoz kiemelkedően fontos társadalmi, igazságügyi, illetve közérdek fűződik;

b) az ügy tárgya az állampolgárok széles körét érintő kérdés;

 Tehát akkor, amikor a fellebbezést az immár adós által részemre visszaküldött, meghatalmazó által aláírt meghatalmazás alapján az illetékes Törvényszék felé megküldöm ajánlottan három példányban, egyidejűleg egy példánnyal soronkívüliség iránti kérelmet is előterjesztem a Törvényszék Elnöke felé a másik meghatalmazással.

Fenti tények ismeretében természetesen bízom abban, hogy a Törvényszék által a megküldött iratom alapján a folyamatban lévő végrehajtási eljárás megszüntetésre kerül, de tudomásul veszem azt is, amennyiben az iratomban említett, Európai Bíróság előtt C-32/14. szám alatt folyamatban lévő, Fővárosi Törvényszék által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásban hozandó ítélet meghozataláig a Törvényszék a végrehajtást, illetve a fenti kérelmek szerinti nem peres eljárást felfüggeszti.

Ellenben sajnos számítanom kell a jelenlegi jogbizonytalansági, jogállamiságot fenti problémával kapcsolatosan sárba tipró közállapot miatt arra is, hogy amennyiben fenti eljárások eredményre mégsem vezetnek, és ezek után a végrehajtás megszüntetése iránti peres eljárás kezdeményezése mindazok számára elkerülhetetlen, akik nem hajlandóak az önkényuralmi jogszabályi rendelkezések miatt törvényesnek látszó rendelkezések folytán életük vagyoni jellegű eredményét ellenkezés nélkül átadni,

akkor ezeknek a végrehajtás megszüntetés iránti peres eljárás megindítása már jelentősebb illeték és egyéb költséggel járhat.

 

Természetesen szóba sem jöhet a hozzám fordulóknál az, hogy az 5.000.-Ft. azaz ötezer forint adminisztrációs költségnél tőlük többet igényelnék, hazámmal szemben érzett kötelességemnek érzem azt is, ha nekik is segíthetek, de az ilyen perek indítása már mindenképpen alaposabb, irodámban végzett tevékenységemet igényli.

Az ilyen peres megindítása elsősorban akkor indokolt a közeljövőben, amennyiben a végrehajtási eljárásokban árverést tűztek ki. 

Siófokon 2015. január 6. napján  Léhmann György

Végrehajtás megszüntetéséhez szükséges kérelem

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM