Újabb devizás ügy a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság előtt

Újabb devizás ügy a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság előtt
loading...

Újabb devizás ügy a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság előtt

Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság előtt a devizahitel nevű kísérleti banki termék


 

Tisztelt Bíróság! ( Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság)

A gyorsabb feldolgozás érdekében, röviden felvázolom, az álláspontunk szerint az európai történelemben egyedülálló nagyságrendű, valamint súlyosságú, és cca 3 millió európai/magyar polgár életét és egzisztenciáját ellehetetlenítő, állami szintű korrupciót megjelenítő maffia-bűncselekmény általunk már bizonyított tényállását.Tényállás:

loading...

• 2001.-ben a magyar országgyűlés az európai csatlakozás érdekében/feltételeként, megalkotta a magyar polgárok alapvető szabadságjogát megtestesítő 2001. évi XCIII. törvényt a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról. Ezzel minden magyar polgár rendelkezési jogot kapott a részére átadott MINDEN valuta, deviza felett.

E törvény alapján a magyar bankok 2001. végén megkezdték a devizahitelezést. Mivel a magyar emberek a fizetésüket forintban kapták, és ezért nem vettek fel számukra ismeretlen pénzben kínált kölcsönt ez a devizahitelezési gyakorlat megbukott: egészen a Deviza Alapú hitelezés megjelenéséig csupán jelentéktelen számot ért el; csak 2005.-ben indult el.

• 2004. májusában a Gyurcsány Ferenc vezette MSZP lemondásra kényszerítette Medgyessi Péter miniszterelnököt, aki jelentős, érdemi tapasztalatokkal rendelkezett a banki szférában. Vélelmezhető, hogy Ő nem engedélyezett volna egy ilyen emberkísérletet!

• 2004. őszén a Csányi Sándor vezette bankár-maffia szabad utat kapott az új miniszterelnök révén, és bevezették az egységes elveket mutató Deviza Alapú illetve Devizában Nyilvántartott (FORINT) hitel elnevezésű kísérleti banki terméket.

• A Deviza Alapú illetve Devizában Nyilvántartott kísérleti banki termék a magyar jogrendben nem létezik (ma sem). Nincsen bárki számára hozzáférhető eljárási rendje szabályzata, nyilvántartási és elszámolási rendszere.Még a kiemelkedő szaktudással rendelkező közgazdasági és jogi szakemberek sem tudják egyértelműen megállapítani a feltételek jogosságát, alkalmazhatóságát, polgári jogi értelembe vett tisztességességét.

• Az áldozatok forint kölcsön igénnyel fordultak a bankhoz, ahol azonban már az ajánlattétellel megtévesztették, becsapták őket. Az áldozatok szerződési szándéka forint kölcsönre szólt, amit a banki kommunikáció a szerződéses dokumentációk kivételével teljesített is.

Nyilvánvaló tény, hogy az áldozatok szándéka csak az általuk elvárható, ismert tényekre vonatkoztatható. Ez a tény a Polgári törvénykönyvben és a Pénzintézeti törvényben is megtalálható FORINT KÖLCSÖN pontos fogalma: a rendelkezésre bocsátott forint pénzeszköz, és a kizárólag forintban lehetséges törlesztés csak és kizárólag FORINT KÖLCSÖN lehet.

A bank rejtett/ bűnös szándéka egy valós idegen valutát nem is tartalmazó, fiktív DEVIZAHITELEZÉS volt. A bank ezen szándékának és az erőfölényének tudatában alkotta meg a csaló banki termék teljes, komplex rendszerét, a szerződésnek látszó dokumentumoktól egészen a panaszkezelésig.

• Az össze nem egyeztethető szándékok, a felek akarata között fennálló alapvető disszenzus alapján polgári jogi szerződés objektíve nem jöhetett létre!

• A bankármaffia bűnös szándékát azonban a forint kölcsönök kiadásával megvalósították;az áldozatokat becsapták. Minden, ami ezután jött, már csupán a bűncselekmény része.

• Az áldozatok aláírása nem valós szerződésre, hanem egy csaló eszközre – a szerződésnek látszó papírokra került. Ez a papír az aláírás ellenére sem hordozhat jogkövetkezményeket!

loading…


TÉNY:

• Minden közjegyzői devizahiteles közokirat valótlan adattartalmú, tehát a törvény szerint hamis.

• Minden bírósági végrehajtás jogsértő, törvénytelen; az emberi jogok súlyos sérelmét okozza.

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

• A magyar igazságszolgáltatás félre van vezetve; meg van félemlítve.

• Sajnálatos, de a magyar jogász társadalom megfélemlítésből és/vagy egyéni anyagi érdekeiből kifolyólag elfogadta a hatályos magyar törvények megcsúfolását, semmibe vételét (lásd a mellékelt devizásokat védő ügyvéd levelét), és nem tesz ellene semmit.

Fontos tény, hogy az ügyünkben nem működik a magyar büntető eljárásjog sem, hiszen a bűnöző ügyészség a legcsekélyebb nyomozati tevékenységet sem hajlandó ellátni; a bíróságok végzéseiről pedig a súlyos hazug-ténybeli valótlanságok megállapításán kívül nem lehet egyértelműen beazonosítani még azt sem, hogy a végzésítélet vagy határozat valójában tartalmaz-e tényleges eljárást is.

Jellemző például a legfőbb jogorvosló szerv – a Kúria hozzáállása, akik a mai napig válaszra sem méltatták a beadványunkat, pedig 30 napon belül válaszadásra kötelezett.

Mindezek alapján már most jelzem: jogi (az emberi jogi bíróság által kirendelt ügyvédet kérünk) és a kifosztott áldozatok anyagi helyzete miatt anyagi segítséget is kérünk a Tisztelt Bíróságtól.

A Soron kívüli, sürgős és rendkívüli eljárás kérelmünket a sértetteink valós és tényleges életveszélyes helyzete, és tömeges egzisztenciális összeomlása indokolja.

Tisztel bíróság!Európa történelmének legsúlyosabb emberi jogsértése a kérelmünk lényege, amely magában foglalja az évszázad csalását – egy majdnem tökéletes bűntényt; egy „fehérgalléros” maffia szervezetet, és a mindent meghatározó állami szintű korrupciót.

Nem lesz könnyű harc, hiszen az egyik főbűnös Polt Péter magyar Legfőbb Ügyész, az európai ügyészi szervezet választott elnöke lett.

Mi folytatjuk a harcot, de a megoldásért kompromisszum-készek vagyunk az állam vezetőivel.

Nem kívánunk bosszút, csak méltányos, mértéktartó elégtételt.

Kérjük, segítsenek!

SOS Magyarország. Tisztelettel: Menyhért Péter KF képviselő.

loading…