SZERZŐDÉS MEGTÁMADHATÓSÁGA

SZERZŐDÉS MEGTÁMADHATÓSÁGA

 

Éva Nagy- Hiteltársulás

 

• A sérelmet szenvedő fél a szerződési nyilatkozatát (akaratnyilatkozatát) meghatározott időn belül bíróság előtt megtámadhatja
• Automatikusan nem válik érvénytelenné a szerződés:bírósági eljárás kell
• Általában 1 év áll rendelkezésre, a sérelem felismerésétől, illetve a szerződés megkötésétől számítva

• Szerződés megtámadható, ha:


– Tévedés (ha vmely szerződő fél a szerződés lényeges körülménye 
– Megtévesztés (vmely szerződő fél a másik szerződő felet a szerződés lényeges körülménye tekintetében tévedésbe ejti)
– A szolgáltatás/ellenszolgáltatás feltűnő aránytalansága címén is megtámadható egy szerződés
– Ha a szerződés a gazdálkodó szervezetnek indokolatlan egyoldalú előnyt biztosít:

Pl.: blankettaszerződés. 
A szerződést a gazdálkodó szer-vezet előre meghatározott blanketta alapján köti meg. A blankettaszerződés Bíróság előtt megtámadható.
Ha jogsérelem a szerződés előtti állapotot kell visszaállítani.
Ha ez nem lehetséges: a bíróság a határozat hozatalának idejéig hatályossá nyilvánítja a szerződést, és a szerződő felek között elszámol.

Tehát az EU-s jog alapján elsődleges a fogyasztó érdeke, jogsértés esetén az eredeti állapot helyreállítása, és a felek közti elszámolás.


Fogyasztói érdekét nem lehet semmis más érdeknek alárendelni.
Semmis szerződést nem lehet utólagosan érvénybe helyezni, ha az sérti a fogyasztók érdekét.

Sem a magyar jog alapján, sem pedig az EU-s jog alapján.
Ez esetben az uniós jognak van primátusa, lásd 93/13.EGK.sz.rendelet fogyasztóvédelmi rendelkezései.

Szólj hozzá

Hozzászólás