KÖZÉRDEKŰ – A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS.

KÖZÉRDEKŰ - A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS.

KÖZÉRDEKŰ – A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS

[good_old_share]


Dr. Léhner ügyvédi iroda – A fizetési meghagyásos eljárás (FMH) közjegyzői hatáskörbe tartozik, célja, hogy kisebb értékű követeléseket gyorsan és hatékonyan be lehessen hajtani.

 

Alkalmazására akkor van lehetőség, ha a követelés lejárt és összege a 400 millió forintot nem haladja meg. 1 millió forintot meg nem haladó követelés csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető. Nincs helye, ha a kötelezettnek nincs ismert belföldi idézési címe, vagy a követelés munkaviszonyból származik (és az ügy tárgya a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a munkavállaló kötelezettségszegésének, fegyelmi vétségének jogkövetkezménye).
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján lehet elektronikusan FMH-t benyújtani, jogi képviselő nélkül eljáró feleknek az elektronikus úton kívül papír alapon és szóban is van erre lehetőségük – mivel az ügyben minden közjegyző országos hatáskörrel bír, ezt bármelyiküknél megtehetik.

A kérelem benyújtásakor a jogosult köteles eljárási díjat fizetni. Mértéke a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított összegének (díjalap) 3%-a, minimum 5000 forint. Összege nem lehet kevesebb annyiszor 1000 forintnál, ahány fél az eljárásban részt vesz, de maximum 300.000 forint.

Részletekben való teljesítés, fizetésre halasztás iránt kezdeményezett eljárásban a díj 1%, de legalább 5000 forint, legfeljebb 15.000 forint.

A közjegyző a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül, az elektronikus úton előterjesztett kérelem alapján pedig 3 munkanapon belül bocsátja ki.
A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a közjegyzőhöz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

loading...

A fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétől – vagy a kézbesítési vélelem beálltától – számított tizenöt napon belül a közjegyzőnél ellentmondással élhet. Az ellentmondást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, tehát az érintett vagy végig saját kezűleg írja meg és aláírja, vagy ha nem saját kezűleg írja, akkor az ő aláírásán kívül még két tanú aláírása is szükséges. Ha az ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen irányul, a fizetési meghagyásnak az ellentmondással nem érintett része (rendelkezése) jogerőre emelkedik.

Ha a kötelezett az ellentmondásban arra hivatkozik, hogy az érvényesített követelést a fizetési meghagyás kézbesítését megelőzően már teljesítette, a közjegyző felhívja a jogosultat, hogy tizenöt napon belül nyilatkozzon a követelés fennállásáról. Ha a jogosult a kötelezett állítását elismeri, vagy a felhívásra nem nyilatkozik, a közjegyző az eljárást megszünteti, ha pedig a jogosult a kötelezett állítását vitatja, akkor a közjegyző az általa megjelölt bíróságnak megküldi az eljárás iratait.
Ha a fizetési meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadták meg, annak ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek. Tehát ha a kötelezett a jogosult követelését elismeri, vagy arra nem nyilatkozik, a fizetési meghagyás a kézhezvételt követő tizenhatodik napon jogerőssé válik. Ha a jogerő ellenére a kötelezett nem fizet, a jogosult végrehajtást kezdeményezhet.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

A kötelezettnek lehetősége van a fizetésre halasztás vagy részletfizetés engedélyezését kérni. Ezt a kérelmet a közjegyző akkor engedélyezi, ha ez a felek méltányos érdekeinek mérlegelése alapján vagy a kötelezettség természetére való tekintettel indokoltnak mutatkozik. Engedélyezése esetén bármely részlet megfizetésének elmulasztása esetében az egész tartozás esedékessé válik.

A kellő időben előterjesztett ellentmondás folytán a fizetési meghagyásos eljárás – az ellentmondással érintett részben – perré alakul át, amely a bíróság előtt zajlik. Az erről szóló értesítést a közjegyző az ellentmondás beérkezésétől számított nyolc napon belül kézbesíti a jogosultnak, egyúttal felhívja őt, hogy az értesítés kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságnak benyújtott beadványon a peres eljárás illetékét rója le és az ügyre vonatkozó részletes tényállításait adja elő és bizonyítékait terjessze elő. Ezek elmulasztása esetében a bíróság a pert megszünteti.

loading…


Ha a fizetési meghagyás (vagy annak egy része) jogerőre emelkedett, akkor a jogosult kérheti annak végrehajtását. A végrehajtás csak annál a közjegyzőnél kérhető, akinél jogerőre emelkedett a fizetési meghagyás.

Ha a fizetési meghagyást a kötelezett nem vette át, és ezért azt kézbesítettnek kell tekinteni, a végrehajtható okirat kézbesítésétől számított tizenöt nap alatt a kötelezett még ellentmondással élhet (ún. szekunder ellentmondás). – Dr. Léhner ügyvédi iroda.

Többen is jelezték, hogy a Facebook folyamatosan korlátozza a bejegyzéseink láthatóságát. Ha értesülni szeretnél az oldalunk új híreiről, akkor húzd az egeret a Facebook oldal tetejére a "Tetszik/Liked" gombra és pipáld ki, valamint a "követed" gombnál állítsd be a "megjelenítés elsőként" opciót, hogy megjelenjünk a hírfolyamban. KATTINTS IDE! [apss_share]

loading…


Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
ÚJABB REMÉNYSUGÁR A "DEVIZA"-KÁROSULTAKNAK.
ÚJABB REMÉNYSUGÁR A “DEVIZA”-KÁROSULTAKNAK.

ÚJABB REMÉNYSUGÁR A "DEVIZA"-KÁROSULTAKNAK. [good_old_share] Újabb vizsgálat adhat reményt a hazai volt devizahiteleseknek. Halvány reménysugarat kaptak a volt devizahitelesek címmel...

GYORSHÍR-2017-01-17 A SÁRGAPÓLÓSOK BESÁTOROZTAK AZ ERSTE TORONYBA!
GYORSHÍR-2017-01-17 A SÁRGAPÓLÓSOK BESÁTOROZTAK AZ ERSTE TORONYBA!

GYORSHÍR-2017-01-17 A SÁRGAPÓLÓSOK BESÁTOROZTAK AZ ERSTE TORONYBA! [good_old_share] A Sárgapólósok besátoroztak az erszte toronyba. Tiltakoznak az miatt, hogy a jogtalan...

Close