Na, most vakarózhatnak a bankok!

Devihahiteles igazságtétel, Dr. Szabó V. László ügyvéd, devizahitel, Nemzeti Civil Kontroll, Na, most vakarózhatnak a bankok!

Na, most vakarózhatnak a bankok!

Tessék olvasni és értelmezni! Az átvert devizakárosultak folyamatosan haladnak előre néhány elszánt ügyvédnek köszönhetően.

Lesz itt kérem igazságtétel előbb vagy utóbb! (reméljük, hogy nem hoznak addig újabb bankárvédő törvényeket a „honatyák”). Ha mégis, akkor arról mindenki tudni fog!Dr.Szabó V. László ügyvéd – A C-609/19. sz. ügyben és a C-776/19–C-782/19. sz. egyesített ügyekben hozott ítéletek.

Azon fogyasztóval szemben, aki devizában nyilvántartott kölcsönt vett fel, és nincs tudatában a kölcsönszerződésben alkalmazott valamely feltétel tisztességtelen jellegének, az e szerződési feltétel alapján megfizetett összegek visszatérítése vonatkozásában semmilyen elévülési idő nem írható elő.

A hitelező által az árfolyamkockázat fennállásával kapcsolatban a fogyasztónak nyújtott tájékoztatás nem felel meg az átláthatóság követelményének, ha azon a feltételezésen alapul, hogy a számla pénzneme és a fizetés pénzneme közötti paritás a szerződés teljes időtartama alatt stabil marad. 

A fogyasztóval kötött szerződésben alkalmazott tisztességtelen feltételek nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve, és azokat úgy kell tekinteni, mintha nem is léteztek volna, így azok a fogyasztó  helyzetére nem fejthetnek ki joghatást.

Az ilyen szerződésben szereplő valamely feltétel tisztességtelen jellegének megállapítása iránt a fogyasztó által benyújtott kérelem semmilyen elévülési időtől nem tehető függővé.

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv  nem zárja ki az olyan nemzeti szabályozást, amely az e megállapítás visszaható hatásainak érvényesítése iránti kereset benyújtását elévülési időhöz köti.

A Bíróság azonban rámutat arra, hogy a valamely tisztességtelen feltétel alapján megfizetett összegek visszatérítése vonatkozásában előírt olyan elévülési idő, amely már azelőtt lejárhat, hogy a fogyasztó tudomást szerezhetett volna e szerződési feltétel tisztességtelen jellegéről, semmiképpen sem egyeztethető össze az irányelvvel.

Magyarra lefordítva:
A Ptk szerint  a szerződés semmisségére határidő nélkül lehet hivatkozni.
Ha a szerződés semmisségét a bíróság megállapítja akkor a jogtalanul felszámított törlesztőrészleteket a bank elévülési idő nélkül köteles visszafizetni.
Dr.Szabó V. László ügyvédFigyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM