SZERZŐDÉS MEGTÁMADHATÓSÁGA

SZERZŐDÉS MEGTÁMADHATÓSÁGA.

SZERZŐDÉS MEGTÁMADHATÓSÁGA

 

Éva Nagy- Hiteltársulás

 

• A sérelmet szenvedő fél a szerződési nyilatkozatát (akaratnyilatkozatát) meghatározott időn belül bíróság előtt megtámadhatja
• Automatikusan nem válik érvénytelenné a szerződés:bírósági eljárás kell
• Általában 1 év áll rendelkezésre, a sérelem felismerésétől, illetve a szerződés megkötésétől számítva

• Szerződés megtámadható, ha:


– Tévedés (ha vmely szerződő fél a szerződés lényeges körülménye 
– Megtévesztés (vmely szerződő fél a másik szerződő felet a szerződés lényeges körülménye tekintetében tévedésbe ejti)
– A szolgáltatás/ellenszolgáltatás feltűnő aránytalansága címén is megtámadható egy szerződés
– Ha a szerződés a gazdálkodó szervezetnek indokolatlan egyoldalú előnyt biztosít:

Pl.: blankettaszerződés. 
A szerződést a gazdálkodó szer-vezet előre meghatározott blanketta alapján köti meg. A blankettaszerződés Bíróság előtt megtámadható.
Ha jogsérelem a szerződés előtti állapotot kell visszaállítani.
Ha ez nem lehetséges: a bíróság a határozat hozatalának idejéig hatályossá nyilvánítja a szerződést, és a szerződő felek között elszámol.

Tehát az EU-s jog alapján elsődleges a fogyasztó érdeke, jogsértés esetén az eredeti állapot helyreállítása, és a felek közti elszámolás.


Fogyasztói érdekét nem lehet semmis más érdeknek alárendelni.
Semmis szerződést nem lehet utólagosan érvénybe helyezni, ha az sérti a fogyasztók érdekét.

Sem a magyar jog alapján, sem pedig az EU-s jog alapján.
Ez esetben az uniós jognak van primátusa, lásd 93/13.EGK.sz.rendelet fogyasztóvédelmi rendelkezései.

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM