Újabb devizás ügy a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság előtt

Újabb devizás ügy a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság előtt

Újabb devizás ügy a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság előtt

Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság előtt a devizahitel nevű kísérleti banki termék


 

Tisztelt Bíróság! ( Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság)

A gyorsabb feldolgozás érdekében, röviden felvázolom, az álláspontunk szerint az európai történelemben egyedülálló nagyságrendű, valamint súlyosságú, és cca 3 millió európai/magyar polgár életét és egzisztenciáját ellehetetlenítő, állami szintű korrupciót megjelenítő maffia-bűncselekmény általunk már bizonyított tényállását.Tényállás:

• 2001.-ben a magyar országgyűlés az európai csatlakozás érdekében/feltételeként, megalkotta a magyar polgárok alapvető szabadságjogát megtestesítő 2001. évi XCIII. törvényt a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról. Ezzel minden magyar polgár rendelkezési jogot kapott a részére átadott MINDEN valuta, deviza felett.

E törvény alapján a magyar bankok 2001. végén megkezdték a devizahitelezést. Mivel a magyar emberek a fizetésüket forintban kapták, és ezért nem vettek fel számukra ismeretlen pénzben kínált kölcsönt ez a devizahitelezési gyakorlat megbukott: egészen a Deviza Alapú hitelezés megjelenéséig csupán jelentéktelen számot ért el; csak 2005.-ben indult el.

• 2004. májusában a Gyurcsány Ferenc vezette MSZP lemondásra kényszerítette Medgyessi Péter miniszterelnököt, aki jelentős, érdemi tapasztalatokkal rendelkezett a banki szférában. Vélelmezhető, hogy Ő nem engedélyezett volna egy ilyen emberkísérletet!

• 2004. őszén a Csányi Sándor vezette bankár-maffia szabad utat kapott az új miniszterelnök révén, és bevezették az egységes elveket mutató Deviza Alapú illetve Devizában Nyilvántartott (FORINT) hitel elnevezésű kísérleti banki terméket.

• A Deviza Alapú illetve Devizában Nyilvántartott kísérleti banki termék a magyar jogrendben nem létezik (ma sem). Nincsen bárki számára hozzáférhető eljárási rendje szabályzata, nyilvántartási és elszámolási rendszere.Még a kiemelkedő szaktudással rendelkező közgazdasági és jogi szakemberek sem tudják egyértelműen megállapítani a feltételek jogosságát, alkalmazhatóságát, polgári jogi értelembe vett tisztességességét.

• Az áldozatok forint kölcsön igénnyel fordultak a bankhoz, ahol azonban már az ajánlattétellel megtévesztették, becsapták őket. Az áldozatok szerződési szándéka forint kölcsönre szólt, amit a banki kommunikáció a szerződéses dokumentációk kivételével teljesített is.

Nyilvánvaló tény, hogy az áldozatok szándéka csak az általuk elvárható, ismert tényekre vonatkoztatható. Ez a tény a Polgári törvénykönyvben és a Pénzintézeti törvényben is megtalálható FORINT KÖLCSÖN pontos fogalma: a rendelkezésre bocsátott forint pénzeszköz, és a kizárólag forintban lehetséges törlesztés csak és kizárólag FORINT KÖLCSÖN lehet.

A bank rejtett/ bűnös szándéka egy valós idegen valutát nem is tartalmazó, fiktív DEVIZAHITELEZÉS volt. A bank ezen szándékának és az erőfölényének tudatában alkotta meg a csaló banki termék teljes, komplex rendszerét, a szerződésnek látszó dokumentumoktól egészen a panaszkezelésig.

• Az össze nem egyeztethető szándékok, a felek akarata között fennálló alapvető disszenzus alapján polgári jogi szerződés objektíve nem jöhetett létre!

• A bankármaffia bűnös szándékát azonban a forint kölcsönök kiadásával megvalósították;az áldozatokat becsapták. Minden, ami ezután jött, már csupán a bűncselekmény része.

• Az áldozatok aláírása nem valós szerződésre, hanem egy csaló eszközre – a szerződésnek látszó papírokra került. Ez a papír az aláírás ellenére sem hordozhat jogkövetkezményeket!

loading…


TÉNY:

• Minden közjegyzői devizahiteles közokirat valótlan adattartalmú, tehát a törvény szerint hamis.

• Minden bírósági végrehajtás jogsértő, törvénytelen; az emberi jogok súlyos sérelmét okozza.

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

• A magyar igazságszolgáltatás félre van vezetve; meg van félemlítve.

• Sajnálatos, de a magyar jogász társadalom megfélemlítésből és/vagy egyéni anyagi érdekeiből kifolyólag elfogadta a hatályos magyar törvények megcsúfolását, semmibe vételét (lásd a mellékelt devizásokat védő ügyvéd levelét), és nem tesz ellene semmit.

Fontos tény, hogy az ügyünkben nem működik a magyar büntető eljárásjog sem, hiszen a bűnöző ügyészség a legcsekélyebb nyomozati tevékenységet sem hajlandó ellátni; a bíróságok végzéseiről pedig a súlyos hazug-ténybeli valótlanságok megállapításán kívül nem lehet egyértelműen beazonosítani még azt sem, hogy a végzésítélet vagy határozat valójában tartalmaz-e tényleges eljárást is.

Jellemző például a legfőbb jogorvosló szerv – a Kúria hozzáállása, akik a mai napig válaszra sem méltatták a beadványunkat, pedig 30 napon belül válaszadásra kötelezett.

Mindezek alapján már most jelzem: jogi (az emberi jogi bíróság által kirendelt ügyvédet kérünk) és a kifosztott áldozatok anyagi helyzete miatt anyagi segítséget is kérünk a Tisztelt Bíróságtól.

A Soron kívüli, sürgős és rendkívüli eljárás kérelmünket a sértetteink valós és tényleges életveszélyes helyzete, és tömeges egzisztenciális összeomlása indokolja.

Tisztel bíróság!Európa történelmének legsúlyosabb emberi jogsértése a kérelmünk lényege, amely magában foglalja az évszázad csalását – egy majdnem tökéletes bűntényt; egy „fehérgalléros” maffia szervezetet, és a mindent meghatározó állami szintű korrupciót.

Nem lesz könnyű harc, hiszen az egyik főbűnös Polt Péter magyar Legfőbb Ügyész, az európai ügyészi szervezet választott elnöke lett.

Mi folytatjuk a harcot, de a megoldásért kompromisszum-készek vagyunk az állam vezetőivel.

Nem kívánunk bosszút, csak méltányos, mértéktartó elégtételt.

Kérjük, segítsenek!

SOS Magyarország. Tisztelettel: Menyhért Péter KF képviselő.

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM