“DEVIZAHITEL” GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNY. ÜGYFÉL NEM ADÓS, HANEM KÁRVALLOTT!

"DEVIZAHITEL" GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNY. ÜGYFÉL NEM ADÓS, HANEM KÁRVALLOTT!

"DEVIZAHITEL" GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNY. ÜGYFÉL NEM ADÓS, HANEM KÁRVALLOTT!

[good_old_share]


Járvás Éva – Elnézést a kedves ismerőseimtől, akiket nem érdekel ez a bűncselekmény, de most ide is kirakom, mert tudom, hogy a hatóságok figyelik az írásaimat.

 

A zárt csopimból pedig nem lehet osztani. Osszátok, hogy akik áldozatai lettek a maffiának tudják, hogy hol lehet őket megfogni. Osszátok, hogy eljusson az ügyvédekhez és bírókhoz, hogy ők is vegyék észre, hogy a maffia őket is ágyútölteléknek használja.Ha valaki azt hiszi, hogy csak mert neki éppen nincs ilyen baja, nem érintett a témában az csak önámítás, de ezt most nem fejtem ki. Szóval, aki úgy érzi, hogy nem érintett az is tehet azért, hogy az egész gazdaságunkat kisavazó okiratilag bizonyított gazdasági bűncselekmény (gazdasági bérgyilkosság) feltárásra kerüljön, mert most a választási kampányban minden párt azzal kampányol, hogy ezt a bűncselekményt legalizálni akarja a számonkérés helyett. Ha ezt megteszik, akkor bármilyen bűncselekmény legalizálásra kerülhet, ha hoznak egy olyan törvényt, hogy azt levédjék.

MINDEN szavazatért a bűnt akarja legalizálni törvénnyel! Ilyen jövő nem kecsegtet semmi jóval. Nem politizálok, mert a mi ellenfelünk a pénzügyi maffia, és nem az ilyen-olyan pártok. Igaz, hogy a zsoldosaik ott vannak a döntéshozónak látszó pártokban. A mostaniban és a következőkben is ott lesznek.

Az igazi bűnözőket kell leleplezni függetlenül attól, hogy kik az előretolt bábjaik.

A bíróságokon a maffiát szolgáló sátán ügyvédjei már határozottan ellenzik, hogy engem tanúként beidézzen a bíró. Még jó, hogy a bírónak nem ők diktálnak. Jó esetben.

Maga az a tény, hogy egy kölcsön jogviszonyban árfolyamról van szó, bizonyítja, hogy a kölcsön helyett devizapiacon vagyunk. Itt a forint is deviza.

 

HUF/CHF

Deviza árfolyama, két deviza egymáshoz viszonyított értékaránya. HUF/CHF forint értéke aránylik a svájci frank értékéhez.

A devizapiacon minden deviza önmagához viszonyított aránya 1 azaz HUF/HUF=1, CHF/CHF=1 EUR/EUR=1

A bank deviza-nyilvántartáshoz kötötte a kölcsönt, amely tőkeösszegét a Sztv. szerint árfolyammal értékelni kell.Sztv. 20.§ szerint alapból forint pénznemben, mert Magyarország hivatalos pénzneme az Alaptörvény K cikk szerint a forint. A számviteli törvényt a bankoknak kötelező betartani Hpt 131.§ alapján, ügyfél pedig ellenőrízheti a jogszerű teljesítést Ptk 305.§ alapján.

Tehát a megállapodás (finanszírozási igény) forintértéke = forint összeg * árfolyam. Pl. 1.000.000 HUF* 1 HUF/HUF

250/2000 Korm. r. 9.(19) alapján a devizakölcsönt devizában is nyilván kell tartani. IS !!! Olvastasd el figyelmesen a törvényt a bíróval. Szó szerint idézd be! Ilyenkor az 1.000.000,- nak megfelelő deviza összeget a szerződéskor aktuális árfolyamon kell megállapítani és nyilvántartásba venni Sztv. 60.§

Tehát devizaösszeg * árfolyam, mely ugyanazt a forintértéket kell mutassa (szinkronitás elve), mint a kötelező forint nyilvántartás.

 

Pl 6410 CHF*156 HUF/CHF= 1.000.000 HUF*1 HUF/HUF

Mivel a forint árfolyama 9000/1946 ME rendelet óta 1 HUF/HUF, és ez addig így is marad, amíg M.o. hivatalos pénzneme a forint, ezért a forint nyilvántartás értékelési tényezője a futamidő végéig 1 HUF/HUF, míg a deviza összeg értékelési tényezője az aktuális árfolyam.

Értéke azonban nem térhet el a nyilvántartásban rögzített értéktől (2000 évi C. tv. 60.§), amit az rögzít, hogy a kölcsön jogviszonyból eredő tartozás kereskedelmi célú minősítése TILTOTT, ezért pénzügyi eredménye nincs.

Az előző hónap CHF záró egyenlegét azonos értékbázisra kell rendezni az aktuáls hónap nyitásakor az aktuális árfolyammal. Az azonos értékbázis azonos mértéket jelent. (általános iskola 3. osztály műveletek mértékegységekkel)

Tehát Pl Záró E: 6410 CHF* 156 HUF/CHF

Nyitó E: 6410*156 HUF/CHF / 160 HUF/CHF

A Záró és a Nyitó egyenleg értéke is egyaránt

1.000.000 HUF * 1 HUF/HUF

A nyitóegyenleg meghatározását kötelezi Ptk 523.§ is. Azt mondja, hogy "MEGHATÁROZOTT pénzösszeg" és "KÖLCSÖN" Tehát a Ptk megmondja, hogy mit kell ezzel tenni, a Sztv. pedig azt mondja meg, hogy a MEGHATÁROZÁST hogyan szabad elvégezni.

NINCS OLYAN, HOGY SZABAD SZÁMOLÁS ELVE !!!!Ilyen számviteli elv nincs. Nem létezik T. Qria!

Így és csak így felel meg a 2000. évi C. tv. 59/A S rendelkezéseinek (és az 54/2014 MNB rendelet 5.§-nak is), miszerint a kölcsön jogviszonyból eredő követelést nem lehet kereskedelmi céllal piaci értéken értékelni.

MINDEN BANK devizakölcsön elszámolásban, azaz a teljesítésében MEGSÉRTETTE

1. a 2000. évi C. TV. előírásait

2. a Hpt.

3. a Ptk.

ja és

4. Btk

"373. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el."

jogszabályait. A bank teljesítési kötelezettsége, azaz a kölcsön egyenlegének vezetése a futamidő végéig szerződés és jogszabály szerint kötelező

Közjegyzők és Földhivatalok megsértették (állami károkozás)

a 9000/1946. ME. r. 11.§-t

loading…


EZ EGY GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNY.

ÜGYFÉL NEM ADÓS, HANEM KÁRVALLOTT.

Árfolyam-különbözet eredményt a kölcsönre hivatkozva tilos integrálni a tőkeértékbe. Árfolyam-különbözet felszámítása bizonyíték arra, hogy a bank nem a kölcsön jogviszony alapján teljesített. Árfolyam-különbözet felszámítását jogszabály TILTJA.

A tartalom elsődlegessége a formával szemben elv azt jelenti, hogy a bank teljesítése egy fiktív swap elszámolás, ez a tartalom határozza meg a jogügylet mibenlétét. A swap egy devizaspekulációs fogadás, szerencsejáték. Bírói úton nem érvényesíthető, nem végrehajtható.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Ha az ügyvéded nem akarja ezt képviselni, akkor is kötelezd arra, hogy beadja a peranyagba. Legalább a bíró figyelmét hívd fel rá és kérdd az INDÍTVÁNYban azt, hogy

"Bank mutassa be a kölcsön jogviszonyból eredő követelés egyenlegének számviteli törvény előírásainak megfelelő nyilvántartást forint pénznemben és devizában IS!

loading…


Bank ezt nem tudja bemutatni, mert elmulasztotta vezetni a tőkeegyenleg nyilvántartását, helyette egy fiktív swap ügylet értékét követeli jogalap és bizonylatok nélkül. Ez csalás!

Bűncselekményre jogokat alapítani nem lehet. Az összes devizakölcsönre indított végrehajtás egy bűncselekmény támogatása, azaz bűnpártolás.

Továbbá minden engedményezés is bűncselekmény. Ügyfél kötlezettként van megjelölve, de nem kötelezett, hanem károsult.

Ellenőrzés jogalapja Ptk. 305. § és Hpt. 131.§

Deviaza alapú kölcsönt szabályozó törvények.

2000. évi C tv. 14.§, 15.§, 16.§ 20.§ 59/A § (4), (7), (8), (9), 60.§ (1), , 250/2000 9.§, 12,§ (15) Kormányrendelet, 42/2014, 54/2014 MNB rendelet 5.§ (1), (4), 9000/1946 ME.r. 11.§, Ptk 523.§. – Járvás Éva.

[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM