ÚJ PÁRTOT ALAPÍTOTTAK A DEVIZAKÁROSULTAK.

ÚJ PÁRTOT ALAPÍTOTTAK A DEVIZAKÁROSULTAK.

ÚJ PÁRTOT ALAPÍTOTTAK A DEVIZAKÁROSULTAK.


Dr. Kriston István Európajogi Pénzügyi Szakjogász értesítette szerkesztőségünket, hogy 2019-11-09-én megalakult a Devizahiteles Párt Cegléden.

Az alakuló ülésről videó-felvétel is készült, melyet az oldal alján találsz!Dr. Kriston az alábbi közleményt juttatta el hozzánk:

KÖZLEMÉNY A DEVIZAHITELES PÁRT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL

CEGLÉDEN, 2019. NOVEMBER 9. NAPJÁN MEGALAKULT A PÁRT. TÖRTÉNELMET ÍRUNK, MEGGYÖTÖRTEK, FELSZABADÍTUNK (!)

DEVIZAHITELESEK, A PÁRTUNKBAN EGYESÜLJETEK (!)

Devizahiteles Párt Cegléden 2019. november 09. (szombat) 12:00 órától estig tartó alakuló ülése megalapította a pártot. A pártot, mint jogi személyt létesítő személyek (alapítók) elfogadták a párt Alapszabályát, a Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint határoztak a bírósági bejegyzési eljárás megindításáról.

A párt de jure a bíróság jogerős bejegyző végzésével jön létre. Ezt követően közzétesszük a pártban rendszeresített "belépési kérelem" űrlapot, amelynek a párt székhelyére történő postai beküldésével lehet a tagfelvételt kérni. A tagfelvételről a párt ügyvezetősége dönt és döntéséről értesíti a tagfelvételét kérő személyt.

loading...

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

A Párt a szervezet politikai főtevékenységi körében [TEÁOR ’08 – 9492 politikai tevékenység] és a Párt célja szerinti besorolásának megfelelő jogvédő tevékenysége [devizahitelesek fogyasztói jogvédelme] körében véleményt nyilvánít, politikai demonstrációkat szervez, valamint jelölteket állít vagy támogat az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti képviselők, továbbá az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.

Vezető tisztségviselők:

A párt ügyvezetője: dr. Kriston István (Cegléd)

A párt felügyelő bizottságának tagjai: elnök: dr. Kisházi János (Eger), tag: Frey Györgyi (Pécs), tag: Vági Irén (Almásfűzítő)

A párt pénzügyi ellenőrző bizottságának tagjai: elnök: Felteinné Zanócz Magdolna (Debrecen), tag: Burom Zsuzsanna (Eger), tag: Fehér Attila (Vecsés)

– kérem megosztani -KÖZLEMÉNY A DEVIZAHITELES PÁRT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐLCEGLÉDEN, 2019. NOVEMBER 9. NAPJÁN MEGALAKULT A PÁRTTÖRTÉNELMET ÍRUNK, MEGGYÖTÖRTEK, FELSZABADÍTUNK (!)DEVIZAHITELESEK, A PÁRTUNKBAN EGYESÜLJETEK (!)Devizahiteles Párt Cegléden 2019. november 09. (szombat) 12:00 órától estig tartó alakuló ülése megalapította a pártot. A pártot, mint jogi személyt létesítő személyek (alapítók) elfogadták a párt Alapszabályát, a Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint határoztak a bírósági bejegyzési eljárás megindításáról. A párt de jure a bíróság jogerős bejegyző végzésével jön létre. Ezt követően közzétesszük a pártban rendszeresített "belépési kérelem" űrlapot, amelynek a párt székhelyére történő postai beküldésével lehet a tagfelvételt kérni. A tagfelvételről a párt ügyvezetősége dönt és döntéséről értesíti a tagfelvételét kérő személyt. A Párt a szervezet politikai főtevékenységi körében [TEÁOR ’08 – 9492 politikai tevékenység] és a Párt célja szerinti besorolásának megfelelő jogvédő tevékenysége [devizahitelesek fogyasztói jogvédelme] körében véleményt nyilvánít, politikai demonstrációkat szervez, valamint jelölteket állít vagy támogat az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti képviselők, továbbá az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.Vezető tisztségviselők:A párt ügyvezetője: dr. Kriston István (Cegléd)A párt felügyelő bizottságának tagjai:elnök: dr. Kisházi János (Eger)tag: Frey Györgyi (Pécs)tag: Vági Irén (Almásfűzítő)A párt pénzügyi ellenőrző bizottságának tagjai:elnök: Felteinné Zanócz Magdolna (Debrecen)tag: Burom Zsuzsanna (Eger) tag: Fehér Attila (Vecsés)Alapszabály (kivonat):1.§ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK(1) A Párt neve: Devizahiteles Párt – rövidített neve: D-Párt(1a) A Párt jogállása. A Párt jogi személy [Ptk. 3:63.§ (1), Ptv. 1.§].(1b) A Párt olyan egyesület, amely nyilvántartott tagsággal rendelkezik és ezúton kijelenti, hogy a Ptv. rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el [Ptv. 1.§].(2) A Párt alapvető célja (alapcél) a devizahitelesek fogyasztói jogvédelme, az országos méretű devizahiteles társadalmi-gazdasági konfliktus megoldásának elősegítése, a devizaadósok elleni bírósági végrehatások és kilakoltatások azonnali leállításának követelése, a devizakárosultak azonnali, teljes és feltétlen kártalanításának elérése, országgyűlési vizsgálóbizottság felállításának követelése.(3) A párt további célja a magyar állam és társadalom mélyreható átalakításának követelésével a demokrácia és jogállam, az emberi jogok és alapvető szabadságok helyreállítása, a vallásszabadság, az állam és az egyház következetes elválasztása, a kisegyházak jogai visszaadása, fellépés a gyűlöletkeltés minden tartalma és formája ellen.(3a) A párt célja a tiszta közélet és a korrupciómentes közjavak helyreállítása hazánkban. (3b) A párt kezdeményezi a politikai- és pártelitek, valamint személyi környezetük közjavakból uniós és hazai közbeszerzéseken szerzett vagyoni gyarapodásának független vizsgálóbizottság által történő feltárását. (4) A párt célja a dolgozó ember megbecsülése és uniós minimálbér bevezetésének elérése, a foglalkoztatás közmunka rendszerének átalakításával és termelő beruházások létesítésével a helyben lakók foglalkoztatásának elérése.(4a) A párt visszahívja a külföldre kényszerült munkavállalókat, elősegíti a társadalmi és gazdasági visszatérésük reorganizációját, képviseli érdekeiket. (4b) A párt támogatja a kis- és közepes vállalkozásokat a termelő, beruházó, szolgáltató piaci szektorokban és részükre kedvezményes beruházási hitelek nyújtását. (5) A párt célja a lakosság szociális ellátó rendszerei átfogó reformjának elérése.(5a) Az egészségügyi és kórházi beteg ellátások elégtelenségének felszámolása, a betegek, valamint az egészségügyben dolgozó orvosok és ápolók érdekeinek harmonizálása, átfogó egészségügyi reform kidolgozása és bevezetése.(5b) A párt célja a szegényekről gondoskodás országos ellátó rendszerének kiépítése, a senkit nem hagyunk az út szélén gondozóelv megvalósítása.(6) A párt célja az alap-, közép- és felsőfokú oktatás átfogó reformjának elérése a hagyományok és a modernitás követelményeinek, valamint az oktatásban dolgozók érdekeinek érvényesítésével.(7) A párt célja a világszínvonalú magyar tudomány és kutatás önállóságának, önigazgatásának és finanszírozásának helyreállítása. (8) A párt célja a nyugdíjasok védelme, a járulékokkal szerezhető nyugdíjbiztosítás megtartása, a megszerzett nyugdíjhoz való jog védelme, a nyugdíj mellett adókedvezményekkel végezhető jövedelemszerzés elősegítése.(9) A párt célja a fiatalok munkába állásának elősegítése, részükre uniós színvonalú foglalkoztatási lehetőségek elérése, a biztos pályakép és karrier elősegítése, az idősebb nemzedék hagyományainak átadása az idősek és fiatalok országos párbeszéd szorgalmazásával.(10) A párt célja az egészséges élet- és környezet társadalmi feltételeinek elősegítése, az élhető ország elérése.(11) A párt célja a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a tömegközlekedés zsúfoltságának megszüntetése, az elmaradott vidéki úthálózat korszerűsítése, a lakóhelyhez közel elérhető szolgáltatások bevezetése.(12) A párt célja az Európai Unió demokratizálása, decentralizálása, az uniós alapértékek védelme, a jog és biztonság térségének érvényesítése, az uniós jogok tagállami érvényesülésének elősegítése.(13) A párt társadalmi konzultációt kíván kezdeményezni hazánk széles népi konszenzuson alapuló külpolitikai orientációjáról. (14) A párt a haza védelmének hatékonyabbá tétele érdekében támogatja a haderőreformot, a nemzetközi válságok folytán különösen az önvédelmi képességek és védelmi doktrína kialakítását, valamint hazánk nemzetközi védelmi jellegű katonapolitikai integrációkban való részvételét. (15) A párt célja az ügynöklista nyilvánosságra hozatalának elérése, a hazai titkosszolgálatok egységes szervezetbe integrálása, diszfunkciójuk megszüntetése.2.§ A PÁRT TEVÉKENYSÉGE.A Párt a szervezet politikai főtevékenységi körében [TEÁOR ’08 – 9492 politikai tevékenység] és a Párt célja szerinti besorolásának megfelelő jogvédő tevékenysége [devizahitelesek fogyasztói jogvédelme] körében véleményt nyilvánít, politikai demonstrációkat szervez, valamint jelölteket állít vagy támogat az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti képviselők, továbbá az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.3.§ A PÁRT MŰKÖDÉSE. (1) A Párt székhelye: 2700 Cegléd, Teleki utca 14. I. emelet 3., mint az ingatlan-nyilvántartásban Cegléd, belterület 2745/A/3 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan.(2) A Párt hatóköre országos.(3) A Párt határozatlan időre jön létre.3/A.§ A PÁRT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA.(1) A Párt szervezetének és szervezeti működésének részletes szabályait az alakuló ülés és a továbbiakban a párt legfőbb szerve által elfogadott Párt Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.(2) A Párt Legfőbb Szerve az alapítástól a küldöttgyűlés létrehozásáig tartó időtartamra a párt Tagjaiból álló Közgyűlés, ezt követően a Párt Legfőbb Szerve mind a 106 választókerületi alapszervezet létrehozásának feltételéhez kötve és a párt 106. alapszervezete létrehozásának időpontjában minden külön jogcselekmény nélkül a Közgyűlés helyébe lépő Küldöttgyűlés a küldöttgyűlésre vonatkozó szabályok szerint. (3) A párt Ügyvezető Szervei a Párt Ügyvezetősége (a Párt Ügyvezetője), a Felügyelő Bizottság (FB), a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB). (4) A Párt helyi szervezetei a 106 Országos Egyéni Választókerületekben (OEVK) választókerületenként és annak székhelyén a választókerületben választójoggal rendelkező magyar állampolgárok által legalább 10 Tag részvételével létrehozható 106 választókerületi alapszervezetből állnak. A választókerületben csak egy alapszervezet hozható létre.(4a) A Párt Ügyvezetőjének kezdeményezésére a Felügyelő Bizottság a határozatával feloszlathatja azt az Alapszervezetet, amely a Párt céljai elérését veszélyeztető tevékenységet és magatartást tanúsít.(5) Az alapszervezet döntéshozó szerve az alapszervezeti tagokból álló Taggyűlése. (6) A taggyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint fele jelen van. A Tagnak egy szavazata van. A határozatképes taggyűlés a határozatait a határozatképességet biztosító jelenlévők egyszerű többségével hozza. A taggyűlésekről jelenléti ívet és a napirendeket, előterjesztését, megvitatását és azokról szóló döntést tartalmazó, valamint a levezető elnök és egy jegyzőkönyv hitelesítő tag által aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a párt Ügyvezetőségének 15 napon belül megküldeni, továbbá az alapszervezet irattárában elhelyezni.(7) A taggyűlés hatáskörébe tartozik:a) Ügyvivő, úgy is mint Küldött megválasztásab) Pártélet szervezésec) Választási Kampányok lebonyolításad) Kapcsolattartás a párt Ügyvezetőségével(8) Az alapszervezet ügyvezetését a határozatképes taggyűlés által a jelenlévő tagok egyszerű többségével két évre választott Ügyvivő látja el. 4.§ A PÁRT TAGJAI.(1) A Párt Tagja lehet minden 18. életévét betöltött olyan cselekvőképes természetes személy, aki az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható, a Párt céljával egyetért és annak elérésével összeegyeztethetetlen tevékenységet és magatartást nem tanúsít, az Alapszabály, a Közgyűlés, valamint az Párt Ügyvezetésének döntéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint a Tagdíj megfizetését vállalja, továbbá nem áll büntetett előélethez fűződő joghátrányok alatt.(2) Nem lehet a Párt Tagja, akia) más Magyarországon nyilvántartásba vett párt tagja,b) Magyarországon nyilvántartásba vett olyan más politikai szervezet tagja, amellyel a Pártnak nincsen hatályos együttműködési megállapodása,(3) A Pártba Tagként belépni kívánó személy a belépési kérelmet az erre rendszeresített űrlapon az Ügyvezetőnek a párt székhely címére címezve postai úton nyújtja be. A Pártba Tagként csak az vehető fel, aki a pártban rendszeresített belépési kérelmet nyújt be és ennek ellenőrzését követően az Ügyvezető a belépési kérelemről hatvan napon belül határoz. Az Ügyvezető döntéséről a kérelmezőt írásban értesíti. Ha az Ügyvezető a belépési kérelmet elutasítja, az értesítés közlésétől számított tizenöt napon belül beérkező fellebbezésében a Pártba belépni kívánó személy kérheti, hogy a Tagfelvétel tárgyában a Küldöttgyűlés hozzon döntést. A fellebbezést az Ügyvezetőhöz írásban kell benyújtani. A fellebbezésről a Közgyűlés a soron következő ülésén dönt.(3a) A Tagsági jogviszony az Ügyvezetőnek, illetve a Közgyűlésnek a belépési kérelmet elfogadó döntésével jön létre. Ha az Ügyvezető a belépési kérelmet elutasítja és azzal szemben a Pártba belépni kívánó személy nem terjeszt elő fellebbezést, vagy ha a Közgyűlés a fellebbezést elutasítja, újabb belépési kérelem a fellebbezési határidő lejártát, illetve a Közgyűlés döntésének meghozatalát követő hat hónap elteltével terjeszthető elő.Szervezeti és Működési Szabályzat (kivonat).1.§A párt neve: Devizahiteles PártA párt rövidített neve: D-PártA párt székhelye: 2700 Cegléd, Teleki u. 14. I. 3.A párt működési területe: Magyarország.A párt országos központjának székhelye: CeglédA párt képviselője: a Devizahiteles Párt ÜgyvezetőjeA párt jelszava: Devizahitelesek, egyesüljetek!A párt ünnepe: november 9., a párt megalakulásának napja.A párt zászlaja: az ideológia mentességet, a közélet tisztaságát és a korrupciómentes közjavakat szimbolizáló fehér színű lobogó, benne a Devizahiteles Párt felirattal.A párt tüntetési öltözete: zöld-sárga színű láthatósági mellényA párt levélcíme: 2700 Cegléd, Teleki u. 14. I. 3.A párt email címe: jogesigazsagmozgalom@gmail.com Dr. Kriston István a párt ügyvezetője

Közzétette: DrKriston István – 2019. november 9., szombatloading…


Facebook hozzászólások
loading...