Na, most vakarózhatnak a bankok!

Devihahiteles igazságtétel, Dr. Szabó V. László ügyvéd, devizahitel, Nemzeti Civil Kontroll, Na, most vakarózhatnak a bankok!

Na, most vakarózhatnak a bankok!

Tessék olvasni és értelmezni! Az átvert devizakárosultak folyamatosan haladnak előre néhány elszánt ügyvédnek köszönhetően.

Lesz itt kérem igazságtétel előbb vagy utóbb! (reméljük, hogy nem hoznak addig újabb bankárvédő törvényeket a „honatyák”). Ha mégis, akkor arról mindenki tudni fog!Dr.Szabó V. László ügyvéd – A C-609/19. sz. ügyben és a C-776/19–C-782/19. sz. egyesített ügyekben hozott ítéletek.

Azon fogyasztóval szemben, aki devizában nyilvántartott kölcsönt vett fel, és nincs tudatában a kölcsönszerződésben alkalmazott valamely feltétel tisztességtelen jellegének, az e szerződési feltétel alapján megfizetett összegek visszatérítése vonatkozásában semmilyen elévülési idő nem írható elő.

A hitelező által az árfolyamkockázat fennállásával kapcsolatban a fogyasztónak nyújtott tájékoztatás nem felel meg az átláthatóság követelményének, ha azon a feltételezésen alapul, hogy a számla pénzneme és a fizetés pénzneme közötti paritás a szerződés teljes időtartama alatt stabil marad. 

A fogyasztóval kötött szerződésben alkalmazott tisztességtelen feltételek nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve, és azokat úgy kell tekinteni, mintha nem is léteztek volna, így azok a fogyasztó  helyzetére nem fejthetnek ki joghatást.

Az ilyen szerződésben szereplő valamely feltétel tisztességtelen jellegének megállapítása iránt a fogyasztó által benyújtott kérelem semmilyen elévülési időtől nem tehető függővé.

loading...

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv  nem zárja ki az olyan nemzeti szabályozást, amely az e megállapítás visszaható hatásainak érvényesítése iránti kereset benyújtását elévülési időhöz köti.

A Bíróság azonban rámutat arra, hogy a valamely tisztességtelen feltétel alapján megfizetett összegek visszatérítése vonatkozásában előírt olyan elévülési idő, amely már azelőtt lejárhat, hogy a fogyasztó tudomást szerezhetett volna e szerződési feltétel tisztességtelen jellegéről, semmiképpen sem egyeztethető össze az irányelvvel.

Magyarra lefordítva:
A Ptk szerint  a szerződés semmisségére határidő nélkül lehet hivatkozni.
Ha a szerződés semmisségét a bíróság megállapítja akkor a jogtalanul felszámított törlesztőrészleteket a bank elévülési idő nélkül köteles visszafizetni.
Dr.Szabó V. László ügyvédFacebook hozzászólások

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM