Segítség az OTP-s “deviza”-károsultaknak.

Segítség az OTP-s "deviza"-károsultaknak.

Segítség az OTP-s "deviza"-károsultaknak.


Egy kis segítség Otp-s adósoknak. – Dr. Szabó László kártérítési ügyvéd.

A kölcsönszerződésben a bank feltünteti azt, hogy :" Az Adósok és a Zálogkötelezettek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírását megelőzően a Hitelező Általános Üzletszabályzatát és a devizában nyilvántartott lakáscélú és jelzálog típusú hitelekről szóló Üzletszabályzatát kézhez kapták, az abban foglaltakat megismerték,megértették, és magukra nézve kötelezőnek elfogadták." .

Ez ellen az adósok úgy védekezhetnek ha előadjá azt, hogy az aláírással egyidőben vagy előtte pár perccel kapták kézhez az Üzletszabályzatot.

A bank senkinek nem küldte ki hetekkel előbb az Üzletszabályzatot és nem is vetette át az adóssal !!

Ezt a tárgyalás keretében tanúvallomással kell tisztázni.

Amint a bíróság elfogadja azt, hogy kizárólag a tárgyalás napján ismerte meg az adós az Üzletszabályzatot és magát a szerződést is akkor ki kell zárnia a bizonyítékok köréből ezeket a dokumentumokat vagyis marad a banki ügyintézőtől kapott tájékoztatás mint egyetlen bizonyíték arra, hogy megfelelő volt a kockázatfeltárás.

Ezt pedig eredményesen lehet kezelni, főleg hosszú idő távlatából.

Van azoonban még egy érv amely amellett szól, hogy az adós csak a szerződés aláírásakor szembesült azzal, hogy ha aláírja a kölcsönszerződést akkor azzal a kölcsönszerződés részéve teszi az Üzletszabályzatot is.

A szerződésben a bank így fogalmaz:

"A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Hitelezőnek és Zálogjogosultnak az e közjegyzői okirat szerinti kölcsönszerződés, valamint a jelzálogjog fennállása alatt hatályos mindenkori Általános Üzletszabályzatát és a devizában nyilvántartott lakáscélú és jelzálog típusú hitelekről szóló Üzletszabályzatát, valamint az Ingatlanfedezet mellett nyújtott jelzálog típusú hitelek kamatáról, díj-, jutalék- és költségtételeiről szóló Hirdetményében foglaltakat kifejezetten a kölcsönjogviszony, és a jelzálog jogviszony részévé teszik. "

Nagyon fontos hogy a hitelnyújtó bank jelen időben fogalmaz vagyis az adósok kizárólag a szerződés aláírásakor szereztek tudomást arról, hogy az Üzletszabályzat a kölcsönszerződés része lesz vagyis rájuk nézve szerződéses kötelezettséget ró.

Tehát ha még 10-20 perccel a szerződés előtt meg is kapták az Üzletszabályzatot arra nézve értelmezést nem kaptak, még csak kérdés megfogalmazására sem volt idejük, azt a hirtelen előállott új jogi helyzetet pedig végkép nem tudták értelmezni, hogy az Üzletszabályzat még a szerződés részét is képezi vagyis a szerződés aláírásával az Üzletszabályzat nem tisztázott és nem kellően elmagyarázott, nem világos és nem érthető rendelkezései jogilag kötelező erővel bírnak rájuk.

Tehát még ha a banknak azt is sikerülne bizonyítania, hogy a szerződéskötést megelőzően tájékoztatta az adósokat a kockázatfeltárásról azt már végképp nem tudja tagadni, hogy az Üzletszabályzat szerződés részévé válásáról csak az aláíráskor tájékoztatott.

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Ez a tény viszont újabb tájkoztatási kötelezettséget hárít a bankra vagyis azt kellett volna elmagyaráznia az adósnak, hogy mit jelent az, hogy az Üzletszabályzat a szerződés részévé vált.Amennyiben ez a tájékoztatás nem történt meg akkor az adós úgy írta alá a szerződést, hogy nem tudhatta azt, hogy a szerződés részévé váló Üzletszabályzat milyen plusz kötelezettséget ró az adósókra. Mindez a jelenidő használata miatt. Dr. Szabó László kártérítési ügyvéd.

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM