TÖMEGDEMONSTRÁCIÓ A KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUM MEGHOSSZABBÍTÁSÁÉRT

A 2014 május 1.-i tömegdemonstráció célja és okai
A hazai típusú devizahitelezés, modern pénzügyi eszközön keresztüli uzsorázása a lakosságnak. A devizahitelezés „hibás” szerződéses viszonya nem önmagában okozta, nem okozhatta a magyar családok százezreinek a tragédiáját. A deviza alapú konstrukciót, gyilkos és tömegpusztító fegyverré az árfolyam hirtelen bekövetkező és nagymértékű kedvezőtlen irányú változása alakította …


A devizaárfolyamok kedvezőtlen alakulásának legnagyobb vesztesei a hazai deviza nyilvántartású hitelesek, de a legnagyobb nyerteseket is hazánkban találjuk és emiatt nem tud ez a helyzet megnyugtatóan és véglegesen megoldódni! A Magyar Állam 2008-ban valós csődhelyzetben az Európai Unióhoz, valamint az IMF-hez (Nemzetközi Valutaalap) fordult, segítséget kért és kapott …

Az EU/IMF megállapodás 20 milliárd euró összegű forrásainak a felhasználása lényegében nem más, mint devizaspekulációs befektetések sorozata, az MNB (Magyar Nemzeti Bank) sikertörténete !
Simor András jegybankelnök : -A forint árfolyamának az erősödése „vesztséget”, míg a forint árfolyamának a gyengülése árfolyam típusú „nyereséget” eredményez a Magyar Nemzeti Bank számára !
… a jegybank deviza befektetéseinek a portfóliója, több mint aggálykeltő és a hazai lakosság számára súlyos következtetések levonására szolgáltathat alapot !
A jegybanki mérlegadatok alakulásából – melyek forintban közölt adatok – kizárólag arra lehet következtetni, hogy a Magyar Nemzeti Bank „titokban” eladta a hátát idegen devizában !
Az árfolyamváltozás ütemével és mértékével arányban nőtt a Magyar Nemzeti Bank forintgyengülésen elért árfolyamnyeresége …

 

Az IMF titkos receptje a megsegített ország fizetőeszközének a „gyengítése” !
Ebben az ellenérdekelt helyzetben nyilvánvaló, hogy a magyar lakosságot a bankok csapdájába csalták… az „árfolyam-változtatás” során előállított árfolyamokat kizárólag azokkal a piaci szereplőkkel lehet és nemzetérdekből „kell” megfizettetni, akiket „uzsorás” szerződésekkel erre kötelezni lehet !
A kilakoltatási moratórium 2014 április 30.-án lejár, ami magyar családok ezreinek a lehetetlenülését okozza, kilátástalan élethelyzetet és súlyos tragédiákat eredményez!
A közjegyzők és végrehajtók sorozatgyilkos hordái 2014 május 1-vel az ajándékba kapott közhatalommal rárontanak a jogfosztott és nemzetérdekből uzsorázott magyar családokra !
Felhívunk Mindenkit, hogy tájékozódjon és csatlakozzon kezdeményezésünkhöz 2014 május 1.-én
A KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUM MEGHOSSZABBÍTÁSÁÉRT !


A kilakoltatás olyan súlyos következménye a deviza alapú uzsorás hitelezésnek, mely ellen az érdekvédelemnek kiállnia kötelező !
A 2014 május 1.-i tömegdemonstráció "végleges" forgatókönyve attól függ, hogy a Magyar Országgyűlés "meghosszabbítja-e" vagy "nem" a 2014 április 30.-i kilakoltatási moratóriumot …
Éljen 2014 május 1. !
Tisztelettel: 
Falus Zsolt Ferenc

Szervezők:

https://www.facebook.com/zoltan.kicsid.3

https://www.facebook.com/zoltan.torok.3382

Szólj hozzá

Hozzászólás