PATAI MIHÁLY: AZ ADÓSOK VISSZAÉLÉSSZERŰEN PERELNEK

PATAI MIHÁLY: AZ ADÓSOK VISSZAÉLÉSSZERŰEN PERELNEK!

PATAI MIHÁLY: AZ ADÓSOK VISSZAÉLÉSSZERŰEN PERELNEK

 

Ezt kérte tavaly a Bankszövetség a kormánytól, a devizahitel perek korlátozását, hát valóban sikerült elérni.

Az utasítás hatására az adósok által indított “deviza”-pereket felfüggesztette a kormány

 

DEMETER TAMÁSTÓL
A Bankszövetség levele Varga Mihályhoz /2013 szeptember /

PATAI-MIHÁLY-AZ-ADÓSOK-VISSZAÉLÉSSZERŰEN-PERELNEK-CIVILKONTROLL-COM

III. Devizahitel-perek
A Kúria jogerősen megállapította, hogy az árfolyam –
különbözet költségként történőfeltüntetésével kapcsolatban született másodfokú bírósági ítélet az alkalmazott jogkövetkezmény – a semmisség tekintetében – jogszabályellenes., illetve, hogy a Ptk. 237.§-a és az 1/2010 PK Vélemény alapján a bíróságnak a szerződést reparálnia kellett volna,és ezzel együtt érvényessé kellett volna nyilvánítani, hiszen az érvénytelenség oka kiküszöbölhető.

A Kúria döntésére tekintettel
– a jogbiztonság és a pergazdaságosság szempontjait is mérlegelve – jogszabályban szükséges rendezni, hogy a devizavételi és –eladási árfolyam közötti eltérés olyan költség, amelyet a szerződés „tartalmaz”,amennyiben azt a THM-számítás bizonyíthatóan tartalmazza.

Az ügyfelek jelenleg sok esetben visszaélésszerűen csak a szerződés semmisségének megállapítását kérik. Számos ügyfél – a reparációt, mint jogkövetkezményt nem tartalmazó -, a szerződés semmisségét azonban megállapító jogerős ítélet birtokában beszünteti a teljesítést és a továbbiakban a hitelintézettel minden kapcsolatot megszakít.A kialakuló helyzet mindkét fél számára jelentős jogbizonytalanságot eredményez.

Nem zárható ki, hogy a későbbiekben az árfolyam -különbözet költségként történő
megjelöléséhez, illetve meg nem jelöléséhez hasonló bármely – akár jelentéktelen,formális –okból bíróságok kimondják egyes szerződések semmisségét, anélkül, hogy alkalmaznák a reparációt, mint szükségszerű jogkövetkezményt, ha egyébként a szerződés teljesíthető.

A jogviszony fenntartásához, és a szükségtelen, hosszan elhúzódó perek megakadályozásához tehát az is szükséges, hogy a jogalkotó általános érvénnyel mondja ki, hogy az ellenérdekű fél az eljárás során viszontkereset nélkül is kérheti az érvénytelenség jogkövetkezményeinek – reményeinek szerint a szerződés reparálásának –alkalmazását.

Ehhez a polgári perrendtartásról szóló törvény módosítása szükséges. Fenti javaslatainkkal kapcsolatban bármikor örömmel állunk miniszter úr és munkatársai rendelkezésére.

Patai Mihály

Elnök

Gyuris Dániel
Alelnök Magyar Bankszövetség Másolatban:Orbán Gábor adó-és pénzügyekért felelős államtitkár úr részére

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM