PATAI MIHÁLY: AZ ADÓSOK VISSZAÉLÉSSZERŰEN PERELNEK

loading...

PATAI MIHÁLY: AZ ADÓSOK VISSZAÉLÉSSZERŰEN PERELNEK

 

Ezt kérte tavaly a Bankszövetség a kormánytól, a devizahitel perek korlátozását, hát valóban sikerült elérni.

Az utasítás hatására az adósok által indított “deviza”-pereket felfüggesztette a kormány

 

DEMETER TAMÁSTÓL
A Bankszövetség levele Varga Mihályhoz /2013 szeptember /

PATAI-MIHÁLY-AZ-ADÓSOK-VISSZAÉLÉSSZERŰEN-PERELNEK-CIVILKONTROLL-COM

III. Devizahitel-perek
A Kúria jogerősen megállapította, hogy az árfolyam –
különbözet költségként történőfeltüntetésével kapcsolatban született másodfokú bírósági ítélet az alkalmazott jogkövetkezmény – a semmisség tekintetében – jogszabályellenes., illetve, hogy a Ptk. 237.§-a és az 1/2010 PK Vélemény alapján a bíróságnak a szerződést reparálnia kellett volna,és ezzel együtt érvényessé kellett volna nyilvánítani, hiszen az érvénytelenség oka kiküszöbölhető.

A Kúria döntésére tekintettel
– a jogbiztonság és a pergazdaságosság szempontjait is mérlegelve – jogszabályban szükséges rendezni, hogy a devizavételi és –eladási árfolyam közötti eltérés olyan költség, amelyet a szerződés „tartalmaz”,amennyiben azt a THM-számítás bizonyíthatóan tartalmazza.

Az ügyfelek jelenleg sok esetben visszaélésszerűen csak a szerződés semmisségének megállapítását kérik. Számos ügyfél – a reparációt, mint jogkövetkezményt nem tartalmazó -, a szerződés semmisségét azonban megállapító jogerős ítélet birtokában beszünteti a teljesítést és a továbbiakban a hitelintézettel minden kapcsolatot megszakít.A kialakuló helyzet mindkét fél számára jelentős jogbizonytalanságot eredményez.

Nem zárható ki, hogy a későbbiekben az árfolyam -különbözet költségként történő
megjelöléséhez, illetve meg nem jelöléséhez hasonló bármely – akár jelentéktelen,formális –okból bíróságok kimondják egyes szerződések semmisségét, anélkül, hogy alkalmaznák a reparációt, mint szükségszerű jogkövetkezményt, ha egyébként a szerződés teljesíthető.

A jogviszony fenntartásához, és a szükségtelen, hosszan elhúzódó perek megakadályozásához tehát az is szükséges, hogy a jogalkotó általános érvénnyel mondja ki, hogy az ellenérdekű fél az eljárás során viszontkereset nélkül is kérheti az érvénytelenség jogkövetkezményeinek – reményeinek szerint a szerződés reparálásának –alkalmazását.

Ehhez a polgári perrendtartásról szóló törvény módosítása szükséges. Fenti javaslatainkkal kapcsolatban bármikor örömmel állunk miniszter úr és munkatársai rendelkezésére.

Patai Mihály

Elnök

Gyuris Dániel
Alelnök Magyar Bankszövetség Másolatban:Orbán Gábor adó-és pénzügyekért felelős államtitkár úr részére

Email

Szólj hozzá

Hozzászólás