RÉSZLETES TÉNYFELTÁRÓ VALLOMÁST KÍVÁNOK TENNI A “DEVIZAADÓSOK” TÁJÉKOZTATÁSA ÜGYÉBEN!

RÉSZLETES TÉNYFELTÁRÓ VALLOMÁST KÍVÁNOK TENNI A "DEVIZAADÓSOK" TÁJÉKOZTATÁSA ÜGYÉBEN!

Tisztelt Nemzeti Civil Kontroll!
Tárgy: Részletes tényfeltáró vallomást kívánok tenni a devizaadósok tájékoztatása ügyében
 

Tisztelt Kúria!
Tisztelt Országgyűlés!
Tisztelt Illetékes Minisztérium!

 
Alulírott Póka László részletes tényfeltáró vallomást kívánok tenni a devizaadósok tájékoztatása ügyében.
Vallomástételemet nyilvános formában a legfőbb bírói fórum képviselői előtt kívánom megtenni.
Kívánatos lenne, hogy a legfőbb bírói fórum képviselői mellet a meghallgatáson jelen legyenek az országgyűlés devizakölcsönök kivezetésével kapcsolatos törvények megalkotásában résztvevő képviselők, az ügyészség, valamint az illetékes minisztérium munkatársai.
 


Vallomástétel célja: 
Hozzájárulni ahhoz, hogy az adósok tudják bizonyítani, hogy az árfolyamkockázattal kapcsolatban nem kaptak megfelelő tájékoztatást arról, hogy a törlesztő részlet nagyságrendekkel is emelkedhet.
 A devizahitelek elterjedésének idején 2005. évtől több pénzintézet szerződött partnereként is hitelközvetítői tevékenységet végeztem.
Részt vettem ezzel kapcsolatos oktatásokon, tájékoztató értekezleteken. Rendszeresen kaptam különféle anyagokat a megbízóktól.
Ezen információk birtokában elő tudom, és elő is kívánom adni, hogy az ügyfelek (későbbi adósok) tájékoztatása milyen mértékű volt a devizaárfolyam veszélyeivel kapcsolatban.
Fel tudom tárni, hogy az oktatások, és megkapott anyagok alapján az ügyfelekkel kapcsolatban álló közvetítők, milyen információkkal rendelkeztek.


 
Devizaadósok érdekében fellépő mozgalom tagja, és megmozdulások aktív résztvevőjeként több mint egy éve hangoztatom, hogy kívánatos lenne, hogy az ügyintézők, közvetítők részletesen számoljanak be arról, hogy milyen mértékben, milyen módon, és részletességgel tájékoztatták az ügyfeleket arról, hogy mekkora terhet vállalnak.
Tudomásom szerint központi, több pénzintézetet, és jelentős számú adóst érintő vallomástételre eddig nem került sor. Mivel ennek szükségességét hangoztatom, én magam kívánok ebben elöl járni.
Fontosnak tartom ezt az alábbiak miatt:
–         2014. június 16. napján a Kúria által a témában kihirdetett 2/2014. PJE határozatban kifejtette, hogy az árfolyam kockázat áthárításának tisztességtelensége vizsgálható, ha a pénzintézetek árfolyamkockázattal kapcsolatos tájékoztatója nem volt megfelelő. Ennek bizonyítása az adósokat terheli.
–         Sok esetben a banki ügyintézők már nem idézhetők az egyedi perekben. 
–         Adósok jelentős része nincs abban az anyagi, és információs helyzetben, hogy egyedi perben bizonyítsák a tájékoztatás elmaradását, vagy téves voltát. 
–         A Bíróság előtt tett tanúvallomással többek között arra kívánok rámutatni, hogy az ügyfelekkel kapcsolatban álló személyek maguk sem voltak abban a helyzetben, hogy a kockázatok nagyságát be tudják mutatni, és ennek veszélyeire fel tudják hívni az adósok figyelmét.
–         Nyilvános meghallgatással azt kívánom elérni, hogy más ügyintézők, és közvetítők is vállalják, hogy vallomást tesznek.
–         Jelentős számú vallomás esetén lehetőség nyílhat arra, hogy a bíróságok ebben a témában is egységesen lássanak, valamint a törvényhozás bizonyítottnak lássa, hogy a devizaárfolyam változásának kockázata nem terhelheti az adósokat.


–         Részletes vallomástételem lehetőséget ad annak a ténynek a megértéséhez, hogy az adósok teljesítésének lehetetlenülése felróható a pénzintézetek mulasztásának. 
 
A meghallgatáson a felmerülő kérdéseken kívül, vagy azokat megelőzve saját tapasztalatokat felszínre hozva el kívánom mondani, hogy:
–         Hogyan hálózták be a bankok az ingatlanközvetítőket.
–         Milyen volt az oktatások színvonala, gyakorlata.
–         Mi volt a követelmény a tudásra, hogyan adtak számot a közvetítők az ismeretekről.
–         Milyen ösztönzők voltak a közvetítők részére.
–         Mit tudtak a közvetítők a devizaárfolyam kockázatáról.
–         Milyen információk alapján tájékoztatták az ügyfeleket.

 
Mivel a legtöbb esetben magam, és a minden közvetítő, és ügyintéző a megbízásában üzleti titkokra is kiterjedő titoktartási kötelezettséget vállalt, kérem hogy meghallgatás előtt szíveskedjenek az illetékesek módot találni ezen titoktartási nyilatkozat megkerülésére.
 
A meghallgatás idejével, módjával kapcsolatban várom mielőbbi megkeresésüket.
Tököl, 2014. június 25.
 
Tisztelettel: Póka László
Nem adom a házamat mozgalom
pokalaszlo@nemadomahazamat.hu
0630-931-9802

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM