ÚJ PÁRTOT ALAPÍTOTTAK A DEVIZAKÁROSULTAK.

ÚJ PÁRTOT ALAPÍTOTTAK A DEVIZAKÁROSULTAK.

ÚJ PÁRTOT ALAPÍTOTTAK A DEVIZAKÁROSULTAK.


Dr. Kriston István Európajogi Pénzügyi Szakjogász értesítette szerkesztőségünket, hogy 2019-11-09-én megalakult a Devizahiteles Párt Cegléden.

Az alakuló ülésről videó-felvétel is készült, melyet az oldal alján találsz!Dr. Kriston az alábbi közleményt juttatta el hozzánk:

KÖZLEMÉNY A DEVIZAHITELES PÁRT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL

CEGLÉDEN, 2019. NOVEMBER 9. NAPJÁN MEGALAKULT A PÁRT. TÖRTÉNELMET ÍRUNK, MEGGYÖTÖRTEK, FELSZABADÍTUNK (!)

DEVIZAHITELESEK, A PÁRTUNKBAN EGYESÜLJETEK (!)

Devizahiteles Párt Cegléden 2019. november 09. (szombat) 12:00 órától estig tartó alakuló ülése megalapította a pártot. A pártot, mint jogi személyt létesítő személyek (alapítók) elfogadták a párt Alapszabályát, a Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint határoztak a bírósági bejegyzési eljárás megindításáról.

A párt de jure a bíróság jogerős bejegyző végzésével jön létre. Ezt követően közzétesszük a pártban rendszeresített "belépési kérelem" űrlapot, amelynek a párt székhelyére történő postai beküldésével lehet a tagfelvételt kérni. A tagfelvételről a párt ügyvezetősége dönt és döntéséről értesíti a tagfelvételét kérő személyt.

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

A Párt a szervezet politikai főtevékenységi körében [TEÁOR ’08 – 9492 politikai tevékenység] és a Párt célja szerinti besorolásának megfelelő jogvédő tevékenysége [devizahitelesek fogyasztói jogvédelme] körében véleményt nyilvánít, politikai demonstrációkat szervez, valamint jelölteket állít vagy támogat az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti képviselők, továbbá az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.

Vezető tisztségviselők:

A párt ügyvezetője: dr. Kriston István (Cegléd)

A párt felügyelő bizottságának tagjai: elnök: dr. Kisházi János (Eger), tag: Frey Györgyi (Pécs), tag: Vági Irén (Almásfűzítő)

A párt pénzügyi ellenőrző bizottságának tagjai: elnök: Felteinné Zanócz Magdolna (Debrecen), tag: Burom Zsuzsanna (Eger), tag: Fehér Attila (Vecsés)

– kérem megosztani -KÖZLEMÉNY A DEVIZAHITELES PÁRT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐLCEGLÉDEN, 2019. NOVEMBER 9. NAPJÁN MEGALAKULT A PÁRTTÖRTÉNELMET ÍRUNK, MEGGYÖTÖRTEK, FELSZABADÍTUNK (!)DEVIZAHITELESEK, A PÁRTUNKBAN EGYESÜLJETEK (!)Devizahiteles Párt Cegléden 2019. november 09. (szombat) 12:00 órától estig tartó alakuló ülése megalapította a pártot. A pártot, mint jogi személyt létesítő személyek (alapítók) elfogadták a párt Alapszabályát, a Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint határoztak a bírósági bejegyzési eljárás megindításáról. A párt de jure a bíróság jogerős bejegyző végzésével jön létre. Ezt követően közzétesszük a pártban rendszeresített "belépési kérelem" űrlapot, amelynek a párt székhelyére történő postai beküldésével lehet a tagfelvételt kérni. A tagfelvételről a párt ügyvezetősége dönt és döntéséről értesíti a tagfelvételét kérő személyt. A Párt a szervezet politikai főtevékenységi körében [TEÁOR ’08 – 9492 politikai tevékenység] és a Párt célja szerinti besorolásának megfelelő jogvédő tevékenysége [devizahitelesek fogyasztói jogvédelme] körében véleményt nyilvánít, politikai demonstrációkat szervez, valamint jelölteket állít vagy támogat az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti képviselők, továbbá az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.Vezető tisztségviselők:A párt ügyvezetője: dr. Kriston István (Cegléd)A párt felügyelő bizottságának tagjai:elnök: dr. Kisházi János (Eger)tag: Frey Györgyi (Pécs)tag: Vági Irén (Almásfűzítő)A párt pénzügyi ellenőrző bizottságának tagjai:elnök: Felteinné Zanócz Magdolna (Debrecen)tag: Burom Zsuzsanna (Eger) tag: Fehér Attila (Vecsés)Alapszabály (kivonat):1.§ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK(1) A Párt neve: Devizahiteles Párt – rövidített neve: D-Párt(1a) A Párt jogállása. A Párt jogi személy [Ptk. 3:63.§ (1), Ptv. 1.§].(1b) A Párt olyan egyesület, amely nyilvántartott tagsággal rendelkezik és ezúton kijelenti, hogy a Ptv. rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el [Ptv. 1.§].(2) A Párt alapvető célja (alapcél) a devizahitelesek fogyasztói jogvédelme, az országos méretű devizahiteles társadalmi-gazdasági konfliktus megoldásának elősegítése, a devizaadósok elleni bírósági végrehatások és kilakoltatások azonnali leállításának követelése, a devizakárosultak azonnali, teljes és feltétlen kártalanításának elérése, országgyűlési vizsgálóbizottság felállításának követelése.(3) A párt további célja a magyar állam és társadalom mélyreható átalakításának követelésével a demokrácia és jogállam, az emberi jogok és alapvető szabadságok helyreállítása, a vallásszabadság, az állam és az egyház következetes elválasztása, a kisegyházak jogai visszaadása, fellépés a gyűlöletkeltés minden tartalma és formája ellen.(3a) A párt célja a tiszta közélet és a korrupciómentes közjavak helyreállítása hazánkban. (3b) A párt kezdeményezi a politikai- és pártelitek, valamint személyi környezetük közjavakból uniós és hazai közbeszerzéseken szerzett vagyoni gyarapodásának független vizsgálóbizottság által történő feltárását. (4) A párt célja a dolgozó ember megbecsülése és uniós minimálbér bevezetésének elérése, a foglalkoztatás közmunka rendszerének átalakításával és termelő beruházások létesítésével a helyben lakók foglalkoztatásának elérése.(4a) A párt visszahívja a külföldre kényszerült munkavállalókat, elősegíti a társadalmi és gazdasági visszatérésük reorganizációját, képviseli érdekeiket. (4b) A párt támogatja a kis- és közepes vállalkozásokat a termelő, beruházó, szolgáltató piaci szektorokban és részükre kedvezményes beruházási hitelek nyújtását. (5) A párt célja a lakosság szociális ellátó rendszerei átfogó reformjának elérése.(5a) Az egészségügyi és kórházi beteg ellátások elégtelenségének felszámolása, a betegek, valamint az egészségügyben dolgozó orvosok és ápolók érdekeinek harmonizálása, átfogó egészségügyi reform kidolgozása és bevezetése.(5b) A párt célja a szegényekről gondoskodás országos ellátó rendszerének kiépítése, a senkit nem hagyunk az út szélén gondozóelv megvalósítása.(6) A párt célja az alap-, közép- és felsőfokú oktatás átfogó reformjának elérése a hagyományok és a modernitás követelményeinek, valamint az oktatásban dolgozók érdekeinek érvényesítésével.(7) A párt célja a világszínvonalú magyar tudomány és kutatás önállóságának, önigazgatásának és finanszírozásának helyreállítása. (8) A párt célja a nyugdíjasok védelme, a járulékokkal szerezhető nyugdíjbiztosítás megtartása, a megszerzett nyugdíjhoz való jog védelme, a nyugdíj mellett adókedvezményekkel végezhető jövedelemszerzés elősegítése.(9) A párt célja a fiatalok munkába állásának elősegítése, részükre uniós színvonalú foglalkoztatási lehetőségek elérése, a biztos pályakép és karrier elősegítése, az idősebb nemzedék hagyományainak átadása az idősek és fiatalok országos párbeszéd szorgalmazásával.(10) A párt célja az egészséges élet- és környezet társadalmi feltételeinek elősegítése, az élhető ország elérése.(11) A párt célja a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a tömegközlekedés zsúfoltságának megszüntetése, az elmaradott vidéki úthálózat korszerűsítése, a lakóhelyhez közel elérhető szolgáltatások bevezetése.(12) A párt célja az Európai Unió demokratizálása, decentralizálása, az uniós alapértékek védelme, a jog és biztonság térségének érvényesítése, az uniós jogok tagállami érvényesülésének elősegítése.(13) A párt társadalmi konzultációt kíván kezdeményezni hazánk széles népi konszenzuson alapuló külpolitikai orientációjáról. (14) A párt a haza védelmének hatékonyabbá tétele érdekében támogatja a haderőreformot, a nemzetközi válságok folytán különösen az önvédelmi képességek és védelmi doktrína kialakítását, valamint hazánk nemzetközi védelmi jellegű katonapolitikai integrációkban való részvételét. (15) A párt célja az ügynöklista nyilvánosságra hozatalának elérése, a hazai titkosszolgálatok egységes szervezetbe integrálása, diszfunkciójuk megszüntetése.2.§ A PÁRT TEVÉKENYSÉGE.A Párt a szervezet politikai főtevékenységi körében [TEÁOR ’08 – 9492 politikai tevékenység] és a Párt célja szerinti besorolásának megfelelő jogvédő tevékenysége [devizahitelesek fogyasztói jogvédelme] körében véleményt nyilvánít, politikai demonstrációkat szervez, valamint jelölteket állít vagy támogat az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti képviselők, továbbá az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.3.§ A PÁRT MŰKÖDÉSE. (1) A Párt székhelye: 2700 Cegléd, Teleki utca 14. I. emelet 3., mint az ingatlan-nyilvántartásban Cegléd, belterület 2745/A/3 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan.(2) A Párt hatóköre országos.(3) A Párt határozatlan időre jön létre.3/A.§ A PÁRT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA.(1) A Párt szervezetének és szervezeti működésének részletes szabályait az alakuló ülés és a továbbiakban a párt legfőbb szerve által elfogadott Párt Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.(2) A Párt Legfőbb Szerve az alapítástól a küldöttgyűlés létrehozásáig tartó időtartamra a párt Tagjaiból álló Közgyűlés, ezt követően a Párt Legfőbb Szerve mind a 106 választókerületi alapszervezet létrehozásának feltételéhez kötve és a párt 106. alapszervezete létrehozásának időpontjában minden külön jogcselekmény nélkül a Közgyűlés helyébe lépő Küldöttgyűlés a küldöttgyűlésre vonatkozó szabályok szerint. (3) A párt Ügyvezető Szervei a Párt Ügyvezetősége (a Párt Ügyvezetője), a Felügyelő Bizottság (FB), a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB). (4) A Párt helyi szervezetei a 106 Országos Egyéni Választókerületekben (OEVK) választókerületenként és annak székhelyén a választókerületben választójoggal rendelkező magyar állampolgárok által legalább 10 Tag részvételével létrehozható 106 választókerületi alapszervezetből állnak. A választókerületben csak egy alapszervezet hozható létre.(4a) A Párt Ügyvezetőjének kezdeményezésére a Felügyelő Bizottság a határozatával feloszlathatja azt az Alapszervezetet, amely a Párt céljai elérését veszélyeztető tevékenységet és magatartást tanúsít.(5) Az alapszervezet döntéshozó szerve az alapszervezeti tagokból álló Taggyűlése. (6) A taggyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint fele jelen van. A Tagnak egy szavazata van. A határozatképes taggyűlés a határozatait a határozatképességet biztosító jelenlévők egyszerű többségével hozza. A taggyűlésekről jelenléti ívet és a napirendeket, előterjesztését, megvitatását és azokról szóló döntést tartalmazó, valamint a levezető elnök és egy jegyzőkönyv hitelesítő tag által aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a párt Ügyvezetőségének 15 napon belül megküldeni, továbbá az alapszervezet irattárában elhelyezni.(7) A taggyűlés hatáskörébe tartozik:a) Ügyvivő, úgy is mint Küldött megválasztásab) Pártélet szervezésec) Választási Kampányok lebonyolításad) Kapcsolattartás a párt Ügyvezetőségével(8) Az alapszervezet ügyvezetését a határozatképes taggyűlés által a jelenlévő tagok egyszerű többségével két évre választott Ügyvivő látja el. 4.§ A PÁRT TAGJAI.(1) A Párt Tagja lehet minden 18. életévét betöltött olyan cselekvőképes természetes személy, aki az országgyűlési képviselők választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható, a Párt céljával egyetért és annak elérésével összeegyeztethetetlen tevékenységet és magatartást nem tanúsít, az Alapszabály, a Közgyűlés, valamint az Párt Ügyvezetésének döntéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint a Tagdíj megfizetését vállalja, továbbá nem áll büntetett előélethez fűződő joghátrányok alatt.(2) Nem lehet a Párt Tagja, akia) más Magyarországon nyilvántartásba vett párt tagja,b) Magyarországon nyilvántartásba vett olyan más politikai szervezet tagja, amellyel a Pártnak nincsen hatályos együttműködési megállapodása,(3) A Pártba Tagként belépni kívánó személy a belépési kérelmet az erre rendszeresített űrlapon az Ügyvezetőnek a párt székhely címére címezve postai úton nyújtja be. A Pártba Tagként csak az vehető fel, aki a pártban rendszeresített belépési kérelmet nyújt be és ennek ellenőrzését követően az Ügyvezető a belépési kérelemről hatvan napon belül határoz. Az Ügyvezető döntéséről a kérelmezőt írásban értesíti. Ha az Ügyvezető a belépési kérelmet elutasítja, az értesítés közlésétől számított tizenöt napon belül beérkező fellebbezésében a Pártba belépni kívánó személy kérheti, hogy a Tagfelvétel tárgyában a Küldöttgyűlés hozzon döntést. A fellebbezést az Ügyvezetőhöz írásban kell benyújtani. A fellebbezésről a Közgyűlés a soron következő ülésén dönt.(3a) A Tagsági jogviszony az Ügyvezetőnek, illetve a Közgyűlésnek a belépési kérelmet elfogadó döntésével jön létre. Ha az Ügyvezető a belépési kérelmet elutasítja és azzal szemben a Pártba belépni kívánó személy nem terjeszt elő fellebbezést, vagy ha a Közgyűlés a fellebbezést elutasítja, újabb belépési kérelem a fellebbezési határidő lejártát, illetve a Közgyűlés döntésének meghozatalát követő hat hónap elteltével terjeszthető elő.Szervezeti és Működési Szabályzat (kivonat).1.§A párt neve: Devizahiteles PártA párt rövidített neve: D-PártA párt székhelye: 2700 Cegléd, Teleki u. 14. I. 3.A párt működési területe: Magyarország.A párt országos központjának székhelye: CeglédA párt képviselője: a Devizahiteles Párt ÜgyvezetőjeA párt jelszava: Devizahitelesek, egyesüljetek!A párt ünnepe: november 9., a párt megalakulásának napja.A párt zászlaja: az ideológia mentességet, a közélet tisztaságát és a korrupciómentes közjavakat szimbolizáló fehér színű lobogó, benne a Devizahiteles Párt felirattal.A párt tüntetési öltözete: zöld-sárga színű láthatósági mellényA párt levélcíme: 2700 Cegléd, Teleki u. 14. I. 3.A párt email címe: jogesigazsagmozgalom@gmail.com Dr. Kriston István a párt ügyvezetője

Közzétette: DrKriston István – 2019. november 9., szombatloading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM