LASSAN HALAD A DEVIZAHITELESEK” ÜGYE -AZ EU BÍRÓSÁG ELŐTT-TÖZSDÉN KÍVÜLI DEVIZA HATÁRIDŐS ÜGYLET

LASSAN HALAD A DEVIZAHITELESEK" ÜGYE -AZ EU BÍRÓSÁG ELŐTT-TÖZSDÉN KÍVÜLI DEVIZA HATÁRIDŐS ÜGYLET.

ELŐSZÓ: Dr. Kriston István európajogi (pénzügyi) szakjogász a Magyar „deviza”-„hitelesek” védelme érdekében az Európai Bírósághoz fordult.
TÁRGY: – Magyarország tagállamban a bankok megkerülve a tőkepiaci szabályokat kölcsön jogcímén tőzsdén kívüli deviza határidős tömeges – mintegy 1.000.000 db deviza alapú szerződési – ügyletet kötöttek a fogyasztókkal.

Lényegében a bankok kölcsönbe burkolva, kölcsön címén összetett pénzügyi eszközt tartalmazó pénzügyi terméket értékesítettek a fogyasztóknak. 

"CURIA
AZ EURÓPAI UNIÓ
BÍRÓSÁGA
Hivatal


Luxembourg, 214-07-30.

dr. Kriston István ügyvéd
H 2330 Dunaharaszti
Zrínyi utca 26.
Magyarország/Hungary

 

970923 HU

C-312/14. sz. előzetes döntéshozatali ügy
Banif Plus Bank (kérdést előterjesztő bíróság: Ráckevei Járásbíróság – Magyarország)

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem kézbesítése

A Bíróság hivatalvezetője mellékelten megküldi Önnek a fenti ügyben az EUMSZ 267. cikke alapján előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem másolatát.

A Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 23. cikkének második bekezdése értelmében jelen kézbesítést követő két hónapon belül a nemzeti bíróság előtt eljáró feleknek, a tagállamoknak, a Bizottságnak, továbbá adott esetben az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Központi Banknak jogában áll a Bírósághoz az előzetes döntéshozatali kérelemre vonatkozó írásbeli észrevételeket benyújtani.


Emellett az alapokmány 23. cikkének harmadik bekezdése értelmében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás azon részes államai, amelyek nem tagállamok, valamint az EFTA Felügyeleti Hatóság, ugyanezen határidőn belül írásbeli észrevételeket nyújthatnak be a Bírósághoz, amennyiben a határozat a megállapodás alkalmazási területeinek valamelyikét érinti.

A nem meghosszabbítható két hónapos határidő az eljárási szabályzat 51. cikke szerinti, a távolságra tekintettel járó tíznapos átalányhatáridővel meghosszabbodik.

A hivatalvezető felhívja figyelmét, hogy az ügyre vonatkozó valamennyi beadványt az eljárás írásbeli szakasza alatt kell az aktához csatolni.

CURIA
I.I. tanácsos"

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM