Pert vesztettél a bankod ellen? Itt a segítség!

Dr. Szabó V. László ügyvéd, Nemzeti Civil Kontroll, Pert vesztettél a bankod ellen? Itt a segítség!

Segítség a bajba került devizakárosultaknak – Pert vesztettél a bankod ellen? Itt a segítség!

Dr.Szabó V. László ügyvéd – Ez a bejegyzés azoknak kínál segítséget akik már jogerősen pert vesztettek a bank ellen.A Kúria előtt meg lehet támadni a jogerős ítéletet is jogszabálysértésre  hivatkozással. 
Sok ügyvéd már a felülvizsgálati kérelem benyújtásakor nem fordít gondot a jogszabályi kötelezettségekre és alkalmatlan beadványt terjeszt elő.

Azért, hogy az adós tudja kontrollálni ügyvédje munkáját megosztok néhány aranyszabályt a felülvizsgálati kérelemmel kapcsolatban.

A régi Polgári perrendtartást  kell alkalmazni azokra a perekre amelyek 2018 előtt indultak.
A felülvizsgálati kérelmet a jogerős ítélet kézhezvételétől számított 60 napon belül lehet benyújtani.

Ha a kérelmező kéri a  Kúria  a végrehajtást  kivételesen felfüggesztheti. A végrehajtás felfüggesztéséről szóló végzés meghozatala során a bíróságnak különösen arra kell figyelemmel lennie, hogy a végrehajtást követően az eredeti állapot helyreállítható-e, vagy hogy a végrehajtás elmaradása nem okoz-e súlyosabb károsodást, mint amilyennel a végrehajtás felfüggesztésének elmaradása járna.

A felülvizsgálati kérelmet csak a benyújtásra nyitva álló 60 nap alatt lehet kiegészíteni, módosítani. E törvényes határidőn túl nincs lehetőség a felülvizsgálati kérelem kiegészítésére (BH2017. 232.). 

A Pp. 272. § (2) bekezdése és a Pp. 275. § (2) bekezdése alapján a Kúria a jogerős határozatot a felülvizsgálati kérelemben megjelölt megsértett jogszabályhely, az ott előadott jogszabálysértés, valamint a kérelem jogi indokai által meghatározott keretek között vizsgálhatja felül. Tehát ami nincs benne a kérelemben arról nem születik döntés.

A felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasítását a  1/2016. (II. 15.) PK vélemény 3. pontja részletezi mely szerint a felülvizsgálati kérelem egymással  szorosan összefüggő kötelező tartalmi kellékei:
a jogszabálysértés  és  a megsértett jogszabályhely megjelölése, valamint annak kifejtése, hogy a fél a határozat megváltoztatását milyen okból kívánja.

Ezen együttes törvényi feltételeknek a fél akkor tesz eleget, ha egyrészt a megsértett jogszabályhelyet konkrétan megjelöli, másrészt pedig a hivatkozott jogszabálysértést tartalmilag is körülírja, az arra vonatkozó jogi álláspontját kifejti, vagyis ha a jogszabálysértésre való hivatkozása indokait is ismerteti. 

A 3. ponthoz fűzött indokolás szerint a felülvizsgálati kérelem központi eleme a megsértett jogszabályhely megjelölése és a jogszabálysértés körülírása, mert ezek határozzák meg a Kúria felülbírálati lehetőségének tartalmi és perjogi kereteit. 
A 4. ponthoz fűzött indokolás szerint érdemben csak azok a hivatkozások vizsgálhatók, amelyek esetében a törvény által előírt tartalmi követelmények maradéktalanul teljesültek, az egyéb hivatkozásokat a Kúria figyelmen kívül hagyja.

Tehát ha a fél jogi képviselője a fenti tartalmi követelményeket nem teljesíti akkor hivatalból elutasításra kerül a felülvizsgálati kérelem és a végrehajtás folyik tovább.

A Kúria a jogerős ítéletet csak a felülvizsgálati kérelem keretei között vizsgálhatja felül, valamint érdemben csak azokat a hivatkozásokat vizsgálhatja, amelyek tartalmazzák a megsértett jogszabályhely megjelölését és a jogszabálysértés körülírását is.

Nem elég általánosságban annyit állítani, hogy a korábban eljárt bíróságok a bizonyítékokat iratellenesen, tévesen  értékelték hanem konkrétan meg kell jelölni mely bizonyítékokat és milyen okból értékelt iratellenesen vagy tévesen különben  a Kúria ezt a hivatkozást érdemben nem vizsgálhatja.

Nem elég a jogsértésekre általánosságban hivatkozni hanem  a  jogkérdésekkel kapcsolatban konkrétan meg kell jelölni a  megsértett jogszabályhelyet, különben  azokat a Kúria sem vizsgálhatja.
Arra nem lehet hivatkozni a felülvizsgálati kérelemben, hogy a bíróságok nem tettek eleget a tényállás teljes feltárásának.

A polgári perben eljáró bíróságot nem terheli tényállás felderítési kötelezettség. A felperesnek a keresetlevélben kell feltüntetnie az érvényesíteni kívánt jog alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait, az alperesnek pedig az ellenkérelemben kell előadnia az annak alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait.

A bíróság a bizonyító fél indítványára  akkor rendel el a per eldöntéséhez szükséges tények megállapítása érdekében bizonyítást  ha azok bizonyítás nélkül nem állapíthatóak meg, ugyanakkor mellőzi a jogvita elbírálása szempontjából szükségtelen bizonyítást. 
A felülvizsgálati kérelmében a bizonyítás elrendelésével kapcsolatban meg kell konkrétan jelölni a megsértett jogszabályhelyet is különben  azt a Kúria sem vizsgálhatja.Ugyanígy a a korábban eljárt bíróságok az adós indítványa ellenére nem rendeltek ki szakértőt az ügyben a felülvizsgálati kérelemben az ezekkel kapcsolatban megsértett jogszabályhelyet is meg kell jelölni  különben azokat a Kúria érdemben nem vizsgálhatja.

Ha az adós másodfokon az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését kérte,de azt a másodfokú ítélet elutasította akkor a felülvizsgálati kérelemben a jogerős ítélet ezzel kapcsolatos döntését és annak indokait alaposan és alátámasztva kell támadni mivel a Pp. mérlegelési lehetőséget biztosít a másodfokú bíróságnak az elsőfokú bíróság ítéletének a hatályon kívül helyezésére, ezért önmagában a hatályon kívül helyezés hiánya nem sérti ezeket a jogszabályi rendelkezéseket (Kúria Pfv.III.21.631/2019/5.). Dr.Szabó V. László ügyvéd. 

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM