KÉSZÜLJ A BANKHÁBORÚRA-OLVASD, OSZD MEG, CSELEKEDJ!

KÉSZÜLJ A BANKHÁBORÚRA-OLVASD, OSZD MEG, CSELEKEDJ!

Harckészültség a bankháború újabb szakaszára

VÉSZ: “Tettekkel fogjuk bizonyítani: az ember fontosabb, mint a pénz… Családok sokaságának a tönkretétele nyerészkedés céljából – nem tűrhető el. Aki ezt megkísérli, kilakoltatjuk az országból, s a társadalmi összefogással szemben semmilyen erő nem lesz képes ellenállni.”

SzRTI: “A VÉSZ aktivistáit ismerve, – a bankároknak nem árt elkezdeni gondolkodniuk azon; – hogyan keveredjenek ki abból az egyre mélyebbé váló kátyúból, – melybe a nép fosztogatása közben beleragadtak…”

– A Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (VÉSZ) közleménye –

A Bankszövetség elnöke és az egyes kereskedelmi bankok nem reagáltak a Gyorsreagálású Önvédelmi Zónák (GYŐZ) Mozgalom 2014 február 12-én küldött „Megbékélést ajánló szelíd ultimátum”-ára, amelyet honlapunkon is leközöltünk.

A Bankszövetség elnökéhez eljuttatott „Szelíd ultimátumunkban” felszólítottuk a bankokat, hogy most, amikor a jogalkotó közhatalom a jogi feltételek rendezésével még mindig nem oldotta meg a hamisan devizahitelezésnek nevezett spekulatív kölcsön-manipuláció áldozataivá vált több százezer adós család sorsát, tegyenek gesztust a társadalom irányába, hogy létrejöjjön a megbékélés, és helyreálljon irántuk a közbizalom.

Azt kértük, hogy a jogi rendezés várható időpontjáig, ami (tekintettel a választásokra és az új Parlament és Kormány működésének megkezdésére) szeptember 30. lehet, önként vállaljanak kötelezettséget arra, hogy sem végrehajtási, sem árverezési, sem kilakoltatási eljárást nem indítanak, a már elindított eljárásokat pedig felfüggesztik. Ezt a moratóriumot az otthonukat jogszerűen elfoglaló, a törlesztőrészletek hitelezők általi egyoldalú, nagymértékű megemelése miatt, vagy szociális körülményeik folytán fizetésképtelenné vált, egyetlen otthonnal rendelkező, devizaalapú, lakóingatlan-jelzáloggal terhelt kölcsönszerződésekben érintett adósok esetére kértük.

A Bankszövetség elnökét kértük „Szelíd ultimátumunk” továbbítására az érintett kereskedelmi bankok felé, mielőbbi választ várva.

Válasz azonban nem érkezett.

Sajnálatos, hogy a bankok elmulasztották a megbékélés lehetőségét. Úgy látszik, naív feltételezés volt részünkről, hogy talán megváltozott a bankok stílusa, belátták, hogy nem lehet háborút folytatni az ellen a társadalom ellen, amelynek keretében működve haszonnal akarnak tevékenykedni.

Nem áll módunkban eldönteni, hogy a válasz megtagadása a bankok szokásos presztizs-allűrjeiből adódó üres, ostoba gőg eredménye-e, vagy pedig éppen annak a jele, hogy nem értették meg az idők szavát, s a hivatalos kilakoltatási moratórium lejártát, április 30-át követően neki akarnak látni az árverezéseknek és kilakoltatásoknak.

Mindenesetre riadót fújunk, készülni kell a bankháború új szakaszának megvívására.

Nem értünk egyet azokkal a szervezetekkel, amelyek gyűlések, vagy vonulások demonstrációival akarnak csupán fellépni. A magyar társadalomnak bőséges tapasztalatai vannak arról, hogy a puszta demonstrációkat éppen azok nevetik ki a leghangosabban, akikkel szemben zajlanak.

Nekünk viszont arról is gazdag tapasztalataink vannak, hogy senki nem neveti ki e hazában, sem a multik, sem a bankok, sem a spekuláns pénz-oligarchák, ha a GYŐZ Mozgalom, vagy a VÉSZ akciócsapatai megjelennek, demonstrálnak, vagy akciót hajtanak végre ellenük.

Ennek megszervezését kell előkészítenünk, és minden tönkretett, becsapott, vagy szolidaritásból együttérző embert ehhez hívunk csatlakozásra.

Országos szinten kell megszerveződni, de az erőket nem szabad szétforgácsolni. Nem „általában” kell a bankszféra ellen fellépni, hanem konkrétan egy bankot kell kiválasztani azok közül, amelyek árverezésekre és kilakoltatásokra vetemednek. A kiválasztott bank ellen meg kell indítani a támadást a következő „hadműveleti terv” szerint:

1. Az árverezéseket és kilakoltatásokat kezdeményező bankokat az érdekvédelmi társadalmi szervezetek feketelistára helyezik, Magyarország „közellenség-bankjainak” nyilvánítják őket, a feketelistát nyilvánosságra hozzák.

2. A feketelistán szereplő bankok közül kiválasztanak egyet, működésének megsemmisítése céljából. Nevezzük ezt célbanknak.

3. A célbank lebénítása érdekében, a célbank összes fiókjában „ügyintézési akciót” kell végrehajtani. Ennek mottója: „Nem jövünk ki addig a bankból, amíg mindent meg nem értettünk!”

Az akció lezajlása: a bankfiókba bemegy 12-14 aktivista, sorszámot tépnek, és amikor sorra kerülnek, mindennemű fegyelmezetlenség, vagy hangoskodás nélkül leülnek az egyes ügyintézőknél, kikérik a szerződéstervezeteket, üzletszabályzatokat, s ha kell órákon keresztül, minden mondat értelméről felvilágosítást kérnek az adott ügyintézőtől. Nem lesz nehéz dolguk, mert a bankok szándékosan úgy fogalmazzák meg dokumentumaikat, hogy ne lehessen megérteni azokat.

Tapasztalataink szerint néhány perccel az akció kezdete után a bankfiókok bezárnak. Ekkor a fiók előtt várakoznak az aktivisták, s azonnal visszatérnek, mihelyt a bank újra kinyit. Ezt a külső várakozást rendőrségen bejelentett demonstrációra kell felhasználni.

4. Az akciókkal egyidejűleg az érdekvédelmi társadalmi szervezetek közleményben szólítják fel a betéteseket, hogy a célbankból vegyék ki a pénzüket, a becsapott, tönkretett családokkal érzett szolidaritásból, és mert a célbank működése amúgy is le fog bénulni.

Ezt egyetlen bank sem képes túlélni. Ha egy bank működésének megsemmisítése nem volt elég, és folytatódnak a kilakoltatások, jön a következő bank, és így tovább.

Egyáltalán nem célunk bármely bank tönkretétele, vagy a pénzügyi rendszer megingatása. Viszont azt a szociális katasztrófát meg fogjuk akadályozni, amely az árverezések és kilakoltatások végrehajtásával bekövetkezne.

Tettekkel fogjuk bizonyítani: az ember fontosabb, mint a pénz, az emberi élet, és különösen a fenyegetett sok tízezer gyermek életérdeke előbbre való minden pénzérdeknél.

A FIDESZ-KDNP pártszövetség négy év alatt, kétharmados parlamenti többség birtokában sem oldotta meg ezt a morális-szociális-pénzügyi szempontból egyaránt súlyos problémát. Ez akkor is így van, ha azt is hozzá kell tennünk, hogy nagy eredményeik is vannak.

A jogi organizáció legmagasabb jogalkalmazó testületei e kérdés rendezésében sorra visszadobják a labdát a jogalkotó közhatalom térfelére. S miközben ez a labdázás éveken át folyik, több százezer család élete rettegésben zajlik, hogy vajon mikor fogják elveszteni egyetlen otthonukat.

Ebben a helyzetben a társadalom önvédelmi szervezeteinek kell megmutatniuk – szigorúan erőszakmentes, de hatékony eszközökkel és módszerekkel -, mit tűrnek el és mit nem tűrnek el ebben az országban. Családok sokaságának a tönkretétele nyerészkedés céljából – nem tűrhető el. Aki ezt megkísérli, kilakoltatjuk az országból, s a társadalmi összefogással szemben semmilyen erő nem lesz képes ellenállni.

Így vettük tudomásul, hogy a bankok elutasították a megbékélést és a bizalom helyreállítását.

Tisztelettel: Éliás Ádám elnök (VÉSZ és GYŐZ Mozgalom) – veszov.hu

SzRTI megjegyzés: A VÉSZ aktivistáit ismerve, – a bankároknak nem árt elkezdeni gondolkodniuk azon; – hogyan keveredjenek ki abból az egyre mélyebbé váló kátyúból, – melybe a nép fosztogatása közben beleragadtak.

És, ha majd egyre többen csatlakoznak a VÉSZ akciócsapataihoz, – a bankárok a saját bőrükön is megtapasztalják majd azt a módszert, amit eddig csak ők alkalmaztak az emberekkel szemben, hogy; – “Nincs kegyelem.”

Szabad Riport

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM